ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ray

R EY1   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ray-, *ray*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ray[N] รังสี, See also: รัศมี, ลำแสง, Syn. beam, flash, light, gleam
ray[N] สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง, See also: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง, Syn. gleam of hope
ray[VI] ส่องแสง, See also: ฉายแสง, Syn. emit light
ray[VI] ปล่อยรังสี, See also: ปล่อยรัศมี
ray[N] ปลากระเบน
rayon[N] ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง, Syn. artificial fiber
rayon[N] สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon, Syn. textile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ray(เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam,spark
rayon(เร'ออน) n.ไหมสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง,สิ่งทอที่ทำจากใยสังเคราะห์นี้
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ray(n) รังสี,ปลากระเบน
ray(vi) ปล่อยแสง,ปล่อยรังสี,ปล่อยรัศมี
rayon(n) ไหมสังเคราะห์,แพรเทียม
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ray๑. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๓]๒. ลำแสง, ลำความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rayรังสี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ray flowerดอกวงนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ray parenchyma; radial parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ray tracheidเทรคีดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Rayleigh distributionการแจกแจงเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Rayleigh mechanismกลไกเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Rayleigh numberเลขเรย์ลี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Rayliegh waveคลื่นเรย์ลี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rayonism; rayonnismประภานิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rayรังสี, ส่วนของเส้นตรง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rayonเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากเซลลูโลส มี 2 ชนิด คือ อะซิเตตเรยอง และวิสคอสเรยอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Ray Ginsay.ข้าชื่อ เรย์ จินเซย์ Vampire Hunter D (1985)
You say Ramica and Ray were forced to retreat by a Dampiel?พวกเจ้าจะบอกว่า รามิก้ากับเรย์ถูกสกัด โดยเจ้าลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
We had all followed the Ray Brower story very closely, because he was a kid our age.เราตามเรื่อง เรย์ บราวเวอร์ อย่างใกล้ชิด มาตลอด เพราะเขารุ่นราวคราวเดียวกับเรา Stand by Me (1986)
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์ Stand by Me (1986)
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป Stand by Me (1986)
Not one of us mentioned Ray Brower, but we were all thinking about him.พวกเราไม่มีใครใส่ใจ เรย์ บราวเวอร์เลย แต่พวกเราก็คิดแต่เรื่อง เขาตลอด Stand by Me (1986)
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ Stand by Me (1986)
Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower.สักแห่งใต้พุ่มไม้นั่น คือซากที่เหลือของเรย์ บราวเวอร์ Stand by Me (1986)
The train had knocked Ray Brower out of his Keds, just like it had knocked the life out of his body.รถไฟกระแทก เรย์ บราวเวอร์ จนรองเท้าเขาหลุดออก เช่นเดียวกับที่มันกระแทกชีวิต เขาออกจากร่าง Stand by Me (1986)
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต Stand by Me (1986)
You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด? Dirty Dancing (1987)
Not bad, kid. Name's Ray Jackson.ไม่เลวเด็ก ชื่อเรย์แจ็คสัน Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rayA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
rayHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
rayIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
raySoon after graduating from trade school, Ray Murphy was taken on as a machinist at the local automobile plant.
rayThe infant has been exposed to radioactive rays.
rayThe lighthouse was beaming forth rays of light.
rayThere is not a ray of truth in it.
rayThere was not a ray of hope before him.
rayThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
rayToo many sun's rays are harmful to your skin.
rayUltraviolet rays are harmful to us..
rayUltraviolet rays can cause skin cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัสสร[N] light, See also: rays of sunshine, Syn. แสงสว่าง, รัศมี, ภา, Notes: (บาลี)
ภา[N] light, See also: ray, Syn. แสงสว่าง, รัศมี, ภัสสร, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
วิภา[N] ray, See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, ความสุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาภาส[N] light, See also: ray, brightness, Syn. อาภา, รัศมี, แสงสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระยอง[N] Rayong, Syn. จังหวัดระยอง
รูจี[N] light, See also: ray, Syn. รุจี, แสง
มยูข[N] rays, See also: rays of light, beam, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเบน[N] ray, See also: skate, Syn. ปลากระเบน, Example: กระเบนเป็นปลาที่มีรูปร่างแปลกกว่าปลาชนิดอื่นๆ, Count unit: ตัว
กระแสง[N] radiance, See also: ray of light, Syn. แสงแจ่มจ้า, Ant. ความมืด, Example: เราอาศัยกระแสงแห่งพระจันทร์ในการเดินทาง
แสง[N] light, See also: ray, beam, Syn. แสงสว่าง, ความสว่าง, Example: ดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้ามากขึ้นทุกที, Thai definition: ความสว่าง, สิ่งที่ทำให้ดวงตาแลเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนุภาคเบตา[n. exp.] (anuphāk bētā) EN: beta rays   
อนุภาคบีตา[n. exp.] (anuphāk bītā) EN: beta rays   
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บางเสร่ [n. prop.] (Bāng Sarē) EN: Bang Sare ; Bangsaray   FR: Bang Sare ; Bangsaray
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter

