ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betray

B IH0 T R EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betray-, *betray*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray(vt) ทรยศ, See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
betray(vt) แพร่งพราย (ความลับ), See also: เปิดเผย ความลับ, Syn. disclose
betray(vt) ทำให้ผิดหวัง, See also: เนรคุณ
betray(vt) แสดงให้รู้, See also: แสดงให้เห็นถึง, รู้ได้
betray(vt) หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
betrayal(n) ซึ่งทรยศ, Syn. disloyalty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') { betrayed, betraying, betrays } vt. ทรยศ, นอกใจ, เผยความลับ, ไม่ซื่อสัตย์, ทำให้ผิดหวัง, แสดง, เผย, หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง, ทรยศ, ซ้อนกล, นอกใจ, หลอกลวง, เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล, การทรยศ, การหักหลัง, การนอกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My friends, if memory does not betray me:เพื่อนของฉัน, ถ้าหน่วยความจำทำ not betray ที่ฉัน: Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Do not betray these truths.""อย่าทรยศความจริงเหล่านี้". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No. If there is to be hope, we must all betray our countries.ที่หากมีจะเป็นความหวังที่เราจะต้องตอบทรยศประเทศของเรา The Russia House (1990)
"If there is to be hope, we must all betray our countries.""ถ้ามีจะเป็นความหวังที่เราทุกคนจะต้องทรยศต่อประเทศของเรา." The Russia House (1990)
To save it, perhaps it's necessary to betray it. Yes?ที่จะบันทึกไว้อาจจะมีความจำเป็นที่จะทรยศมัน ใช่? The Russia House (1990)
I need to betray my country, and I haven't got much time.ฉันต้องการที่จะทรยศต่อประเทศของฉันและฉันไม่ได้มีเวลามาก The Russia House (1990)
Why did you betray your own heart, Cathy?ทำไมเธอถึงทรยศ หัวใจตนเอง แคทธี Wuthering Heights (1992)
You believe you have to betray Chris?คุณจะทรยศต่อคริสได้มั้ย Heat (1995)
See, if you don't betray Chris, you victimize Dominick.ถ้าคุณไม่ทรยศคริส โดมินิคต้องตกเป็นเหยื่อ Heat (1995)
Why did you betray me, traitor?เจ้าทรยศข้าทำไม? Snow White: A Tale of Terror (1997)
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย Seven Years in Tibet (1997)
You cannot ask me to betray my king. I have sworn an oath.ข้าไม่ทรยศ ผิดคำปฏิญาณ The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betrayA few words may betray a man's true character.
betrayA true friend would not betray you.
betrayA true gentleman would not betray his friends.
betrayFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
betrayHe betrayed her secret to his friends.
betrayHe betrayed his fatherland.
betrayHe betrayed his promises.
betrayHe betrayed my confidence in him.
betrayHe betrayed us by telling the enemy where we were.
betrayHe failed to apologize for betraying our trust.
betrayHe is the last person to betray his friends.
betrayHe lost his credit because he betrayed a friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทงข้างหลัง(v) betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai Definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
ขายบ้านขายเมือง(v) betray one's country, See also: commit treason, Syn. ขายชาติ, ขายชาติบ้านเมือง, Example: เขาขายบ้านขายเมืองหน้าตาเฉย โดยไม่ละอายใจแม้แต่นิดเดียว, Thai Definition: กระทำตนเป็นไส้ศึกให้ศัตรูขยายความลับของประเทศ
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
ขายชาติ(v) betray one's country, See also: commit treason, Syn. ขายบ้านขายเมือง, Example: การกล่าวหาว่ารัฐบาลขายชาติเป็นเรื่องเกินจริง, Thai Definition: กระทำตนเป็นไส้ศึกให้ศัตรูขยายความลับของประเทศ
คิดคด(v) betray, See also: be a traitor, be treacherous, Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ, Example: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว
เสียสัตย์(v) betray, See also: be dishonest, Syn. ผิดคำสัตย์, ตระบัดสัตย์, Example: พล.อ.สุจินดา คราประยูรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยแถลงว่าตนเองมีความจำเป็นจะต้องเสียสัตย์เพื่อชาติ, Thai Definition: ไม่ปฏิบัติตามคำพูด
ตลบหลัง(v) betray, See also: to be a traitor, Syn. แว้งกัด, ทรยศ, หักหลัง, Example: เขาถูกข้าศึกตลบหลังตอนยกทัพกลับ, Thai Definition: ปล่อยให้ล่วงล้ำเข้าไปหรือปล่อยให้ตายใจแล้วย้อนกลับมาตีหรือทำลายภายหลัง
ทรยศ(v) betray, See also: be treacherous, be unfaithful, break one's promise, Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ, Ant. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, Example: เจ้าพ่อลุกขึ้นประกาศว่า คนทั้งสามนี้ทรยศต่อเขา, Thai Definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ
ทุจริต(v) cheat, See also: betray, corrupt, Syn. โกง, คดโกง, ฉ้อฉล, ยักยอก, Notes: (บาลี)
หักหลัง(v) betray, See also: double-cross, cheat, be treacherous, Syn. ทรยศ, หลอกลวง, Example: เขาไม่น่าหักหลังผมเลยเพราะเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาก, Thai Definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือคนที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
ขบถ[khabot] (v) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray  FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
ผิดน้ำสาบาน[phit nām sābān] (v, exp) EN: break a vow ; be faithless ; betray one's oath
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
แทงข้างหลัง[thaēng khānglang] (v, exp) EN: betray  FR: trahir
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทุจริต[thutjarit] (v) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest  FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BETRAY B IH0 T R EY1
BETRAYS B IH0 T R EY1 Z
BETRAYAL B IH0 T R EY1 AH0 L
BETRAYED B IH0 T R EY1 D
BETRAYALS B IH0 T R EY1 AH0 L Z
BETRAYING B IH0 T R EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betray (v) bˈɪtrˈɛɪ (b i1 t r ei1)
betrays (v) bˈɪtrˈɛɪz (b i1 t r ei1 z)
betrayal (n) bˈɪtrˈɛɪəl (b i1 t r ei1 @ l)
betrayed (v) bˈɪtrˈɛɪd (b i1 t r ei1 d)
betrayer (n) bˈɪtrˈɛɪər (b i1 t r ei1 @ r)
betrayals (n) bˈɪtrˈɛɪəlz (b i1 t r ei1 @ l z)
betrayers (n) bˈɪtrˈɛɪəz (b i1 t r ei1 @ z)
betraying (v) bˈɪtrˈɛɪɪŋ (b i1 t r ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背叛[bèi pàn, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ,  ] betray; forsake #8,287 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P) #10,663 [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp, v1) (See お里, 親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets [Add to Longdo]
国を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp, v5r) to betray one's country (to an enemy) [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n, adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp, v1) to be betrayed by a trusted follower [Add to Longdo]
煮え湯を飲まされる[にえゆをのまされる, nieyuwonomasareru] (exp, v1) to be betrayed [Add to Longdo]
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n, vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P) [Add to Longdo]
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r, vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P) [Add to Longdo]
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp, v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betray \Be*tray"\ (b[-e]*tr[=a]"), v. t. [imp. & p. p.
   {Betrayed} (-tr[=a]d"); p. pr. & vb. n. {Betraying}.] [OE.
   betraien, bitraien; pref. be- + OF. tra["i]r to betray, F.
   trahir, fr. L. tradere. See {Traitor}.]
   1. To deliver into the hands of an enemy by treachery or
    fraud, in violation of trust; to give up treacherously or
    faithlessly; as, an officer betrayed the city.
    [1913 Webster]
 
