ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neighbor

N EY1 B ER0   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighbor-, *neighbor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighbor[N] เพื่อนบ้าน, See also: บ้านใกล้เรือนเคียง, ประเทศเพื่อนบ้าน, Syn. acquintance, bystander
neighbor[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighborly[ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly
neighboring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighborhood[N] บริเวณใกล้เคียง, See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน, Syn. locality, proximity, vicinity
neighborliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighborhood watch[N] การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน, Syn. neighbourhood watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Neighborhood Information Center Projectศูนย์ข้อมูลระดับท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Neighborhood justice centersศาลหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Neighborhoodsเพื่อนบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
All over the neighborhoodทุกแห่งหนในบริเวณนั้นๆ The Blues Brothers (1980)
We were just trying to clean up the neighborhood.จะทำความสะอาดถนนนิดหน่อยน่ะ Gandhi (1982)
"Love thy neighbor as thyself.""จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" Gandhi (1982)
To the neighbors, of course.กับเพื่อนบ้านแน่นอน Idemo dalje (1982)
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก Idemo dalje (1982)
Then patrol the neighborhood, for crying out loud!คุณก็ตรวจพื้นที่หน่อยสิ ให้ตายเถอะ *batteries not included (1987)
What neighborhood?พื้นที่ไหนล่ะ *batteries not included (1987)
You don't exactly look like neighbors.นายดูไม่เหมือนเพื่อนบ้านเลย Night of the Living Dead (1990)
Our nearest neighbor is about four miles away.เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเราคือประมาณสี่ห่างออกไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
To me, it meant being somebody in a neighborhood full of nobodies.สำหรับผม มันได้กลายเป็นคนเจ๋ง ท่ามกลางพวกคนธรรมดา Goodfellas (1990)
Tuddy ran the cabstand and the Bella Vista Pizzeria... and other places for his brother, Paul, who was the boss of the neighborhood.ทัดดี้คุมกิจการแท็กซี่ และร้านพิซซ่าเบลล่าวิสต้า และที่อื่นๆเป็นของพี่ชายเขา พอล หัวหน้าแก๊งของย่าน Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighborA fire broke out in a neighborhood hotel.
neighborA fire broke out in my neighborhood last night.
neighborA fire broke out in the neighborhood yesterday.
neighborA fire broke out in this neighborhood last night.
neighborAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
neighborA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
neighborAre you getting along with your neighbors?
neighborAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
neighborBe familiar with this neighborhood.
neighborBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
neighborBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
neighborChris noticed Kate walking through the neighborhood with a strange boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวกบ้าน[N] neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
เพื่อนบ้าน[N] neighbor, See also: neighbour, Example: รอบๆ ถิ่นที่อยู่ของข้าพเจ้า นอกจากไร่สวนของเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีสุสานของชาวจีนอยู่อีกแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน
แถว[N] vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
แถวๆ[N] area, See also: neighborhood, region, zone, vicinity, Syn. แถว, แถบ, Example: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้, Thai definition: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
บ้านใกล้เรือนเคียง[N] neighbor, Syn. บ้านใกล้, Example: คนกรุงไม่ค่อยยุ่งสุงสิงกัน ขนาดเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันบางทีก็ยังไม่รู้จักกันเลย, Thai definition: บ้านที่อยู่ติดกันหรือในละแวกเดียวกันในเขตที่อยู่อาศัย
คนบ้านเดียวกัน[N] neighbor, See also: neighbour, Syn. คนพื้นเพเดียวกัน, Ant. คนต่างถิ่น, Example: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง, Count unit: คน
กลุ่มเพื่อนบ้าน[N] neighborhood, See also: neighbor group, Example: กลุ่มเพื่อนบ้านร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาหมู่บ้าน, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใกล้[n. exp.] (bān klai) EN: neighbour = neighbor (Am.)   
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
คนบ้านเดียวกัน[n. exp.] (khon bān dīokan) EN: neighbour = neighbor (Am.)   FR: voisin [m] ; voisine [f]
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoenbān) EN: neighborhood   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ละแวกบ้าน[n. exp.] (lawaēk bān) EN: neighborhood   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting   
เพื่อนบ้าน[n.] (pheūoenbān) EN: neighbour = neighbor (Am.) ; next-door neighbour ; neighbourhood   FR: voisin [m] ; voisine [f] ; voisinage [m]
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of   FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality   FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBOR    N EY1 B ER0
NEIGHBORS    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOR'S    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORLY    N EY1 B ER0 L IY0
NEIGHBORS'    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORING    N EY1 B ER0 IH0 NG
NEIGHBORHOOD    N EY1 B ER0 HH UH2 D
NEIGHBORHOODS    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z
NEIGHBORHOOD'S    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, / ] neighborhood; district, #2,157 [Add to Longdo]
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, ] neighborhood, #21,173 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
邻人[lín rén, ㄌㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] neighbor, #76,186 [Add to Longdo]
地邻[dì lín, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor on farmland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbar {m} | Nachbarn {pl}neighbor [Am.]; neighbour [Br.] | neighbors [Am.]; neighbours [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
界隈[かいわい, kaiwai] (n) neighborhood; neighbourhood [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] (adj-na,n) quiet (e.g. neighbourhood, neighborhood); (P) [Add to Longdo]
居住区[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居住区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\, v. i.
   To dwell in the vicinity; to be a neighbor, or in the
   neighborhood; to be near. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      A copse that neighbors by.        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\ (n[=a]"b[~e]r), n. [OE. neighebour, AS.
   ne['a]hgeb[=u]r; ne['a]h nigh + geb[=u]r a dweller, farmer;
   akin to D. nabuur, G. nachbar, OHG. n[=a]hgib[=u]r. See
   {Nigh}, and {Boor}.] [Spelt also {neighbour}.]
   1. A person who lives near another; one whose abode is not
    far off. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Masters, my good friends, mine honest neighbors.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is near in sympathy or confidence.
    [1913 Webster]
 
       Buckingham
       No more shall be the neighbor to my counsel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One entitled to, or exhibiting, neighborly kindness;
    hence, one of the human race; a fellow being.
    [1913 Webster]
 
       Which now of these three, thinkest thou, was
       neighbor unto him that fell among the thieves?
                          --Luke x. 36.
    [1913 Webster]
 
       The gospel allows no such term as "stranger;" makes
       every man my neighbor.        --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\, a.
   Near to another; adjoining; adjacent; next; neighboring. "The
   neighbor cities." --Jer. l. 40. "The neighbor room." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neighbor \neigh"bor\, v. t. [imp. & p. p. {Neighbored}; p. pr. &
   vb. n {Neighboring}.]
   1. To adjoin; to border on; to be near to.
    [1913 Webster]
 
       Leisurely ascending hills that neighbor the shore.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate intimately with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighbor
   n 1: a person who lives (or is located) near another [syn:
      {neighbor}, {neighbour}]
   2: a nearby object of the same kind; "Fort Worth is a neighbor
     of Dallas"; "what is the closest neighbor to the Earth?"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   v 1: live or be located as a neighbor; "the neighboring house"
      [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   2: be located near or adjacent to; "Pakistan neighbors India"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top