CMU English Pronouncing Dictionary
RAY R EY1
RAYL R EY1 L
RAYE R EY1
RAYA R EY1 AH0
RAYS R EY1 Z
RAYNO R EY1 N OW0
RAYMO R EY1 M OW0
RAYED R EY1 D
RAYLE R EY1 L
RAY'S R EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ray (n) rˈɛɪ (r ei1)
ray (v) rˈɛɪ (r ei1)
rays (v) rˈɛɪz (r ei1 z)
rayed (v) rˈɛɪd (r ei1 d)
rayon (n) rˈɛɪɒn (r ei1 o n)
raying (v) rˈɛɪɪŋ (r ei1 i ng)
Raymond (n) rˈɛɪmənd (r ei1 m @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光芒[guāng máng, ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] rays of light; brilliant rays; radiance, #6,779 [Add to Longdo]
射线[shè xiàn, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ray, #19,458 [Add to Longdo]
人造丝[rén zào sī, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄙ, / ] rayon, #83,868 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] ray (fish), #115,394 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] ray (fish), #120,517 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] ray (fish), #120,517 [Add to Longdo]
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, ] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006, #135,726 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtblick {m}ray of hope; comfort [Add to Longdo]
Rayleigh-Quotient {m} [math.]Rayleigh quotient [Add to Longdo]
Raytracing {n}; Computer-Visualisierungsverfahren durch Strahlenverfolgung [comp.]raytracing [Add to Longdo]
Strahlenpilz {m} [biol.]ray fungus [Add to Longdo]
Streiflicht {n}ray of light [Add to Longdo]
Raynaud-Phänomen {n}; funktionelle Gefäßstörungen [med.]Raynaud's phenomenon [Add to Longdo]
Rayon {m}rayon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
X光線[エックスこうせん, ekkusu kousen] (n) (obsc) (See X線) X-ray [Add to Longdo]
X線(P);エックス線(P)[エックスせん, ekkusu sen] (n) X-ray; (P) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
えいえいおう[, eieiou] (int) hurray; hurrah [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\ (r[=a]), v. t. [An aphetic form of array; cf.
   {Beray}.]
   1. To array. [Obs.] --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark, stain, or soil; to streak; to defile. [Obs.] "The
    filth that did it ray." --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, n.
   Array; order; arrangement; dress. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And spoiling all her gears and goodly ray. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, n. [OF. rai, F. rais, fr. L. radius a beam or ray,
   staff, rod, spoke of a wheel. Cf. {Radius}.]
   1. One of a number of lines or parts diverging from a common
    point or center, like the radii of a circle; as, a star of
    six rays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A radiating part of a flower or plant; the marginal
    florets of a compound flower, as an aster or a sunflower;
    one of the pedicels of an umbel or other circular flower
    cluster; radius. See {Radius}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radiating spines, or cartilages, supporting
      the fins of fishes.
    (b) One of the spheromeres of a radiate, especially one of
      the arms of a starfish or an ophiuran.
      [1913 Webster]
 
   4. (Physics)
    (a) A line of light or heat proceeding from a radiant or
      reflecting point; a single element of light or heat
      propagated continuously; as, a solar ray; a polarized
      ray.
    (b) One of the component elements of the total radiation
      from a body; any definite or limited portion of the
      spectrum; as, the red ray; the violet ray. See Illust.
      under {Light}.
      [1913 Webster]
 
   5. Sight; perception; vision; -- from an old theory of
    vision, that sight was something which proceeded from the
    eye to the object seen.
    [1913 Webster]
 
       All eyes direct their rays
       On him, and crowds turn coxcombs as they gaze.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) One of a system of diverging lines passing through
    a point, and regarded as extending indefinitely in both
    directions. See {Half-ray}.
    [1913 Webster]
 
   {Bundle of rays}. (Geom.) See {Pencil of rays}, below.
 
