ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loaders

L OW1 D ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loaders-, *loaders*, loader
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOADERS L OW1 D ER0 Z
LOADER L OW1 D ER0
FREELOADER F R IY1 L OW2 D ER0
FREELOADERS F R IY1 L OW2 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loaders (n) lˈoudəz (l ou1 d @ z)
loader (n) lˈoudər (l ou1 d @ r)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muzzleloader(n) ปืนซึ่งบรรจุลูกกระสุนทางปากกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
link loaderโปรแกรมบรรจุเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loader; loading program; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic loaderโปรแกรมบรรจุอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute loaderโปรแกรมบรรจุสัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unloaderอุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loaderโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์]
Bucket Loaderรถปุ้งกี๋, Example: รถล้อเลื่อนติดแขนหมุน มีปุ้งกี๋ใช้ขุดดินหรือวัสดุกลบ เพื่อยกเท ใส่รถขนหรือ เทกองสุมไว้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
freeloader(n) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น
wheel loaderรถตักล้อยาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's over there by the baggage loader.อยู่ข้างเครื่องขนถ่ายกระเป๋าตรงโน้น Airplane! (1980)
They're all a bunch of fucking freeloaders.พวกมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม American History X (1998)
- Choose yourself a loader.- เลือกพลโหลดกระสุนมาคนนึง.. The Great Raid (2005)
I want Corporal Aldrige and his loader to run the 200 yards.ที่เก็บรถถังด้วย ผมอยากให้อัลดริดและพลกระสุน เคลื่อนที่ในระยะ 200 หลา The Great Raid (2005)
- [ Man On Earpiece ] Got another freeloader. - What? No, no, no.มีพวกกาฝากสังคม อะไรนะ ไม่ ไม่ ไม่ Just My Luck (2006)
Tell your little freeloader friends to slow the fuck down, Keith.ไปบอกเพื่อนนายให้ เพลาๆลงหน่อย Alpha Dog (2006)
Credit to all uploaders!Credit to all uploaders! If in Love... Like Them (2007)
Thanks to all seeders and uploaders.Thanks to all seeders and uploaders. Flowers for My Life (2007)
Yeah, me and a couple of payloaders.ใช่ ฉันกับคนงานอีกนิดหน่อย Bang and Burn (2007)
Credits to original uploader Fixed by "StRiKer" ! Enjoy!เร็ว แรงทะลุนรก 4 ยกทีมซิ่ง แรงทะลุไมล์ Fast & Furious (2009)
One minute I'm a freeloader and the next I'm the only thing standing between you and eviction.นาทีที่แล้วฉันเป็นคนขี้เอาเปรียบ... ...แล้วต่อมา... ...ฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ ระหว่าง คุณ กับ การไล่ที่ Burlesque (2010)
Uploader:Uploader: Episode #1.10 (2010)
Uploader:Uploader: Poly0410 Episode #1.11 (2010)
Uploader:Uploader: Episode #1.12 (2010)
Uploader:Uploader: Episode #1.14 (2010)
Uploader:Uploader: Episode #1.8 (2010)
Uploader:Uploader: Episode #1.9 (2010)
Go, go, go, go! INSTRUCTOR: Freeloaders!ไปๆๆๆ พวกชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
You fucking freeloaders.ยัยบ้าชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
It's now "Penny is a freeloader."ตอนนี้ "เพนนี้เป็นนักโหลดฟรี" The Thespian Catalyst (2011)
Good evening, Leonard, Howard, Raj, freeloader.สายัณห์สวัสดิ์ เลนเนิร์ด ฮาวเวิร์ด ราช นักโหลดฟรี The Thespian Catalyst (2011)
It sounds a bit like the Korean word for freeloader.ชิกจุง ไม่ใช่ ชิกชุง หรือเรียก ชิกจุง เฉยๆก็ได้ Episode #1.1 (2011)
Driver said the rear loader got jammed.คนขับบอกว่าตัวโหลดด้านหลังติดขัด Of Mouse and Man (2012)
Mother, may I kill the free loader?ไม่ได้ล่ะ ที่รัก เสียใจด้วย SubterrFaenean (2013)
No time for any freeloaders.ไม่มีเวลาสำหรับการเป็นภาระ The Maze Runner (2014)
