ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การดึง

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การดึง-, *การดึง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tractionการดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal tractionการดึงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traction, skeletalการดึงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divulsionการดึงขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
organotaxisการดึงสู่อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
avulsionการดึงให้ขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Dehydrogenationการดึงไฮโดรเจนออก,ปฏิกิริยาแบบดีฮัยโดรจิเนชั่น [การแพทย์]
Deiodinationการดึงเอาไอโอดีนออก,เนื้อเยื่อไอโอดีนแยกตัวออก,ถูกตัดไอโอดีน [การแพทย์]
Exercise, Pulleyการดึงศอก [การแพทย์]
ion pumpการดึงไอออน, การที่เซลล์สามารถดึงไอออนของสารจากบริเวณที่สารนั้นมีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่สารนั้นมีความเข้มข้นสูงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mutual Distortionการดึงดูดอิเลกตรอนของแคตอิออนและแอนอิออนที่มี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said he'd pulled hundreds of jobs.เขาบอกว่าเขาต้องการดึงหลายร้อยงาน The Shawshank Redemption (1994)
You can do this. It's like pulling off a Band-Aid.นี่ เธอต้องทำได้ เหมือนกับการดึงพลาสเตอร์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
There are many tools for bringing back community.มีเครื่องมือมากมายในการดึงชุมชนกลับมา แต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ The Corporation (2003)
This isn't frame dragging or wormhole matching. It's basic mechanics and heat.ไม่ใช่การดึงกรอบอ้างอิงหรือรูหนอนอะไรพวกนั้น เป็นแค่พื้นฐานกลศาสตร์กับความร้อน Primer (2004)
It's when they lift your underwear all the way out of your pants.ตอนที่พวกเขาแกล้งด้วยการดึงการเกงใน จนหลุดลงมาถึงตูด Mr. Monk and the Panic Room (2004)
They're planning to have a war with the world I used to be in.พวกนั้นวางแผนจะสร้างสงคราม ด้วยการดึงโลกที่ชั้นเคยอยู่มาเกี่ยงข้อง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You got more talent in one lug nut than a lot of cars has got in their whole body.คุณมีความสามารถมากขึ้น ในการดึงถั่วหนึ่ง กว่ามากของรถยนต์ได้มี ในร่างกายของพวกเขา Cars (2006)
...make sure the cord is not torn or frayed.การดึงหรือเอาสายไฟออก ต้องระวังให้ดีทุกครั้ง Big Momma's House 2 (2006)
Don't you think that picking them up like this would be easier?ไม่คิดเหรอว่า การดึงพวกเขาขึ้นเช่นนี้ จะง่ายขึ้น? Ice Age: The Meltdown (2006)
Your little heroic act of pulling the guy out of the burning train car... wasn't your heroic act, it was mine.การกระทำอย่างฮีโร่ในการดึงคนออกจากรถไฟที่กำลังไฟไหม้ ไม่ใช่การกระทำแบบฮีโร่ของคุณ แต่เป็นของฉัน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
No, no, i'm happy, and i don't mean to put all of this on susan.ไม่ๆ ผมมีความสุขดี ผมแค่ไม่ต้องการดึงซูซานเข้ามาเกี่ยวด้วย Distant Past (2007)
You're also bleeding internally, so you need to stay for observation, which means that you are probably about to go into withdrawal.คุณกำลังมีเลือดออกภายในร่างกาย,ดังนั้นคุณต้องอยู่เพื่อดูอาการ นั่นหมายถึงเป็นไปได้มากสำหรับการดึงออก Love/Addiction (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดึง[n.] (kān deung) EN: dragging off ; traction   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attraction[N] การดึงดูด
bait[VT] การดึงดูดใจ, See also: การล่อหลอก, Syn. attraction
drag[N] การดึง, See also: การลาก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod
extraction[N] การถอน, See also: การดึงออก
lug[N] การลาก, See also: การดึง
pluck[N] การถอน (ขน), See also: การดึง, การยึด, การทึ้ง, การเด็ด
pull[N] การดึง, See also: การลาก, Syn. drag, haul, wrench
pullback[N] การดึงกลับ
pullout[N] การลากออกมา, See also: การดึงออกมา
traction[N] การลาก, See also: การดึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
cable carn. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
cable-car)n. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท

English-Thai: Nontri Dictionary
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด
tow(n) การลาก,การพ่วง,การจูง,การโยง,การดึง
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tug(n) การดึง,การโยง,เรือลาก,การพ่วง,การชักชวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top