ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neighbor

N EY1 B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighbor-, *neighbor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighbor(n) เพื่อนบ้าน, See also: บ้านใกล้เรือนเคียง, ประเทศเพื่อนบ้าน, Syn. acquintance, bystander
neighbor(adj) ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighborly(adj) ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly
neighboring(adj) ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighborhood(n) บริเวณใกล้เคียง, See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน, Syn. locality, proximity, vicinity
neighborliness(n) ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighborhood watch(n) การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน, Syn. neighbourhood watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง, ย่าน, บริเวณ, ถิ่น, จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง, ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง, ข้างเคียง, ถัดไป
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน, มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Neighborhood Information Center Projectศูนย์ข้อมูลระดับท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Neighborhood justice centersศาลหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Neighborhoodsเพื่อนบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Love thy neighbor as thyself.""จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" Gandhi (1982)
Our nearest neighbor is about four miles away.เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเราคือประมาณสี่ห่างออกไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13 Goodfellas (1990)
Made the neighbors miserable because I never quit blowing.ทำให้เพื่อนบ้านลำคาญ เพราะฉันไม่ยอมหยุดเป่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The neighbors reported the smell... and there they are... all just sitting there.โดยเพื่อนบ้านร้องทุกข์เรื่องกลิ่น มากันทั้งโขยง นั่งรวมกลุ่มกัน Heat (1995)
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่ Contact (1997)
I turn around and there's my creepy neighbor leering at me.สิ่งนี้ประหลาดจริงๆนี่สิ Valentine (2001)
The neighbors know about it now.เพื่อนบ้านรู้เรื่องหมดแล้วตอนนี้ Platonic Sex (2001)
We previously lived in the neighbor of the Weekก็คนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตด้วยไงล่ะ Sex Is Zero (2002)
They said last week the neighbors died this wayพวกเค้าบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนบ้านตายทางนี้ Uninvited (2003)
According to witnesses her husband, Oh Daesu drank often causing trouble with his wife and neighbors said they fought frequentlyตามพยานให้การว่า สามีเธอชื่อ โอเทซุ เขาดื่มจัดเป็นสาเหตุ ให้มีปัญหากับภรรยา เพื่อนบ้านบอกว่า เห็นเขาทำร้ายเธอบ่อยครั้ง Oldboy (2003)
The neighbors are out of town and their alarm keeps going off so, I'm gonna go talk to the police, okay?เพื่อนบ้านไม่อยู่น่ะค่ะ แล้วเสียงสัญญาณเตือนภัยเกิดดังขึ้น งั้น หนูไปคุยกับตำรวจก่อนนะค่ะ Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighborA fire broke out in a neighborhood hotel.
neighborA fire broke out in my neighborhood last night.
neighborA fire broke out in the neighborhood yesterday.
neighborA fire broke out in this neighborhood last night.
neighborAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
neighborA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
neighborAre you getting along with your neighbors?
neighborAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
neighborBe familiar with this neighborhood.
neighborBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
neighborBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
neighborChris noticed Kate walking through the neighborhood with a strange boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวกบ้าน(n) neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai Definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
เพื่อนบ้าน(n) neighbor, See also: neighbour, Example: รอบๆ ถิ่นที่อยู่ของข้าพเจ้า นอกจากไร่สวนของเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีสุสานของชาวจีนอยู่อีกแห่งหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน
แถว(n) vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
แถวๆ(n) area, See also: neighborhood, region, zone, vicinity, Syn. แถว, แถบ, Example: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้, Thai Definition: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
บ้านใกล้เรือนเคียง(n) neighbor, Syn. บ้านใกล้, Example: คนกรุงไม่ค่อยยุ่งสุงสิงกัน ขนาดเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันบางทีก็ยังไม่รู้จักกันเลย, Thai Definition: บ้านที่อยู่ติดกันหรือในละแวกเดียวกันในเขตที่อยู่อาศัย
คนบ้านเดียวกัน(n) neighbor, See also: neighbour, Syn. คนพื้นเพเดียวกัน, Ant. คนต่างถิ่น, Example: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง, Count Unit: คน
กลุ่มเพื่อนบ้าน(n) neighborhood, See also: neighbor group, Example: กลุ่มเพื่อนบ้านร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาหมู่บ้าน, Count Unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใกล้[bān klai] (n, exp) EN: neighbour = neighbor (Am.)
บ้านใกล้เรือนเคียง[bān klai reūoen khīeng] (n, exp) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)  FR: voisinage [ m ] ; voisins [ mpl ]
คนบ้านเดียวกัน[khon bān dīokan] (n, exp) EN: neighbour = neighbor (Am.)  FR: voisin [ m ] ; voisine [ f ]
กลุ่มเพื่อนบ้าน[klum pheūoenbān] (n, exp) EN: neighborhood
ละแวก[lawaēk] (n) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound  FR: voisinage [ m ] ; environs [ mpl ]
