ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freight-, *freight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freight(n) สินค้าที่ขนส่ง, See also: ของที่บรรทุก, Syn. cargo, lading
freight(n) ค่าขนส่ง, See also: ค่าระวาง, ค่าบรรทุก
freight(vt) ขนส่งสินค้า, See also: บรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือขนส่งสินค้า, See also: เครื่องบินขนส่งสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง, ค่าขนส่ง, ของบรรทุก, การขนส่งสินค้า, ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า, ขนส่งสินค้า, ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง
freight carตู้รถไฟที่บรรทุกสินค้า
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า, ค่าขนส่งสินค้า, สินค้าที่บรรทุก
freighter(เฟรท'เทอะ) n. เรือบรรทุกสินค้า, ผู้ส่งสินค้า, ผู้รับส่งสินค้า, ผู้เช่าเรือสินค้า, เครื่องบินบรรทุกสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
freight(adj) ที่บรรทุกของ, ที่บรรทุกสินค้า, สำหรับบรรทุกสินค้า
freight(n) การบรรทุก, ค่าบรรทุก, ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ, ขนส่งสินค้า, บรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า, คนส่งของ, ผู้ส่งสินค้า, เครื่องบินบรรทุกสินค้า
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freightค่าระวาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freight insuranceการประกันภัยค่าระวาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Freightค่าระวาง, ค่าขนส่ง [การบัญชี]
Freight and freightageระวางและค่าระวาง [TU Subject Heading]
Freight forwardersผู้รับขนของ [TU Subject Heading]
Freight inค่าระวางขาเข้า [การบัญชี]
Freight outค่าระวางขาออก [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
freight forwarder(n) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
There's a freight elevator.นี่คือลิฟท์สำหรับขนสินค้า Akira (1988)
He said everyday freight trains carrying people from Warsaw branch off to Treblinka and return empty.รู้ไหม ทุกวันรถไฟจะบรรทุกคนจากวอร์ซอว์ แล่นไปที่ทรีบลิงก้าและตีเปล่ากลับมา The Pianist (2002)
What did they steal from the freight cars?พวกเขาขโมยอะไร จากรถไฟบรรทุกไปบ้าง Pan's Labyrinth (2006)
We can catch a freight straight on into houston.เีราสามารถขึ้นส่วนบรรทุกสินค้าไปยังฮิวสตัน Chapter Eight 'Villains' (2008)
well, you're on a freight train headed straight for the blues.ก็เหมือนคุณอยู่บนรถด่วน มุ่งหน้าสู่ "บลูส์ It Might Get Loud (2008)
The guy we're looking for is using freight trains to get around.เรากำลังหาผู้ชายที่ใช้รถไฟขนส่งสินค้า เพื่อไปสถานที่อื่น Catching Out (2008)
There's over 100 freight cars on these tracks.มีมากกว่า 100 ขบวนบนรางนี้ Catching Out (2008)
They managed to access one of the dock's freight helicopters.พวกเขาจัดการให้ได้มันไป เฮลิคอปเตอร์ขนสินค้าลำหนึ่งของท่าเรือ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
While they had me pinned down, they airlifted the freight right out of here.ยกของไปแล้ว ในช่วงที่ผมถูกพวกมันยิง มันยกของไปได้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They airlifted the freight right out of here.พวกมันขนอาวุธไปทางอากาศ จากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Last night our sleep machine, the one we have by our bed to drown out the noise of freight trucks rumbling past our apartment, was speaking to me.เมื่อคืนนี้ เครื่องเก็บเสียงที่เรามีอยู่บนเตียง ที่เราเอาไว้ใช้กันเสียงรบกวนจากพวกรถบรรทุกที่แล่นผ่านอพาร์ทเมนท์ของเรา Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freightA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
freightFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
freightHe hopped on a freight train bound for New York.
freightThat aircraft company deals in freight only.
freightThe freight on the ship got soaked.
freightThe freight train was held up about half an hour because of a dense fog.
freightThe freight was insured against all risks.
freightThe locomotive was pulling a long line of freight cars.
freightThis aircraft company deals with freight only.
freightWe found that there is no information about freight and insurance in your quote.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าระวาง(n) freight, See also: carriage, shipping charge, Syn. ค่าบรรทุก, Example: เขาจะลดค่าระวางปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1, 700 บาท ให้เหลือวาละ 1, 000 บาท
ค่าขนส่ง(n) freight, See also: carriage, transportation fee, Example: ที่ผ่านมาเราไปจับไก่ตามบ้านพอจับไปจับมาค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งและค่าเสียหายอาจจะเท่ากับราคาต้นทุนของไก่ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วก็ไม่คุ้ม
การบรรทุก(n) loading, See also: freight, carrying, holding, Syn. การประทุก, Example: ประเทศผู้ทำการปิดล้อมทางทะเลไม่ยินยอมให้มีการบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศศัตรู, Thai Definition: การวางไว้ การใส่ลง หรือ การบรรจุลงบนยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้ายไปทีละมากๆ, ประทุก ก็ใช้
ค่าระวางสินค้า(n) freight
เรือบรรทุกสินค้า(n) cargo ship, See also: freighter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุก[banthuk] (n) EN: burden ; freight  FR: chargement [ m ]
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; carriage ; transportation fee  FR: coût du transport [ m ]
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price  FR: côut du transport [ m ]
ค่าระวาง[khā rawāng] (n, exp) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge  FR: fret [ m ]
ค่าระวางบรรทุก[khā rawāng banthuk] (n, exp) EN: freight ; freight charge
ค่าระวางเรือ[khā rawāng reūa] (n, exp) EN: freightage ; freight
ค่าระวางสินค้า[khā rawāng sinkhā] (n, exp) EN: freight
ของที่บรรทุก[khøng thī banthuk] (n, exp) EN: freight ; cargo
เรือบรรทุกสินค้า[reūa banthuk sinkhā] (n, exp) EN: cargo ship ; cargo ; freighter  FR: cargo [ m ] ; bateau de transport [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
freight
freighter
freighters
freightway
freightways
freightliner

