ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสว่าง

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสว่าง-, *ความสว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวาลความสว่าง. ว. ซึ่งลุกโพลง, สว่างโพลง.
โศจิความสว่าง, ความงาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminance (brightness)ความสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Relative luminanceความสว่างสัมพัทธ์
ค่าความสว่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.0 โดยค่า 0 คือสีดำที่มืดที่สุด และค่า 1.0 คือสีขาวที่สว่างที่สุด การหาค่าความสว่างคำนวณจากองค์ประกอบของแม่สีในภาพ ตามสูตรมาตรฐาน sRGB ตามรายละเอียด http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html [Assistive Technology]
Luminanceความสว่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was the light of my life.เธอเป็นความสว่างของชีวิตของฉัน The Godfather (1972)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life."ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต ". The Shawshank Redemption (1994)
Sound and silence. Dark and light.เสียงอึกทึก และ ความวังเวง ความมืด และ ความสว่าง Mulan 2: The Final War (2004)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of...ความสว่างเล็กๆนี้ของ... Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน Black Snake Moan (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brightness[N] ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness
effulgence[N] ความสว่างไสว, See also: ความโชติช่วง, Syn. brilliance, illumination, vividness
light[N] ความสว่าง, Syn. brightness
lightness[N] ความสว่าง, Syn. brightness, glow, illumination, Ant. darkness, gloom, obscurity
luminosity[N] ความสว่าง, Syn. brightness
luster[N] ความสว่างสุกใส, See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส, Syn. brilliance, radiance
radiance[N] ความสว่างไสว, See also: แสงที่เรืองรอง, แสงเงินแสงทอง, Syn. brightness, glow
sheen[N] ความสว่างไสว, See also: ความเปล่งปลั่ง, ความสุกใส, Syn. glow, glaze, radiance, shine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
candela(แคงดี'ละ) n. หน่วยความเข้มของความสว่าง
candescencen. ความสว่างโชติช่วง
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
illuminancen. ความสว่าง
illuminantn. สิ่งที่ให้ความสว่าง
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
light(n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top