Search result for

ช้อน

(82 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้อน-, *ช้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้อน[N] spoon, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกับส้อม, Count unit: คัน
ช้อน[V] lift, See also: take up, Example: คุณหมอค่อยๆ ช้อนลูกหมาขึ้นมาวางบนเตียงผ่าตัด
ช้อนชา[N] teaspoon
ช้อนตา[N] raise one's eyes
ช้อนตวง[N] measuring spoon, Example: ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์นมผงจะมีช้อนตวงแถมมาให้ทุกกระป๋อง, Count unit: คัน, Thai definition: ช้อนสำหรับตักเพื่อให้รู้จำนวนหรือปริมาณ
ช้อนกาแฟ[N] coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count unit: คัน
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
ช้อนส้อม[N] fork, Syn. ส้อม
ช้อนโต๊ะ[N] tablespoon
ช้อนรองเท้า[N] shoehorn

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่อนน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Channa striatus Bloch ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัวราว ๕๒-๕๗ เกล็ด ด้านหลังลำตัวเป็นสีค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่าง ๆ มีจุดหรือริ้วสีนํ้าตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป อาจยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร, พายัพเรียก หลิม, อีสานเรียก ค่อ.
ช้อนน. เครื่องใช้สำหรับตักของกิน มีด้ามจับ เรียกชื่อตามสิ่งที่ตัก เช่น ช้อนแกง ช้อนขนม ช้อนกาแฟ ช้อนซุป หรือเรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ทำช้อน เช่น ช้อนกระเบื้อง ช้อนสังกะสี ช้อนหอย ช้อนพลาสติก, ลักษณนามว่า คัน, ราชาศัพท์ว่า ฉลองพระหัตถ์ช้อน
ช้อนเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ใหญ่กว่าสวิง ถักเป็นร่างแห ขอบเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือวงกลม มีด้ามจับ.
ช้อนก. ตักเอาสิ่งที่อยู่ในของเหลวหรือที่ผิวของของเหลวแยกออกมา เช่น ช้อนปลา ช้อนลูกนํ้า ช้อนแหน, ตักเอาสิ่งที่อยู่บนผิวพื้น เช่น ช้อนผง
ช้อนเอามือสอดลงไปข้างใต้แล้วยกขึ้น เช่น ช้อนศีรษะ ช้อนตัว.
ช้อนกลางน. ช้อนที่วางอยู่ในจานกับข้าว สำหรับตักกับข้าวมาใส่จานของตน.
ช้อนคาวน. ช้อนที่มีขนาดเล็กกว่าช้อนโต๊ะ มีด้ามยาว ใช้คู่กับส้อม สำหรับรับประทานอาหารคาว.
ช้อนชาน. ช้อนด้ามยาวขนาดเล็กใช้สำหรับคนชากาแฟ, มาตราตวงมีขนาดจุ ๕ มิลลิลิตร เช่น ยานี้เด็กรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชา.
ช้อนซุปน. ช้อนสำหรับตักซุปกิน มีด้ามยาว ตัวช้อนเป็นรูปกลม.
ช้อนตาก. เหลือบตาขึ้นช้า ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoon, excavatorช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excavator spoonช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp spoonช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, sharpช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scoopช้อนควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaspoonช้อนชา (๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tablespoonช้อนโต๊ะ (๑๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curettesช้อนขูดเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop banging' that fork. It's used for eating, not for playin' with.เลิกเคาะช้อนนั่นได้แล้ว มันมีไว้ใช้กิน ไม่ใช่ของเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
(*sounds like soup spoon in Korean)(*เสียงเหมือนกับช้อนซุปในภาษาเกาหลี) Episode #1.7 (2008)
Three tablespoons of water, one of honey. Nothing more.น้ำสามช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งอีกหนึ่ง\ แค่นั้น Breaking and Entering (2008)
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที Julie & Julia (2009)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkฝาเตาอบถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณแทบจะมองไม่ทันเวลาที่เธอใช้ช้อนจุ่มลงไป... แล้วยกขึ้นมาชิม Julie & Julia (2009)
- Do it every night. - I got a nice, big spoon for you.ทำอย่างนี้ทุกเย็น อ่ะนี้ ช้อนอันใหญ่สำหรับคุณครับ The Ugly Truth (2009)
Can I have some silverware, gentlemen ?ผมขอช้อนซ้อมเงินได้มั้ย สุภาพบุรุษ ? Law Abiding Citizen (2009)
You get a spork.คุณได้แค่ช้อนไม้ Law Abiding Citizen (2009)
I could totally go for a lovin' spoonful.ฉันน่าจะได้ดูดยาเต็มช้อนเลยว่ะ Breakage (2009)
Black, two sugars.กาแฟดำ น้ำตาลสองช้อน The Culling (2009)
I added a teaspoon of vanilla to your recipe.ฉันเติมวนิลา 1 ช้อนชา เพิ่มไปในสูตรของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A knife, a fork and a spoon, if that's not too much trouble.มีด ส้อม กับช้อน ถ้าไม่รบกวน I Will Rise Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน [n.] (chøn) EN: spoon   FR: cuillère [f] ; cuiller [f]
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise   FR: lever
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนชา [n. exp.] (chøn-chā) EN: teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนตวง[n.] (chøntūang) EN: measuring spoon   
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda   
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dessert spoon[N] ช้อนสำหรับตักของหวาน, See also: ช้อนหวาน
scoop[VT] ตัก, See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scum[VT] ช้อนเอาคราบออก, See also: ขจัดฝ้าออก, ขจัดคราบออก, Syn. purify, refine
soupspoon[N] ช้อนซุป
spoon[N] ช้อน
spoon[VT] ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น, Syn. hit ball up
tablespoon[N] ช้อนโต๊ะ (มีคำย่อว่า tbs.), Syn. dipper
teaspoon[N] ช้อนชา, Syn. measuring spoon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
applicator(แอพ'พลิเค'เทอะ) n. อุปกรณ์ง่าย ๆ เครื่องมือง่าย ๆ (เช่นที่ตักหรือช้อน)
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
montage(มอนทาข`) n,การช้อนภาพให้เป็นภาพเดียว
shoehornn. ช้อนใส่รองเท้า. vt. ยัด,ยัดเยียด,บีบ,รัด
skimmer(สคิม'เมอะ) n. ช้อนหรือทัพพีหรือพายที่ตักเอาฝ้าหรือฟองบนผิวหน้าของเหลวออก,ผู้ตักเอาฝ้าของเหลวออก

English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน
prong(n) ช้อนส้อม,สามง่าม,คราด
shoehorn(n) ช้อนใส่รองเท้า
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
skimmer(n) ช้อน,ทัพพี,พาย,คนอ่านหนังสือลวกๆ
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spoon(vt) ใช้ช้อนตัก,กอดจูบ,หลงงมงาย,เกี้ยว
spoonful(adj) หนึ่งช้อนเต็ม
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trowelช้อนปลูก

German-Thai: Longdo Dictionary
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน

French-Thai: Longdo Dictionary
cuiller หรือ cuillère(n) |f, pl. -s| ช้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top