ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกรัน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกรัน-, *ตะกรัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรัน[N] dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกรัน(-กฺรัน) ดู ตะกรน ๒.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scoriaตะกรันภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the stains on his trousers, should put him squarely in...ตะกรันเหล็กติดกางเกง แปลว่าเขาทำงานอยู่แถว... Sherlock Holmes (2009)
(BRADDON) Blast furnace slag removal.Braddon) กำจัดตะกรันเตาหลอม. One Chance (2013)
Slag removal.กำจัดตะกรันOne Chance (2013)
Five years old I was sat on your knee, listen to you and mum slag each other off.ห้าปีที่ผมกำลังนั่งอยู่บนหัวเข่าของคุณ ฟังคุณและตะกรันแม่ของกันและกันออก Starred Up (2013)
Tell me, wretch, how now shall you challenge me ?ดู ตะกรัน, วิธีการที่คุณ ไม่คิดว่าตอนนี้ท้าทายฉัน? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

English-Thai: Longdo Dictionary
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top