ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refreshment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshment-, *refreshment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refreshment(n) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment(n) การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
refreshment(n) เครื่องดื่ม, ความสดชื่น, ความกระปรี้กระเปร่า

WordNet (3.0)
refreshment(n) snacks and drinks served as a light meal
refreshment(n) activity that refreshes and recreates; activity that renews your health and spirits by enjoyment and relaxation, Syn. recreation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Refreshment

n. [ CF. OF. refreschissement, F. rafraîchissement. ] 1. The act of refreshing, or the state of being refreshed; restoration of strength, spirit, vigor, or liveliness; relief after suffering; new life or animation after depression. [ 1913 Webster ]

2. That which refreshes; means of restoration or reanimation; especially, an article of food or drink. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Most refreshing.- สดชื่นดีจัง. 446 00: 35: Hocus Pocus (1993)
Let me refresh your memory.ให้ฉันรีเฟรชหน่วยความจำของคุณ คุณบอกให้ตรวจสอบ Dixon ... In the Name of the Father (1993)
I'm busy. Refreshments.ฉันกำลังยุ่ง ขนของอยู่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, all the better to refresh us, you see.ก็ดีจะได้ทำให้เราสดชื่นไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Refreshments!ของว่างหน่อยมั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Anyone in need of refreshments?ใครต้องการของว่างบ้าง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ ! 12 Angry Men (1957)
refreshment while we wait?ทำให้สดชื่นหน่อย ระหว่างที่รอ Return to Oz (1985)
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Some refreshments, Your Majesty?เครื่องว่างพะยะค่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
How refreshing.โอ ใจแข็งดีจัง เงียบตลอด Valentine (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshmentAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม(n) refreshment stall, See also: drinks stall
อาหารว่าง(n) snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai Definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
ความชุ่มชื่น(n) refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเครื่องดื่ม[āhān khreūangdeūm] (n, exp) EN: refreshment
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [ f ] ; breuvage [ m ] ; rafraîchissement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
refreshment
refreshments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshment
refreshments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ,    ] refreshment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfrischung { f }; Stärkung { f } | Erfrischungen { pl }refreshment | refreshments [Add to Longdo]
Erfrischungsraum { m }refreshment room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
リフレッシュメント[rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]
憩いの場[いこいのば, ikoinoba] (n) place for relaxation and refreshment [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n, vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
清涼剤[せいりょうざい, seiryouzai] (n) refrigerant; tonic; refreshment [Add to Longdo]
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか;さか, chaka ; saka] (n) tea and cakes or sweets; refreshments [Add to Longdo]
点心[てんしん;てんじん, tenshin ; tenjin] (n) (1) Zen monk's early morning meal; refreshment; cakes; (2) simple Chinese food; dim sum [Add to Longdo]
模擬店[もぎてん, mogiten] (n) refreshment booth [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top