ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่อยู่ข้างเคียง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่อยู่ข้างเคียง-, *ที่อยู่ข้างเคียง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ที่อยู่ข้างเคียง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ที่อยู่ข้างเคียง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พายุฝุ่นน. พายุที่เกิดเนื่องจากแผ่นดินร้อนจัด กระแสอากาศยกตัวขึ้นสู่เบื้องบน มวลอากาศที่อยู่ข้างเคียงจึงเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ มักเกิดในบริเวณที่เป็นทะเลทรายในฤดูร้อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will be on a boat in the middle of the ocean with my beautiful girl by my side.ฉันจะอยู่บนเรือ ในกลางมหาสมุทร กับสาวสวยของฉัน ที่อยู่ข้างเคียง Bitten (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighboring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighbouring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top