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freight
freights
freighted
freighter
freighters
freighting
freightliner
freight-train
freightliners
freight-trains

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ,   /  ] freight transport; cargo; transported goods #9,506 [Add to Longdo]
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ,   /  ] freighter; cargo ship #26,814 [Add to Longdo]
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] freight; load #34,651 [Add to Longdo]
货物运输[huò wù yùn shū, ㄏㄨㄛˋ ㄨˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ,     /    ] freight [Add to Longdo]
运脚[yùn jiǎo, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] freight charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fracht { f }; Frachtgut { n } | Frachten { pl }; Frachtgüter { pl }freight | freights [Add to Longdo]
Frachtkahn { m }freight barge [Add to Longdo]
Frachtkosten { pl }freight charges; freight costs [Add to Longdo]
Frachtsätze { pl }freight rates [Add to Longdo]
Frachtumschlagkapazität { f }; Güterumschlagkapazität { f }freight handling capacity [Add to Longdo]
Frachtverkehr { m }freight traffic [Add to Longdo]
Güterbahnhof { m }freight depot [Add to Longdo]
Güterschuppen { m }freight shed; goods shed [Add to Longdo]
Güterwagen { m } | Güterwagen { pl } | (gedeckter) Güterwagen { m } | offener Güterwagenfreight car; goods wagon | freight cars; goods wagons; boxcars | boxcar; box car | gondola [Add to Longdo]
Güterzug { m }freight train; goods train [Add to Longdo]
Lastenaufzug { m }freight elevator; material lift [Add to Longdo]
Fracht im Voraus zu zahlenfreight to be prepaid [Add to Longdo]
Fracht im Voraus bezahltfreight prepaid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貨物[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) #1,950 [Add to Longdo]
貨車[かしゃ, kasha] (n) freight car; van; (P) #4,740 [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) #5,266 [Add to Longdo]
運送(P);運漕[うんそう, unsou] (n, vs) transport; freight; shipping; (P) #7,887 [Add to Longdo]
出荷[しゅっか, shukka] (n, vs) shipping; outgoing freight; forwarding; (P) #8,603 [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) #13,039 [Add to Longdo]
カートレーン[ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
モーダルシフト[mo-darushifuto] (n) modal shift (esp. changes in freight transport, e.g. from air to sea) [Add to Longdo]
運送会社[うんそうがいしゃ, unsougaisha] (n) shipping company; freight company; transport company [Add to Longdo]
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freight \Freight\ (fr[=a]t), n. [F. fret, OHG. fr[=e]ht merit,
   reward. See {Fraught}, n.]
   1. That with which anything is fraught or laden for
    transportation; lading; cargo, especially of a ship, or a
    car on a railroad, etc.; as, a freight of cotton; a full
    freight.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The sum paid by a party hiring a ship or part of a
      ship for the use of what is thus hired.
    (b) The price paid a common carrier for the carriage of
      goods. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   3. Freight transportation, or freight line.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freight \Freight\ (fr[=a]t), a.
   Employed in the transportation of freight; having to do with
   freight; as, a freight car.
   [1913 Webster]
 
   {Freight agent}, a person employed by a transportation
    company to receive, forward, or deliver goods.
 
   {Freight car}. See under {Car}.
 
   {Freight train}, a railroad train made up of freight cars; --
    called in England {goods train}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freight \Freight\, v. t. [imp. & p. p. {Freighted}; p. pr. & vb.
   n. {Freighting}.] [Cf. F. freter.]
   To load with goods, as a ship, or vehicle of any kind, for
   transporting them from one place to another; to furnish with
   freight; as, to freight a ship; to freight a car.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freight
   n 1: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading},
      {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment},
      {consignment}]
   2: transporting goods commercially at rates cheaper than express
     rates [syn: {freight}, {freightage}]
   3: the charge for transporting something by common carrier; "we
     pay the freight"; "the freight rate is usually cheaper" [syn:
     {freight}, {freightage}, {freight rate}]
   v 1: transport commercially as cargo
   2: load with goods for transportation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top