ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invigorate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invigorate-, *invigorate*
Possible hiragana form: いんう゛ぃごらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invigorate(vt) ทำให้กระปี้กระเปร่า, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. strengthen, vitalize, refresh, Ant. weaken, enfeeble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง, เติมพลัง, ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate, energize

English-Thai: Nontri Dictionary
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น, ทำให้ร่าเริง, เสริมกำลัง, เติมพลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Indeed. Most invigorating.-จริงด้วย ทำให้กระปรี้กระเปร่าดี Pride & Prejudice (2005)
We will invigorate the state troops and from there we will advance towards Berlin.แล้วเราจะยึดกำลังทางทหาร เพื่อครองเบอร์ลิน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It's invigorating and terrifying.มันทั้งฮึกเหิมและข่มขวัญ Brave New World (2008)
I don't know. I am mad, but that was invigorating.ฉันไม่รู้ ฉับโกรธแต่มันก็ทำให้กระปี้กระเป่า The Grandfather (2009)
Just the pulse of time, invigorating, soothing.คุณโชคดีที่ยังมีงานทำตอนนี้ รู้มั๊ย คุณและเอวานส์ทั้งคู่เลย V (2009)
ERIC AND I HAD THE MOST INVIGORATING WALKเอริคกับฉันเดินมาจากโรงแรม เป็นการเดินที่มีชีวิตชีวาที่สุด Valley Girls (2009)
The ride back was invigorating.การนั่งมาในตอนหลัง ทำให้รู้สึกกระปี้กระเปร่า Dream Logic (2009)
On the contrary. I find it invigorating.ตรงกันข้าม ฉันพบว่ามันทำให้มีชีวิตชีวาดีทีเดียว Alice in Wonderland (2010)
Invigorating?ทำให้กระปี้กระเปร่า? Slight of Hand (2010)
That is a bracing cold, an invigorating cold.นี่เย็นแต่ทำให้สดชื่น เย็นแต่ทำให้กระปี้กระเปร่า The Bozeman Reaction (2010)
The stamina can be quite invigorating.ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากเลยล่ะ A Humiliating Business (2010)
A crisp and almost invigorating scent. And at the top we feel not only the leaves and the rainwater, but also the sky.กลิ่นหอมกรอบและเกือบทำให้ชุ่มชื่น และเรารู้สึก ไม่แค่ใบไม้และสายฝน Perfect Sense (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invigorateModerate exercise invigorates the blood circulation.
invigorateSpeaking with tongue in cheek is pardonable when trying to invigorate a patient for whom the doctor has given up hope.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ประคองตัว[prakhøng tūa] (v, exp) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
invigorate
invigorated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invigorate
invigorated
invigorates

WordNet (3.0)
invigorate(v) impart vigor, strength, or vitality to, Syn. reinvigorate
enliven(v) make lively, Syn. liven, liven up, animate, invigorate, Ant. deaden
inspire(v) heighten or intensify, Syn. enliven, exalt, animate, invigorate
quicken(v) give life or energy to, Syn. invigorate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Invigorate

v. t. [ imp. & p. p. Invigorated p. pr. & vb. n. Invigorating. ] [ Pref. in- in + vigor. ] To give vigor to; to strengthen; to animate; to give life and energy to. [ 1913 Webster ]

Christian graces and virtues they can not be, unless fed, invigorated, and animated by universal charity. Atterbury.

Syn. -- To refresh; animate; exhilarate; stimulate. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top