ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพัก

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพัก-, *การพัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิหาร, วิหาร-การพักผ่อน เช่น ทิวาวิหาร ว่า การพักผ่อนในเวลากลางวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseการพัก, การชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pause, compensatoryการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensatory pauseการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
truceการพักรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sojourningการพักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Fallow การพักดิน
การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a break.ผมต้องการพักบ้าง Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I've petitioned before the court for his compassionate parole.ฉันได้ petitioned ก่อนศาล สำหรับการพักการลงโทษความเห็นอกเห? In the Name of the Father (1993)
- My Lord, I demand a recess.- พระเจ้าของฉันฉันต้องการพักผ่อน In the Name of the Father (1993)
Wha... - Consider this a vacation, Sandy, a reward.พิจารณาการพักร้อนนี้ แซนดี้ รางวัลล่ะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Ray Soames was the third victim.เห็นได้ชัดว่า เด็กหนุ่มเหล่านั้น ต้องการการพักผ่อนระยะยาว Deep Throat (1993)
- That's not stopping the rest of these people.- นั่นไม่ได้หยุดการพักผ่อน ของพวกนี้นี่ Squeeze (1993)
I want that nice Armani break in the front.ฉันต้องการพักที่อาร์มานี่มีความสุขในด้านหน้า The Birdcage (1996)
We were taken off a well-deserved leave and sent into Neptune space. We are now three billion klicks from the nearest outpost.เราต้องงดการพักร้อนใหญ่ ถูกส่งมาดาวเนปจูนนี่ ตอนนี้เราอยู่ห่างสถานีที่ใกล้ที่สุดถึง 3 พันล้านคลิก Event Horizon (1997)
You must take a bath or you'll get nowhere.เธอต้องการพัก เธอต้องไปอาบน้ำ ไม่งั้นอาจจะไม่ได้ไปไหนอีก Pi (1998)
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม Fight Club (1999)
- Paint a self-portrait.การตกสู่จุดต่ำสุด มันไม่ใช่การพักผ่อนสุดสัปดาห์นะ Fight Club (1999)
Listen, you've really helped, but I think this is about as peaceful as I'm going to get for now.ฟังนะ คุณช่วยผมได้มากเลย แต่ผมคงต้องการพักซักหน่อยตอนนี้ Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armistice[N] การพักรบ, See also: การสงบศึกชั่วคราว, การหยุดรบชั่วคราว, Syn. temporary peace, cease-fire, truce
breather[N] การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
convalescence[N] การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
furlough[N] การพักงาน
lodgement[N] การพำนัก, See also: การพัก
pause[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
recreation[N] การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
reprieve[N] การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
corody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
corrody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
lodging(ลอจ'จิง) n. การพำนัก,การพัก,ที่พำนักชั่วคราว, See also: lodgings ห้องให้เช่า (ในบ้านของคนอื่น) ,การให้เช่า, Syn. home
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top