ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนัก

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนัก-, *หนัก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตระหนัก (vt ) Tenir compte

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนัก[ADJ] much, Ant. น้อย, Example: หล่อนไม่ใช่คนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มาจากไหน, Thai definition: มาก
หนัก[ADV] hard, See also: toughly, tediously, laboriously, Ant. น้อย, เบา, Example: มนุษย์ไม่สามารถทำงานหนักตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผิดพลาดได้, Thai definition: มาก
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
หนัก[ADJ] a lot, See also: plentifully, abundantly, Example: เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน, Thai definition: ใช้แทนคำ อุจจาระ
หนัก[ADV] heavily, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า วันนี้จะมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป
หนัก[V] focus, See also: emphasize, center, Syn. เน้น, ให้ความสำคัญ, Example: การศึกษาของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาหนักไปทางวิชาอักษรศาสตร์และวิชาช่างเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: เน้น, ให้ความสำคัญ
หนัก[V] weigh, Syn. มีน้ำหนัก, Ant. เบา, Example: ยอดปรางค์ของวัดแห่งนี้เป็นรูปโดมใหญ่ สร้างด้วยหินหนัก 18 ตัน, Thai definition: สมบัติของสิ่งที่ต้องใช้แรงมากเข้าต้าน ซึ่งอาจวัดได้ด้วยการชั่ง
หนักอก[V] worry, See also: brood, Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ, Ant. โล่งอก, Example: เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา ทำให้ครูอาจารย์หนักอกในการให้การศึกษาอบรม
หนักใจ[V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
หนักข้อ[ADV] severely, See also: badly, gravely, seriously, Syn. รุนแรง, Example: พ่อกำราบลูกชายที่เกโรงเรียน แถมยังลงมือหนักข้อกว่าครูเสียอีก, Thai definition: เกินไป, เลยพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนักว. มีน้ำหนักมาก, ตรงข้ามกับ เบา
หนักแรง เช่น ฝนตกหนัก, รุนแรง เช่น รบหนัก ไข้หนัก, มาก เช่น บุญหนักศักดิ์ใหญ่
หนักที่ให้ผลช้ากว่าปรกติ เช่น ทุเรียนหนัก ข้าวหนัก.
หนักกบาล, หนักกบาลหัวว. เป็นภาระของ, เป็นเรื่องของ, เช่น ถึงจะแก่คาบ้าน ก็ไม่หนักกบาลหัวใคร (เพลงพื้นบ้าน), หนักกะลาหัว หนักหัว หรือ หนักหัวกบาล ก็ว่า.
หนักกะลาหัวว. เป็นภาระของ, เป็นเรื่องของ, เช่น ฉันจะทำอย่างนี้ แล้วมันหนักกะลาหัวใคร, หนักกบาล หนักกบาลหัว หนักหัว หรือ หนักหัวกบาล ก็ว่า.
หนักข้อก. กำเริบ เช่น เด็กคนนี้ชักจะหนักข้อขึ้นทุกวัน พ่อแม่ว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ฟัง.
หนักข้อว. รุนแรง เช่น เดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายมักกระทำการหนักข้อ.
หนักท้องว. พอให้อิ่ม, พอประทังหิว, เช่น กินพอให้หนักท้อง.
หนักนิดเบาหน่อยว. เกินพอดีไปบ้างหรือน้อยกว่าพอดีไปบ้าง เช่น เป็นสามีภรรยากัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรอภัยให้กัน.
หนักปากว. ไม่ทันได้พูด เช่น คุยกันอยู่ตั้งนาน หนักปากไปหน่อย เลยไม่ได้ถามว่าชื่ออะไร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy. Some rain.ฝนตกหนักเนอะ 21 Grams (2003)
It's heavy.มันหนักมากเลยนะ If These Dolls Could Talk (2012)
Make a hard knot.ทำให้ปมอย่างหนัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A hard worker, can't get a job.คนที่ทำงานหนักได้ ถึงจะมีงานทำ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
Don't be foolish. He knows you do housework.อย่าโง่เลย เขารู้ว่าเธอทำงานหนัก The Great Dictator (1940)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
Don't you realize, uh, he's in a whale?คุณไม่ตระหนักเอ่อเขาอยู่ใน ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง Rebecca (1940)
- Strongman. Where's my weight thing?ผมเป็นชายเเก่จอมพลัง แล้วตุ้มนํ้าหนักผมไปไหนล่ะเนี่ย Rebecca (1940)
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[v.] (nak) EN: weigh   FR: peser
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center   
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
หนัก[adj.] (nak) EN: grave ; serious   FR: grave ; sérieux
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously   FR: durement ; laborieusement
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully   FR: gravement ; salement
หนักขึ้น[v.] (nakkheun) FR: s'alourdir ; s'aggraver
หนักหนา[v.] (naknā) EN: be critical ; be grave ; be serious ; be severe   
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much   FR: extrêmement
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute[ADJ] รุนแรง, See also: หนัก, ร้ายแรง, อย่างแรง, สาหัส, Syn. severe, serious
despair of[PHRV] รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
firm[ADJ] หนักแน่น, See also: แน่น, ไม่สั่น, Syn. steady, Ant. loose
forceful[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
foursquare[ADJ] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare[ADV] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
hard[ADJ] (อากาศ) รุนแรง, See also: หนัก
heavy[ADJ] หนัก, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมาก, Syn. weighty
hefty[ADJ] หนัก
massy[ADJ] ใหญ่มาก, See also: หนักมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anus(n) ทวารหนัก
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก,ทำให้มั่นคง
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
carat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
centigram(n) น้ำหนักเป็นเซนติกรัม
cognize(vt) รู้,ตระหนัก,ทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
重い[おもい, omoi] (adj) หนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
拗れる[こじれる, kojireru] (vi ) หนักกว่าเดิม เลวร้ายขึ้น แย่ลง

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
sehr(adv) |ใช้เติมหน้าำคำคุณศัพท์ หรือ อยู่โดดๆได้| อย่างยิ่ง อย่างมาก เช่น Sie hat sehr geweint. เธอร้องให้มาอย่างหนัก, Er ist sehr reich. เขารวยมาก
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top