ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airlift

EH1 R L IH2 F T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airlift-, *airlift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airlift[VT] ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
airlift[N] ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน), Syn. airdrop, air jump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย The Day After Tomorrow (2004)
What does she want you to do, have the National Guard airlift her?หล่อนต้องการอะไร ให้ส่งกองกำลังพิเศษไปรับรึไง The Devil Wears Prada (2006)
All right. The airlifts are leaving from 40th and Park.เราจะลำเลียงคนออกจาก\ สวนสาธารณะและถนน40th Cloverfield (2008)
Airlift your ass out of the hot box?เสกเบอร์เกอร์ออกมาจากแตงโมเรอะ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
I'm gonna arrange an airlift for you from Delhi.ฉันจะให้เครื่องบินไปรับที่ เดลี 2012 (2009)
The airlift never came.เครื่องบินขนส่งไม่ได้มา ลาก่อน... 2012 (2009)
Have 'em standing by to airlift to the city. Yes, sir.ให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบินมาที่นี่ครับ ได้ครับ Countdown (2011)
I mean, even if they can't knock that wall down, they can still airlift her out of here.ถ้าพวกนั้นพังกำแพงไม่ได้ พวกเขาก็เอาเครื่องบินมารับเธอได้นี่ Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลำเลียงทางอากาศ[n. exp.] (kān lamlīeng thāng ākāt) EN: airlift service   FR: transport par air [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRLIFT EH1 R L IH2 F T
AIRLIFTS EH1 R L IH2 F T S
AIRLIFTED EH1 R L IH2 F T IH0 D
AIRLIFTER EH1 R L IH2 F T ER0
AIRLIFTERS EH1 R L IH2 F T ER0 Z
AIRLIFTING EH1 R L IH2 F T IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbrücke {f} | Luftbrücken {pl}airlift | airlifts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
階段昇降機[かいだんしょうこうき, kaidanshoukouki] (n) stairlift; (home) chair lift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airlift
   n 1: transportation of people or goods by air (especially when
      other means of access are unavailable) [syn: {airlift},
      {lift}]
   v 1: fly people or goods to or from places not accessible by
      other means; "Food is airlifted into Bosnia" [syn:
      {airlift}, {lift}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top