   {Extraordinary ray} (Opt.), that one of two parts of a ray
    divided by double refraction which does not follow the
    ordinary law of refraction.
 
   {Ordinary ray} (Opt.) that one of the two parts of a ray
    divided by double refraction which follows the usual or
    ordinary law of refraction.
 
   {Pencil of rays} (Geom.), a definite system of rays.
 
   {Ray flower}, or {Ray floret} (Bot.), one of the marginal
    flowers of the capitulum in such composite plants as the
    aster, goldenrod, daisy, and sunflower. They have an
    elongated, strap-shaped corolla, while the corollas of the
    disk flowers are tubular and five-lobed.
 
   {Ray point} (Geom.), the common point of a pencil of rays.
 
   {Roentgen ray}, {R["o]ntgen ray} (r[~e]nt"g[e^]n r[=a]`)
    (Phys.), a form of electromagnetic radiation generated in
    a very highly exhausted vacuum tube by an electrical
    discharge; now more commonly called {X-ray}. It is
    composed of electromagnetic radiation of wavelength
    shorter than that of ultraviolet light but longer than
    that of gamma rays. It is capable of passing through many
    bodies opaque to light, and producing photographic and
    fluorescent effects by which means pictures showing the
    internal structure of opaque objects are made, called
    X-rays, radiographs, sciagraphs, X-ray photographs,
    radiograms. So called from the discoverer, W. C.
    R["o]ntgen.
 
   {X ray}, the R["o]ntgen ray; -- so called by its discoverer
    because of its enigmatical character, x being an algebraic
    symbol for an unknown quantity.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, v. i.
   To shine, as with rays. --Mrs. Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, n. [F. raie, L. raia. Cf. {Roach}.] (Zool.)
   (a) Any one of numerous elasmobranch fishes of the order
     Raiae, including the skates, torpedoes, sawfishes, etc.
   (b) In a restricted sense, any of the broad, flat,
     narrow-tailed species, as the skates and sting rays. See
     {Skate}.
     [1913 Webster]
 
   {Bishop ray}, a yellow-spotted, long-tailed eagle ray
    ({Aetobatus narinari} syn. {Stoasodon narinari}) of the
    Southern United States and the West Indies; also called
    the {spotted eagle ray} and {white-spotted eagle ray}.
 
   {Butterfly ray}, a short-tailed American sting ray
    ({Pteroplatea Maclura}), having very broad pectoral fins.
    
 
   {Devil ray}. See {Sea Devil}.
 
   {Eagle ray}, any large ray of the family {Myliobatidae}, or
    {Aetobatidae}. The common European species ({Myliobatis
    aquila}) is called also {whip ray}, and {miller}.
 
   {Electric ray}, or {Cramp ray}, a torpedo.
 
   {Starry ray}, a common European skate ({Raia radiata}).
 
   {Sting ray}, any one of numerous species of rays of the
    family {Trygonidae} having one or more large, sharp,
    barbed dorsal spines on the whiplike tail. Called also
    {stingaree}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, v. t. [imp. & p. p. {Rayed} (r[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Raying}.] [Cf. OF. raier, raiier, rayer, L. radiare to
   irradiate. See {Ray}, n., and cf. {Radiate}.]
   1. To mark with long lines; to streak. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. [From {Ray}, n.] To send forth or shoot out; to cause to
    shine out; as, to ray smiles. [R.] --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ray
   n 1: a column of light (as from a beacon) [syn: {beam}, {beam of
      light}, {light beam}, {ray}, {ray of light}, {shaft},
      {shaft of light}, {irradiation}]
   2: a branch of an umbel or an umbelliform inflorescence
   3: (mathematics) a straight line extending from a point
   4: a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
     [syn: {beam}, {ray}, {electron beam}]
   5: the syllable naming the second (supertonic) note of any major
     scale in solmization [syn: {re}, {ray}]
   6: any of the stiff bony spines in the fin of a fish
   7: cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and
     enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside;
     most swim by moving the pectoral fins
   v 1: emit as rays; "That tower rays a laser beam for miles
      across the sky"
   2: extend or spread outward from a center or focus or inward
     towards a center; "spokes radiate from the hub of the wheel";
     "This plants radiate spines in all directions" [syn:
     {radiate}, {ray}]
   3: expose to radiation; "irradiate food" [syn: {irradiate},
     {ray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top