ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสกปรก

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสกปรก-, *ความสกปรก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก Help! (1965)
I look down, I don't believe the filth.ผมมองลงมา ผมไม่อยากเชื่อความสกปรก Oh, God! (1977)
From now on anything that happens here all the filthy things you brought hereนับจากนี้ไป ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี้ ความสกปรกทุกอย่าง ที่พ่อพามาที่นี้ A Tale of Two Sisters (2003)
Like, what are you, the dirt police?เธอเป็นใคร? - เป็นตำรวจตรวจความสกปรกงั้นเหรอ A Cinderella Story (2004)
Yeah. The dirt police.ใช่ ๆ ตำรวจตรวจความสกปรก A Cinderella Story (2004)
Like, excuse me, miss, do you know how fast your dirt was going?อืม .. โทษทีนะ, เธอรู้ไหมว่าความสกปรกของเธอมันเร็วมาแค่ไหน? A Cinderella Story (2004)
All I'm saying is I know you got more in you than filth.ทั้งหมดที่ฉันกำลังคือ\ฉันรู้ว่าคุณมีเพิ่มเติมในคุณมากกว่าความสกปรก Black Snake Moan (2006)
And now you're here... at Saint Redneck's... getting dirty with the bad boys again.และตอนนี้เธออยู่ที่นี่... ที่พ่อนักบุญบ้านนอก... ได้รับความสกปรก กับผู้ชายเลวอีกครั้ง Better Half (2008)
We were the clean-up crew, sent in to mop it up and make sure it was all neat and tidy for the file.ที่จะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วพวกเรา ก็กลายเป็น \ พวกคอยเก็บกวาด ความสกปรกที่เกิดขึ้น ส่งมันเข้าไปมัดรวมกัน แล้วทำให้มั่นใจว่ามันจะใช่ A New Day in the Old Town (2009)
His shoes are clean as a whistle. They never touched dirt.รองเท้าของเขาสะอาดเอี่ยม แทบไม่เคยพบความสกปรก Out of Time (2009)
And when the drains finally scab over all the vermin will drown.เมื่อใดที่ชำระล้างออกไป ความสกปรกทั้งหลายก็จะจมดิ่ง สู่ความมืดมิด Watchmen (2009)
It's not like I can't see the dirt or the scars or the Q stains on her lips.ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นความสกปรก หรือแผลเป็น หรือรอยด่างที่ริมฝีปากเธอ Repo Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสกปรก[n.] (khwām sokkaprok) EN: dirt ; impurity ; foulness   FR: saleté [f] ; crasse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dinginess[N] ความซอมซ่อ, See also: ความสกปรก, ความมอซอ
dirtiness[N] ความสกปรก, See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
filthiness[N] ความสกปรก, See also: ความลามก
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น
squalor[N] ความสกปรก, See also: ความซอมซ่อ, ความเสื่อมทราม, Syn. fifth, poverty, slumminess, wretchedness, Ant. splendor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth

English-Thai: Nontri Dictionary
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
meanness(n) ความสกปรก,ความเลว,ความตระหนี่,ความต่ำต้อย
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top