The Maxi-Force 911 EZ Loader.Der Maxi-Force 911 Easy Loader. - Frag ich dich an meinem Geburtstag... wegen meiner Unterwäsche um Rat? Her Cups Runneth Over (1989)
All right, look at you, you filthy downloaders.Seht euch nur an, ihr schmutzigen Downloader. Russell Peters: Outsourced (2006)
Welcome, precious primetime viewers, valued Internet downloaders, and scary digital pirates!Willkommen, edle Primetime Zuschauer, geschätzte Internet-Downloader und beängstigende digitale Piraten! Treehouse of Horror XXI (2010)
- Unfortunately top loaders have no window.Der Nachteil am Toploader ist, dass man vorne kein Fenster hat. Move (2012)
That's not a washing machine, it's a top loader.Das ist keine Waschmaschine, das ist 'n Toploader. Move (2012)
And better take that top loader with you.Und den Toploader sollten sie mitnehmen. Move (2012)
Why on earth did you get a top loader?Warum um Himmels Willen holst du dir eigentlich 'n Toploader? Move (2012)
Uh, tracing the Web poster's I.D.Ehm, wir ermitteln die Identität des Uploaders. Skin Deep (2012)
Enne loof belterloader.Enne loof belterloader. Remember the Cant (2015)
- Acqua belterloader.- Acqua belterloader. Remember the Cant (2015)
Meanwhile in Japan, the Panasonic Power Loader is over 5 feet tall, has 7-foot-long arms, and allows an ordinary person to effortlessly lift 220 pounds, the weight of a large aardvark.In Japan existiert der Panasonic Power Loader. Er ist über 1, 52 Meter groß, seine Arme sind 2, 13 Meter lang und mit seiner Hilfe kann ein normaler Mensch problemlos 100 Kilogramm heben. So viel wiegt ein Erdferkel. Super Power Tech (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablader { m } | Ablader { pl }unloader | unloaders [Add to Longdo]
Absolutlader { m }absolute loader [Add to Longdo]
Binde-Lader { m }linking loader [Add to Longdo]
Frontlader { m }front-loader [Add to Longdo]
Frontlader { m }front-end loader; loader; shovel loader [Add to Longdo]
Ladebagger { m }excavator loader [Add to Longdo]
Ladeprogramm { n }loader [Add to Longdo]
Lader { m }loader [Add to Longdo]
Schmarotzer { m }; Schmarotzerin { f }; Trittbrettfahrer { m } | Schmarotzer { pl }freeloader | freeloaders [Add to Longdo]
Selbstentlader { m }self-unloader [Add to Longdo]
Tieflader { m }; Tiefladewagen { m }flat-bed trailer; low-loader; flat-bed lorry [ Br. ] [Add to Longdo]
Urlader { m }; Ladeprogramm { n } [ comp. ]loader initial program [Add to Longdo]
Schaufellader { m }front-end loader; loader; payloader [ Am. ]; shovel loader [Add to Longdo]
Seitenstapler { m }side loader [Add to Longdo]
Tiefe { f } der Fahrspurrut depth profile; low bed trailer; low loader trailer; low platform trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップローダ[appuro-da] (n) { comp } uploader [Add to Longdo]
アンローダー[anro-da-] (n) unloader [Add to Longdo]
ショベルローダー[shoberuro-da-] (n) shovel loader [Add to Longdo]
ローダ;ローダー[ro-da ; ro-da-] (n) { comp } loader [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n, vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
元込め銃[もとごめじゅう, motogomejuu] (n) breechloader [Add to Longdo]
食客[しょっかく;しょっきゃく, shokkaku ; shokkyaku] (n) (1) house guest; (2) (also いそうろう) (See 居候) (euph.) free-loader [Add to Longdo]
先込め銃[さきごめじゅう, sakigomejuu] (n) muzzle loader [Add to Longdo]
前装砲[ぜんそうほう, zensouhou] (n) muzzle loader [Add to Longdo]
単発銃[たんぱつじゅう, tanpatsujuu] (n) single shot gun; one-loader gun [Add to Longdo]
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period) [Add to Longdo]
揚炭機[ようたんき, youtanki] (n) coal hoist; coal unloader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローダ[ろーだ, ro-da] loader [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top