ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冷酷

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冷酷-, *冷酷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, ] grim; unfeeling; callous, #17,568 [Add to Longdo]
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ㄨˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] cold-hearted; unfeeling; callous, #49,791 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded [Add to Longdo]
冷酷無情[れいこくむじょう, reikokumujou] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was cruel of him to beat his dog.犬を叩くなんて彼は冷酷だ。
His bitter words still rankle in my mind.彼の冷酷な言葉が今でも私の心の中でうずいている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heart of stone. Sent his own son to Azkaban.[JA] 冷酷にも自分の息子を アズカバン送りにした Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
But my heart knows how cold you are[JA] 僕の心から見れば お前は冷酷とわかる Die Walküre (1990)
I wonder if you are as so cool as you pretend.[CN] 我怀疑你是否真像你装的那么冷酷 The Dark Mirror (1946)
Because he's not hard like he pretends.[CN] 因为他不象外表那样冷酷 Moonrise (1948)
and in this harsh world... draw thy breath in pain to tell my story.[CN] 就忍痛地活在 这冷酷的人间 讲我的故事吧 Hamlet (1948)
Who are they kidding?[JA] 冷酷なテロリスト Colonial Day (2005)
The Jedi are relentless.[JA] ジェダイは 冷酷 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
- I can't discuss it with you.[JA] 愛情豊かなくせに 冷酷なフリを Corporal Punishment (2007)
- "Shit, we are colder than they are."[JA] - "クソ、私たちはヤツ等より冷酷だ"って A Scanner Darkly (2006)
Ruthless and primitive.[CN] 冷酷无情,也很简单 The Mask of Dimitrios (1944)
I can't say she's cruel, either.[JA] 彼女はそんな冷酷な人間じゃない The Gentle Twelve (1991)
A big place he'd probably built with hot priorities and cold dice.[CN] 他用烫手的钱和冷酷的骰子建起来的大地方 Dead Reckoning (1947)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top