ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพักผ่อน

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพักผ่อน-, *การพักผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิหาร, วิหาร-การพักผ่อน เช่น ทิวาวิหาร ว่า การพักผ่อนในเวลากลางวัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- My Lord, I demand a recess.- พระเจ้าของฉันฉันต้องการพักผ่อน In the Name of the Father (1993)
Ray Soames was the third victim.เห็นได้ชัดว่า เด็กหนุ่มเหล่านั้น ต้องการการพักผ่อนระยะยาว Deep Throat (1993)
- That's not stopping the rest of these people.- นั่นไม่ได้หยุดการพักผ่อน ของพวกนี้นี่ Squeeze (1993)
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม Fight Club (1999)
- Paint a self-portrait.การตกสู่จุดต่ำสุด มันไม่ใช่การพักผ่อนสุดสัปดาห์นะ Fight Club (1999)
Please enjoy your evening, Mr. Daglish.ขอให้เพลินเพลินกับการพักผ่อนครับ คุณดากิสต Hotel Rwanda (2004)
Maybe she needs some time off.บางทีเธออาจจะต้องการพักผ่อนบ้าง Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Please, don't do this He needs to rest.ได้โปรด,อย่าทำแบบนี้เลย เขาต้องการพักผ่อน Art of Seduction (2005)
Thank you. Enjoy your stay.ขอบคุณมากค่ะ ขอให้สนุกกับการพักผ่อนที่นี่นะคะ Casino Royale (2006)
They say that Yeoju is a great place to retire.พวกเขาพูดว่าเยจู เป็นที่ที่เยี่ยมมากเหมาะแก่การพักผ่อน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
He needs to rest, go, go!เขาต้องการพักผ่อน ไป ออกไป Fearless (2006)
Your wife needs uninterrupted rest.ภรรยาของคุณต้องการพักผ่อน อย่ารบกวน Pan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breather[N] การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
recreation[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess
rest[N] การพักผ่อน, Syn. relaxation, repose
sport[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: สิ่งบันเทิง, Syn. amusement, pastime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite

English-Thai: Nontri Dictionary
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
truce(n) การสงบศึก,การพักรบชั่วคราว,การพักผ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top