ละแวกบ้าน[lawaēk bān] (n, exp) EN: neighborhood
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting
เพื่อนบ้าน[pheūoenbān] (n) EN: neighbour = neighbor (Am.) ; next-door neighbour ; neighbourhood  FR: voisin [ m ] ; voisine [ f ] ; voisinage [ m ]
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
แถว[thaēo] (n) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality  FR: voisinage [ m ] ; quartier [ m ] ; environs [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEIGHBOR N EY1 B ER0
NEIGHBORS N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOR'S N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORLY N EY1 B ER0 L IY0
NEIGHBORS' N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORING N EY1 B ER0 IH0 NG
NEIGHBORHOOD N EY1 B ER0 HH UH2 D
NEIGHBORHOODS N EY1 B ER0 HH UH2 D Z
NEIGHBORHOOD'S N EY1 B ER0 HH UH2 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ,   /  ] neighborhood; district #2,157 [Add to Longdo]
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ,   /  ] neighbor #5,202 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to #12,096 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighbor; adjacent #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] neighboring; adjacent; near; vicinity #13,584 [Add to Longdo]
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ,  ] neighborhood #21,173 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighborly relations #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighbor; next-door neighbor; near; next to #49,484 [Add to Longdo]
邻人[lín rén, ㄌㄧㄣˊ ㄖㄣˊ,   /  ] neighbor #76,186 [Add to Longdo]
地邻[dì lín, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighbor on farmland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbar { m } | Nachbarn { pl }neighbor [ Am. ]; neighbour [ Br. ] | neighbors [ Am. ]; neighbours [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P) #68 [Add to Longdo]
隣(P);隣り(io);鄰(oK)[となり, tonari] (n, adj-no) neighbor (neighbour); next to (esp. living next door to); (P) #526 [Add to Longdo]
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n, n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P) #1,645 [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv, n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) #1,839 [Add to Longdo]
近隣[きんりん, kinrin] (n, adj-no) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P) #5,947 [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n, n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) #6,201 [Add to Longdo]
町内[ちょうない, chounai] (n) neighborhood; neighbourhood; street; block; town; (P) #6,713 [Add to Longdo]
辺り(P);畔[あたり(辺り)(P);ほとり, atari ( atari )(P); hotori] (n) (1) (uk) (esp. ほとり) on the bank of; by the side of (e.g. a river, pond); (2) (in the) neighbourhood; neighborhood; vicinity; nearby; (P) #8,276 [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n, vs, adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin #10,320 [Add to Longdo]
近所[きんじょ, kinjo] (n, adj-no) neighbourhood; neighborhood; (P) #10,993 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\, v. i.
   To dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the
   neighborhood; to be near. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      A copse that neighbors by.        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\ (n[=a]"b[~e]r), n. [OE. neighebour, AS.
   ne['a]hgeb[=u]r; ne['a]h nigh + geb[=u]r a dweller, farmer;
   akin to D. nabuur, G. nachbar, OHG. n[=a]hgib[=u]r. See
   {Nigh}, and {Boor}.] [Spelt also {neighbour}.]
   1. A person who lives near another; one whose abode is not
    far off. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Masters, my good friends, mine honest neighbors.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is near in sympathy or confidence.
    [1913 Webster]
 
       Buckingham
       No more shall be the neighbor to my counsel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One entitled to, or exhibiting, neighborly kindness;
    hence, one of the human race; a fellow being.
    [1913 Webster]
 
       Which now of these three, thinkest thou, was
       neighbor unto him that fell among the thieves?
                          --Luke x. 36.
    [1913 Webster]
 
       The gospel allows no such term as "stranger;" makes
       every man my neighbor.        --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\, a.
   Near to another; adjoining; adjacent; next; neighboring. "The
   neighbor cities." --Jer. l. 40. "The neighbor room." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neighbor \neigh"bor\, v. t. [imp. & p. p. {Neighbored}; p. pr. &
   vb. n {Neighboring}.]
   1. To adjoin; to border on; to be near to.
    [1913 Webster]
 
       Leisurely ascending hills that neighbor the shore.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate intimately with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighbor
   n 1: a person who lives (or is located) near another [syn:
      {neighbor}, {neighbour}]
   2: a nearby object of the same kind; "Fort Worth is a neighbor
     of Dallas"; "what is the closest neighbor to the Earth?"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   v 1: live or be located as a neighbor; "the neighboring house"
      [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   2: be located near or adjacent to; "Pakistan neighbors India"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top