Search result for

ปะ

(118 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปะ-, *ปะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปวิธ[ปะ-วิด] (uniq ) ผู้สร้าง, ผู้กำหนด

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] กินแล้ว,ทานข้าวแล้ว, (ชิ แปลว่า ค่ะ ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป จะแปลว่า ทานข้าวแล้วค่ะ)
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] ยังไม่ได้ทาน,ยังไม่ได้กิน(ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป ซึ่ง ชิแปลว่า ค่ะ จะแปลว่า ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศิลปะป้องกันตัวMartial Arts
หนีเสือปะจระเข้be on the horns of a dilemma

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปะก๊วย (n ) แปะก๊วย
See also: S. ginkgo,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
แป้งมันสำปะหลัง (n ) 片栗粉

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข้ปะอยากเจอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะ[V] meet, See also: come across, meet unexpectedly, run into, Syn. เผชิญ, Example: เมื่อตุลาคมปี 2519 ฉันได้ปะหน้าเขาอย่างไม่น่าเป็นไปได้และไม่คาดฝัน, Thai definition: มาเจอกัน, มาประเชิญหน้ากัน
ปะ[V] patch, See also: mend, Syn. ปะชุน, Example: ตรงรอยขาดที่ส้นเท้าข้างในใช้แผ่นยางบางๆ ทาด้วยกาวธรรมดาปะไว้ชั่วคราวก่อน, Thai definition: เอาวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า เป็นต้นปิดทับส่วนที่ชำรุดเป็นช่องเป็นรู
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ปะกำ[N] plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
ปะทะ[V] fight, See also: batter, collide, conflict, encounter, attack, Example: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเลย, Thai definition: ต่อสู้กัน
ปะทะ[V] crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai definition: โดนกัน, กระทบกัน
ประทุ[V] break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
ปะทุ[V] erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
ปะทุ[V] gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปะก. มาเจอกัน, มาประเชิญหน้ากัน
ปะเอาวัตถุเช่นผ้าหรือไม้เป็นต้นปิดทับส่วนที่ชำรุดเป็นช่องเป็นรู เช่น ปะผ้า ปะว่าว, ปิดทับ เช่น ปะหน้า.
ปะกนน. ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ, ลูกปะกน ก็เรียก.
ปะกังน. ชื่อโรคลมชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้มีอาการปวดหัวเวลาเช้า ๆ ปวดกระบอกตา เมื่อเห็นแดดจะลืมตาไม่ขึ้น เรียกว่า ลมปะกัง, ตะกัง ก็ว่า.
ปะกาปะกังว. เก้ ๆ กัง ๆ, งก ๆ เงิ่น ๆ.
ปะการังน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Anthozoa ส่วนมากตัวมีขนาดเล็ก พวกเดียวกับดอกไม้ทะเล รูปทรงกระบอก อาศัยอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเป็นโครงร่างหลายแบบ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลเขตร้อน บริเวณชายฝั่งและรอบ ๆ เกาะ เช่น ปะการังเห็ด [ Fungia fungites (Linn.)] ปะการังเขากวาง [ Acropora formasa (Dana)] ในโครงสร้างที่ทับถมกันเพิ่มมากขึ้น เรียกว่า หินปะการัง, ถ้ามากจนเป็นโขด เกาะ หรือเทือก ก็เรียกว่า โขดปะการัง เกาะปะการัง หรือเทือกปะการัง, บางทีเรียกเป็น กะรัง.
ปะกำน. ไม้ที่ทำเป็น ๒ ขาสำหรับคาบไม้อื่น, ลูกตั้งฝาที่คาบพรึง.
ปะขาวน. ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว, ลักษณนามว่า คน
ปะขาวตำแหน่งข้าราชการชั้นขุนหมื่นพวกหนึ่ง, คู่กับ ประแดง.
ปะงับปะง่อนว. ปะหงับปะง่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colonial coralปะการังกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solitary coral; cup coral; horn coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cup coral; horn coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horn coral; cup coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gasketปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder-head gasketปะเก็นฝาสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formed-in place gaskes; plastic gasket compoundปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coralปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gasketปะเก็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปะรำใช้เป็นสถานที่สำหรับราชสกุลและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Coralsปะการัง [TU Subject Heading]
Gasketsปะเก็น [TU Subject Heading]
Corals ปะการัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่เฉพาะน่านน้ำ เขตอบอุ่นของโลก อาศัยอยู่ ในโครงสร้างหินปูนโดยมีลักษณะการดำรงชีพอยู่ 2 แบบ คือ อยู่ตัวเดียว (Solitary) หรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียก colony ปะการังจะเติบโตได้ดี เฉพาะบริเวณที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิตั้งแต่ 18-27 องศาเซลเซียล มีแสงแดดพอประมาณไม่ใช่แดดจัด น้ำไม่ขุ่น และมีความลึกของน้ำไม่เกิน 50 เมตร ปะการังที่เจรญในเขตน้ำตื้นจนถึงเขตน้ำลึก 50 เมตร จะมีการเจริญเติบโตแบบรวมกลุ่มหรือ colony ซึ่งจะเกิดเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ ส่วนปะการังที่เจริญเติบโตในน้ำลึกจะมีลักษณะเป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีการเจริญเป็นแนวปะการัง ปะการังส่วนมากจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับสาหร่ายเซลล์เดียวสีเขียวที่เรียกว่า Zooxanthellae โดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แนวปะการังส่วนใหญ่มักเกิดในเขตน้ำตื้น ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลลงไปจนถึงระดับความลึก 10-60 เมตร โดยทั่วไปอาจแบ่งแนวปะการัง ตามลักษณะกว้าง ๆ ได้ คือ Fringing Reef, Barrier Reef และ Atoll [สิ่งแวดล้อม]
