ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邻居

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邻居-, *邻居*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hello, neighbor Earnshaw.[CN] -哈罗 邻居欧肖 Wuthering Heights (1939)
Morning, neighbours.[CN] 早安,各位邻居 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
She will be, and when she is, you'll be lucky if you're in the same neighborhood.[CN] 她会是的,到了那一天, 你会庆幸做她邻居 I Wake Up Screaming (1941)
Edgar and I have many neighbors whom we receive with hospitality and friendship.[CN] 埃德加和我有着很多邻居 他们都有好地招待我们 Wuthering Heights (1939)
- Good morning. - Morning, neighbours, morning.[CN] 早安 早安,各位邻居 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Merely your neighbor, sir.[CN] 只是你的邻居 先生 Wuthering Heights (1939)
He'd take it as real neighborly of us if we show him some of the bright spots.[CN] 他是我们的新邻居 我们应该尽地主之谊 The Awful Truth (1937)
- I love this neighborhood.[CN] - 我喜欢这个邻居 I Wake Up Screaming (1941)
I sometimes think they're like very friendly neighbors.[CN] 有时我认为他们喜欢 友好的邻居 The Lady Vanishes (1938)
Any new dogs in the neighborhood?[CN] 邻居有没有新添的狗? The Awful Truth (1937)
You must be the new guy that moved in downstairs.[CN] 原来你是新搬来楼下的邻居 想不到世界这么小对吧 Episode #1.5 (2004)
Mr. Leeson's a neighbor. He lives across the hall with his mother.[CN] 利森先生是我们的新邻居 他和他母亲就住在这栋大厦对面 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top