       Jesus said unto them, The Son of man shall be
       betrayed into the hands of men.    --Matt. xvii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. To prove faithless or treacherous to, as to a trust or one
    who trusts; to be false to; to deceive; as, to betray a
    person or a cause.
    [1913 Webster]
 
       But when I rise, I shall find my legs betraying me.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To violate the confidence of, by disclosing a secret, or
    that which one is bound in honor not to make known.
    [1913 Webster]
 
       Willing to serve or betray any government for hire.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclose or discover, as something which prudence would
    conceal; to reveal unintentionally.
    [1913 Webster]
 
       Be swift to hear, but cautious of your tongue, lest
       you betray your ignorance.      --T. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To mislead; to expose to inconvenience not foreseen to
    lead into error or sin.
    [1913 Webster]
 
       Genius . . . often betrays itself into great errors.
                          --T. Watts.
    [1913 Webster]
 
   6. To lead astray, as a maiden; to seduce (as under promise
    of marriage) and then abandon.
    [1913 Webster]
 
   7. To show or to indicate; -- said of what is not obvious at
    first, or would otherwise be concealed.
    [1913 Webster]
 
       All the names in the country betray great antiquity.
                          --Bryant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betray
   v 1: reveal unintentionally; "Her smile betrayed her true
      feelings" [syn: {betray}, {bewray}]
   2: deliver to an enemy by treachery; "Judas sold Jesus"; "The
     spy betrayed his country" [syn: {betray}, {sell}]
   3: disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His
     sense of smell failed him this time"; "His strength finally
     failed him"; "His children failed him in the crisis" [syn:
     {fail}, {betray}]
   4: be sexually unfaithful to one's partner in marriage; "She
     cheats on her husband"; "Might her husband be wandering?"
     [syn: {cheat on}, {cheat}, {cuckold}, {betray}, {wander}]
   5: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]
   6: cause someone to believe an untruth; "The insurance company
     deceived me when they told me they were covering my house"
     [syn: {deceive}, {betray}, {lead astray}] [ant: {undeceive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top