Coralปะการัง [การแพทย์]
Coral, Elk Hornปะการังหินเขากวางอย่างแบน [การแพทย์]
Coral, Fireปะการังไฟ [การแพทย์]
Interpositionปะหรือเอามาเย็บต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The latest fight in Kid Chocolate's return gives him another chance to regain a middleweight championship belt.(แดเนียล เจคอบส์ ปะทะ ปีเตอร์ ควิลลิน) การชกครั้งล่าสุดที่ควิลลินกลับมา เปิดโอกาสให้เขาได้เข็มขัด แชมป์มิดเดิลเวตอีกครั้ง CounterPunch (2017)
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:กลยุทธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิม ในการชก หลักการพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ CounterPunch (2017)
When you see an art, and you see a painter, and you see someone that's doing something of the sweet science...เมื่อเห็นศิลปะ เห็นศิลปิน เห็นใครทำอะไรที่เป็นศาสตร์ดีๆ CounterPunch (2017)
"Oh, Ben, do you want to come in for a coffee and a class struggle?""เบ็น คุณอยากเข้ามาดื่มกาแฟ และปะทะคารมกันก่อนไหม" Smell the Weakness (2017)
Lavender was rekindling his rock and roll addiction.ลาเวนเดอร์ก็กำลัง จุดไฟร็อกแอนด์โรลของเขาให้ปะทุ Smell the Weakness (2017)
Two great kingdoms united against Cersei.สองอาณาจักรใหญ่ ปะทะเซอร์ซี Stormborn (2017)
Now that Lindemulder has finished a six-month prison term for tax evasion, she wants her child back, setting the power couple up for a big fight.ตอนนี้ที่ลินเดอมัลเดอร์รับโทษจำคุก หกเดือนแล้วสำหรับการเลี่ยงภาษี (ดาราหนังปะทะดาวโป๊ ซานดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) เธออยากได้ลูกของเธอคืน After Porn Ends 2 (2017)
Janine Lindemulder is now locked in a bitter custody dispute with Sandra Bullock and her husband Jesse James.(ดาราหนังปะทะดาวโป๊ แซนดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) ตอนนี้เจนีน ลินเดอมัลเดอร์จดจ่อกับ ข้อพิพาทเรื่องสิทธิในการดูแลเด็ก กับแซนดรา บูลล็อก และสามีของเธอ เจสซี เจมส์ After Porn Ends 2 (2017)
But the art of it is when you're suckin' it, you gotta twist it.แต่ศิลปะของมัน (ทอล์กกิงบลู) คือตอนที่คุณดูดมัน คุณต้องบิดมัน After Porn Ends 2 (2017)
Ginger Lynn Auctions dot com, Ginger Lynn dot com, and my art site, which is Ginger Lynn Art dot com.จินเจอร์ลินน์อ็อกชันส์ดอตคอม จินเจอร์ลินน์ดอตคอม และเว็บไซต์ศิลปะของฉัน ซึ่งก็คือจินเจอร์ลินน์อาร์ตดอตคอม After Porn Ends 2 (2017)
I still had that memory, like, all these Navy SEALs that I met or military guys that I met that did martial arts.ผมยังมีความทรงจำเรื่อง พวกหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ได้พบ หรือพวกทหารที่ผมเจอ ที่ใช้ศิลปะการต่อสู้ After Porn Ends 2 (2017)
They're moving aimlessly.พวกเขาไปสะเปะสะปะ The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony   FR: corail [m]
ปะขาว[n.] (pakhāo) EN: old man in white   FR: vieil homme vêtu de blanc [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ปะทุ [v.] (pathu) EN: break out ; burst out ; erupt   FR: jaillir
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle   FR: mêler

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ปะทะกับ, See also: กระทบกับ
clout[VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
cobble[VT] ปะหรือซ่อม (เช่น รองเท้า), Syn. mend, patch
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
erupt into[PHRV] ปะทุ, See also: พุ่งออกมา, ระเบิด
flame out[PHRV] ปะทุขึ้น (ความโกรธ, ความรุนแรงฯลฯ), See also: ลุกโชน, , Syn. blaze up, fire up
dais[N] เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
erupt[VT] ทำให้ระเบิด, See also: ปะทุ, Syn. burst out, explode
erupt[VI] ระเบิด, See also: ปะทุ, Syn. burst out, explode
flare[VI] ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง), See also: ปะทุ, พลุ่ง, Syn. erupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
aeronautics(แอโรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะการบิน (science of flight)
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
versus (prep ) ปะทะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
交える[まじえる, majieru] Thai: ปะทะกัน English: to converse with
貼る[はる, haru] Thai: ปะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kunst(n) |die| ศิลปะ
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top