ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สันทนาการ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันทนาการ-, *สันทนาการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันทนาการ[N] recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's so much to entertain.มีสันทนาการมากมาย Pride & Prejudice (2005)
Why did you move me from the rec room down here?ทำไมคุณถึงย้ายผมจากห้องสันทนาการมาที่นี่ Eggtown (2008)
He's still in the rec room,right?เขาอยู่ในห้องสันทนาการ ใช่ไหม Eggtown (2008)
AND THEY'RE SURE IT'S ARSON? YEAH. 2 DAYS AGO THE SAME THING HAPPENED AT THE LOCAL RECREATION CENTER.ค่ะ เมื่อ 2 วันก่อน เกิดเหตุแบบเดียวกันที่ศูนย์สันทนาการของท้องถิ่น House on Fire (2009)
HEY, IT'S A LITTLE TEENY TINY TOWN. THERE'S NOTHING BUT CROSSOVER.อเล็กซ์ เนเกิลที่เสียชีวิตจากเหตุที่ศูนย์สันทนาการ House on Fire (2009)
SHE WAS A SINGLE MOM. SHE WORKED A DOUBLE SHIFT AT THE LOCAL DISCOUNT STORE.แล้วยังหาเวลามาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์สันทนาการด้วย House on Fire (2009)
6 YEARS AGO. AND WHAT ABOUT THE MOVIE THEATER?ศูนย์สันทนาการสร้างตอนปลายยุค 70 House on Fire (2009)
And I was gonna go with rec room.และฉันจะไปห้องสันทนาการ Awakening (2010)
Yeah, that guy needs good social skills, a boat that's inviting, recreational.ใช่, ชายคนนี้ต้องการทักษะทางสังคมที่ดี เรือเป็นสิ่งดึงดูด, / เรื่องสันทนาการ Big Sea (2011)
Who were those people in the rec room?คนพวกนั้นเป็นใคร ที่อยู่ในห้องสันทนาการGyre, Part 1 (2012)
Those people in the rec room-- are they here about Jake?แล้วพวกที่อยู่ในห้องสันทนาการนั่น มาเรื่องเจคหรอ Gyre, Part 1 (2012)
Works for parks and rec. No priors.ทำงานกับหน่วยสวนและสันทนาการ Quill (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreation[N] สันทนาการ, See also: นันทนาการ, การละเล่น, Syn. amusement, entertainment, leisure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure (n ) สันทนาการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top