ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refresh

R IH0 F R EH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refresh-, *refresh*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refresh(vt) ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. freshen, invigorate, revive
refresh(vt) กระตุ้นความจำ, Syn. remind
refresh(vt) เติมเชื้อเพลิง, See also: เติมพลัง
refreshing(adj) ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating
refreshment(n) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment(n) การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival
refresh with(phrv) ทำให้รู้สึกดีขึ้น, See also: ทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วย
refresh with(phrv) ทำให้ใหม่กว่าด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้สดชื่น, กระตุ้นความจำ, ก่อไฟ, เติมพลัง, อัดแบตเตอรี่, ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม, กระปรี้กระเปร่า, สดใส, ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive, freshen, reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน, ทำให้สดชื่น, ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม, ความสดชื่น, ความกระปรี้กระเปร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพ, Example: เป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me refresh your memory.ให้ฉันรีเฟรชหน่วยความจำของคุณ คุณบอกให้ตรวจสอบ Dixon ... In the Name of the Father (1993)
Well, all the better to refresh us, you see.ก็ดีจะได้ทำให้เราสดชื่นไง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I know a place that will refresh your memory.ฟังฉัน หนุ่มน้อย ฉันรู้ว่ามีสถานที่ ที่จะกระตุ้นความทรงจำของเธอ James and the Giant Peach (1996)
Refresh my memory. Didn't I just send a pass play in there?ไหนลองทบทวนความจำกันหน่อยสิ นี่ฉันไม่ได้ส่งตัวผ่านลูกลงไปในสนามหรือไง? Hothead (2001)
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด A Cinderella Story (2004)
Maybe I can refresh your memory.บางทีผมอาจจะกระตุ้นความทรงจำของคุณกลับมาได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Well, then perhaps I can refresh your memory.ได้ งั้นผมจะช่วยรื้อฟื้นความจำพ่อให้ Crusade (2004)
Madam your short is ready, let me refresh my makeup.มาดาม ฉากของคุณพร้อมแล้ว, เดี๋ยวฉันขอเติมหน้าฉันอีกหน่อย Om Shanti Om (2007)
This is the refresh toner stage, to stabilize the skin.นี่เป็นขั้นตอนของการใส่ toner ให้ทั่วใบหน้า Unstoppable Marriage (2007)
Let me refresh your memory.ให้ฉันฟื้นความจำให้เอามั้ย The Deaths of Ian Stone (2007)
So, do allow the shimmering lights of summer to refresh and illuminateฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย High School Musical 2 (2007)
The information on the chip contained highly classified intelligence- a refresh for the new Intersect.สิ่งที่อยู่ในชิปมี ข้อมูลลับสุดยอด สำหรับ อินเตอร์เซค ตัวใหม่ Chuck Versus the Break-Up (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
refreshA cold bath refreshed him.
refreshA cup of coffee refreshed me.
refreshAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
refreshA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
refreshA glass of orange juice refreshed me.
refreshA walk before breakfast is refreshing.
refreshDrinking beer makes me refreshed.
refreshHe looked refreshed after a good night's sleep.
refreshHe refreshed himself with a cup of tea.
refreshI am feeling wonderfully refreshed.
refreshI awoke to find myself completely refreshed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเย็น(n) refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai Definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ร้านขายเครื่องดื่ม(n) refreshment stall, See also: drinks stall
ฟื้นความหลัง(v) recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai Definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
อาหารว่าง(n) snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai Definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
ชื่นใจ(adj) refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ
ซาบซ่าน(v) refresh, See also: restore, freshen, diffuse, Example: ความกลมกล่อมของน้ำเหล้าค่อยๆ ซาบซ่านไปทั่วผนังท้อง, Thai Definition: แล่นไปทั่วร่างกาย, แล่นไปโดยทั่ว
จรุง(v) refresh, See also: attract, fascinate, charm, Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน
ความชุ่มชื่น(n) refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเครื่องดื่ม[āhān khreūangdeūm] (n, exp) EN: refreshment
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
ฟื้นความหลัง[feūn khwāmlang] (v, exp) EN: recall ; refresh one's memory
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [ f ] ; breuvage [ m ] ; rafraîchissement [ m ]
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant
รื่น[reūn] (adj) EN: refreshing ; happy  FR: plaisant ; agréable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFRESH R IH0 F R EH1 SH
REFRESHED R IY0 F R EH1 SH T
REFRESHER R IH0 F R EH1 SH ER0
REFRESHES R IH0 F R EH1 SH IH0 Z
REFRESHING R IH0 F R EH1 SH IH0 NG
REFRESHMENT R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T
REFRESHINGLY R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0
REFRESHMENTS R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refresh (v) rˈɪfrˈɛʃ (r i1 f r e1 sh)
refreshed (v) rˈɪfrˈɛʃt (r i1 f r e1 sh t)
refresher (n) rˈɪfrˈɛʃər (r i1 f r e1 sh @ r)
refreshes (v) rˈɪfrˈɛʃɪz (r i1 f r e1 sh i z)
refreshers (n) rˈɪfrˈɛʃəz (r i1 f r e1 sh @ z)
refreshing (v) rˈɪfrˈɛʃɪŋ (r i1 f r e1 sh i ng)
refreshment (n) rˈɪfrˈɛʃmənt (r i1 f r e1 sh m @ n t)
refreshingly (a) rˈɪfrˈɛʃɪŋliː (r i1 f r e1 sh i ng l ii)
refreshments (n) rˈɪfrˈɛʃmənts (r i1 f r e1 sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward, #15,140 [Add to Longdo]
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, ] refreshment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
すかっと[sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
メモリリフレッシュ[memoririfuresshu] (n) { comp } memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ(P);リフレシュ[rifuresshu (P); rifureshu] (n, vs) refresh (e.g. memory); (P) [Add to Longdo]
リフレッシュメント[rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs) [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\, n.
   The act of refreshing. [Obs.] --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\ (r?*fr?sh"), v. t. [imp. & p. p. {Refreshed}
   (-fr?sht"); p. pr. & vb. n. {Refreshing}.] [OE. refreshen,
   refreschen, OF. refreschir (cf. OF. rafraischir, rafreschir,
   F. rafra?chir); pref. re- re- + fres fresh. F. frais. See
   {Fresh}, a.]
   1. To make fresh again; to restore strength, spirit,
    animation, or the like, to; to relieve from fatigue or
    depression; to reinvigorate; to enliven anew; to
    reanimate; as, sleep refreshes the body and the mind.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Foer they have refreshed my spirit and yours. --1
                          Cor. xvi. 18.
    [1913 Webster]
 
       And labor shall refresh itself with hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make as if new; to repair; to restore.
    [1913 Webster]
 
       The rest refresh the scaly snakes that fol?
       The shield of Pallas, and renew their gold.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To refresh the memory}, to quicken or strengthen it, as by a
    reference, review, memorandum, or suggestion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cool; refrigerate; invigorate; revive; reanimate;
     renovate; renew; restore; recreate; enliven; cheer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refresh
   v 1: refresh one's memory; "I reviewed the material before the
      test" [syn: {review}, {brush up}, {refresh}]
   2: make (to feel) fresh; "The cool water refreshed us" [syn:
     {refresh}, {freshen}]
   3: become or make oneself fresh again; "She freshened up after
     the tennis game" [syn: {freshen}, {refresh}, {refreshen},
     {freshen up}]
   4: make fresh again [syn: {refresh}, {freshen}, {refreshen}]
     [ant: {fag}, {fag out}, {fatigue}, {jade}, {outwear}, {tire},
     {tire out}, {wear}, {wear down}, {wear out}, {wear upon},
     {weary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top