ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diversion

D AY0 V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversion-, *diversion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversion(n) การเบี่ยงเบน, See also: การหันเหความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง, การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ความเพลิดเพลิน, นันทนาการ, การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation, entertainment

English-Thai: Nontri Dictionary
diversion(n) การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ทางเบี่ยง, การทำให้เขว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversionการผันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
diversiondiversion, การผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion channeldiversion channel, ทางผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damdiversion dam, เขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion tunneldiversion tunnel, อุโมงค์ผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
diversion(n) ความบันเทิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll be your chief diversion hereafter.มันช่วย เบี่ยงเบนจิตใจเธอนับแต่นี้ไป Wuthering Heights (1992)
Last night, I'm guessing Snape let the troll in as a diversion so he could get past that dog.ฉันเดาว่าสเนป ปล่อยโทรลล์เพื่อเบนความสนใจ เพื่อที่เขาจะได้ เดินผ่านหมาสามหัวสบาย ๆ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Looks like Agent Walker's got the diversion pretty well covered.ดูเหมือนสายลับวอคเกอร์ จะหันเหความสนใจได้ดี Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The only way that you could've known is if you created a diversion between the Detector and your own computer.ทางเดียวเท่านั้น คุณจะรู้ได้โดยคุณเป็นคนสร้างมันเอง ความเบียงเบนจากเครื่องจับสัญญาณ และเครื่องคอมของคุณ Episode #2.6 (2008)
Diversion from what?เหรอ เบนไปจากอะไรล่ะ The Reader (2008)
The tunnel get us into no mans land, but it get the fence, we're going need new diversion for the tower guards.อุโมงค์ทะลุออกไป ตรงที่ไม่มีคน แต่มันมีรั้วกัน เราต้องหันเหความสนใจของผู้คุมหอ Under & Out (2008)
Larry, I need you and your men to create a diversion to cover Tony's escape.แลรี่ผมต้องการให้คุณ และคนของคุณเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้โทนี่หนีออกมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Let them think they have us. We need a diversion for Anakin.ปล่อยให้มันคิดว่าเราติดกับ เราต้องเบี่ยงเบนความสนใจให้อนาคิน Grievous Intrigue (2010)
We're going to need a diversion to get out of here.พวกเราต้องการการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อออกไปจากที่นี่ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Because I don't wanna wake up one day and find out that I was just some diversion that, uh, you needed to amuse yourself while getting through your divorce.เพราะผมไม่อยากตื่นขึ้นมาวันหนึ่ง และพบว่าผมเป็นแค่ทางผ่าน คุณทำเพื่อความบันเทิงเริงใจสำหรับตัวเองเท่านั้น Down the Block There's a Riot (2010)
This is a diversion stay eagle on those containers.มันจะให้เราเบี่ยงความสนใจ จับตาไปที่คอนเทนเนอร์ The A-Team (2010)
I'll create a diversion and we'll escape in the ensuing chaos.กรอกข้อมูลนี้ Hop (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันทนาการ(n) recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai Definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ทางเบี่ยง[thāng bīeng] (n, exp) EN: road diversion  FR: déviation [ f ] ; dérivation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVERSION D AY0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSION D IH0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSIONS D IH0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONS D AY0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONARY D AY0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0
DIVERSIONARY D IH0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversion (n) dˈaɪvˈɜːʳʃən (d ai1 v @@1 sh @ n)
diversions (n) dˈaɪvˈɜːʳʃənz (d ai1 v @@1 sh @ n z)
diversionary (j) dˈaɪvˈɜːʳʃənəriː (d ai1 v @@1 sh @ n @ r ii)
diversionist (n) dˈaɪvˈɜːʳʃənɪst (d ai1 v @@1 sh @ n i s t)
diversionists (n) dˈaɪvˈɜːʳʃənɪsts (d ai1 v @@1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserumleitung { f }diversion of water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
流用[りゅうよう, ryuuyou] (n, vs, adj-no) diversion; appropriation (e.g. of funds); misappropriation; (P) #7,469 [Add to Longdo]
転用[てんよう, tenyou] (n, vs, adj-no) diversion; putting something to another use; (P) #8,314 [Add to Longdo]
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n, vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen #19,696 [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
迂路[うろ, uro] (n) detour; diversion [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n, vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top