Search result for

recreat

(78 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreat-, *recreat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreate[VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
recreate[VT] สร้างใหม่, Syn. reassess
recreation[N] สันทนาการ, See also: นันทนาการ, การละเล่น, Syn. amusement, entertainment, leisure
recreation[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
recreative[ADJ] ซึ่งสร้างใหม่
recreational[ADJ] เกี่ยวการสันทนาการ, Syn. entertaining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recreationนันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation and stateนันทนาการกับรัฐ [TU Subject Heading]
Recreation areasแหล่งนันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation centersศูนย์นันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation roomsห้องนั่งเล่น [TU Subject Heading]
Recreational dive industryอุตสาหกรรมกิจกรรมดำน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recreational facility (n phrase ) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสันทนาการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
It took 61 years from that time to recreate her.มันใช้เวลาถึง 61 ปี ในการที่จะสร้างเธอขึ้นมาใหม่. Cyborg Girl (2008)
What for an alien might be seen as something recreational, setting fire to a truck, derailing a train, is for us obviously an extremely destructive act.อะไรที่เอเลี่ยนมองว่าเป็นเรื่องสนุกน่ะเหรอ ไม่เผารถบรรทุกก็ทำให้รถไฟตกราง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายต่อพวกเรา District 9 (2009)
Because of the alterations, we believe the unsub is attempting to recreate a woman he once loved.แฟนเหรอ? หรือภรรยา, แม่ ใครก็ได้ที่ตายไปอย่างกระทันหัน Cold Comfort (2009)
AND THEY'RE SURE IT'S ARSON? YEAH. 2 DAYS AGO THE SAME THING HAPPENED AT THE LOCAL RECREATION CENTER.ค่ะ เมื่อ 2 วันก่อน เกิดเหตุแบบเดียวกันที่ศูนย์สันทนาการของท้องถิ่น House on Fire (2009)
Recreationally.เพื่อความมันส์หน่ะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Uh, you know what, I'd love to, hon, but we're in the middle of recreating some of the best tennis matches ever played, and I'm up next.อ่า, ผมก็อยากพาไปนะ, ที่รัก แต่เรากำลังอยู่ในช่วง การแข่งเทนนิส ที่ดีที่สุดที่เราเคยเล่นมา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Or recreating some important event in the past?ทำใจให้สบายแล้วคิดอะไรที่สำคัญในอดีต? Episode #1.24 (2009)
I can help recreate this for you!ผมสามารถช่วยคุณสร้างมันขึ้นมาอีก ผมเป็นยังไงบ้าง Amplification (2009)
You need to, As best you can, Recreate the conditions Of the original flight,คุณต้องทำให้ดีที่สุดในการสร้างสถานการณ์จำลองแบบเที่ยวบินเดิม Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
He's recreating their deaths.เค้าสร้างสรรค์การตายให้พวกนี้ If I Had a Hammer (2009)
Marvelous recreation.เป็นกิจกรรมที่วิเศษมาก Being Alive (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recreatEvery now and then, I play tennis for recreation.
recreatPlaying go is my only recreation.
recreatSkiing is a good form of recreation.
recreatStill others simply travel around America in recreational vehicles, seeing parts of the country they had been too busy to see before.
recreatThe master plan includes programs to provide employment as well as recreation.
recreatThis is a movie which combines education with recreation.
recreatThis park lends itself to recreation.
recreatTime is allotted for work, recreation, and study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน
ที่พักผ่อน[N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
เกม[N] game, See also: recreation, sport, play, Example: นักการศึกษาบางคนเห็นว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรืออย่างน้อยก็ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน, Count unit: เกม, Thai definition: การเล่นเพื่อความสนุก, Notes: (อังกฤษ)
สันทนาการ[N] recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น
นันทนาการ[N] recreation, See also: amusement, avocation, diversion, entertainment, Syn. ความสำราญ, การละเล่น, ความสนุกสนาน, ความบันเทิง, Example: เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีนันทนาการให้ทุกคนได้สนุกสนาน
สถานที่พักผ่อน[N] recreational area, See also: area for recreation, area for relaxation, Syn. ที่พักผ่อน, Example: ระยะทางกว่า 8 กิโลเป็นสถานที่พักผ่อนที่วิเศษมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
เกม[n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play   FR: jeu [m]
กิจกรรมบันเทิง[n. exp.] (kitjakam banthoēng) EN: recreational activities ; recreation   FR: activité récréative [f]
ลานเด็กเล่น[n. exp.] (lān dek lēn) FR: cour de récréation [f]
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation   FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECREATE    R EH1 K R IY0 EY2 T
RECREATED    R EH1 K R IY0 EY2 T AH0 D
RECREATES    R EH1 K R IY0 EY2 T S
RECREATING    R EH1 K R IY0 EY2 T IH0 NG
RECREATION    R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N
RECREATIONAL    R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreate    (v) (r ii2 k r ii ei1 t)
recreated    (v) (r ii2 k r ii ei1 t i d)
recreates    (v) (r ii2 k r ii ei1 t s)
recreating    (v) (r ii2 k r ii ei1 t i ng)
recreation    (n) (r e2 k r i ei1 sh @ n)
recreations    (n) (r e2 k r i ei1 sh @ n z)
recreational    (j) (r e2 k r i ei1 sh @ n @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
レクリエーション(P);レクリェーション(P);リクリエーション[, rekurie-shon (P); rekurie-shon (P); rikurie-shon] (n) (1) recreation; (2) re-creation; (P) [Add to Longdo]
レクリエーションセンター[, rekurie-shonsenta-] (n) recreation center [Add to Longdo]
レクリエーション療法[レクリエーションりょうほう, rekurie-shon ryouhou] (n) recreation therapy [Add to Longdo]
レジャーランド[, reja-rando] (n) recreational area; leisure land [Add to Longdo]
レジャー施設[レジャーしせつ, reja-shisetsu] (n) recreational facility [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐中心[yú lè zhōng xīn, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] recreation center; entertainment center; used in names of media companies, schools etc [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top