Search result for

ป่าย

(47 entries)
(0.0632 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป่าย-, *ป่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าย[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย, Thai definition: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ป่ายปีน[V] climb, See also: clamber, Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน, Example: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่ายว. ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปีน เป็น ป่ายปีน หรือ ปีนป่าย.
ป้าย ๑น. แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ เช่น ป้ายชื่อห้างร้าน ป้ายจราจร.
ป่ายก. เหวี่ยงพาดไป เช่น เหวี่ยงซ้ายป่ายขวา.
ป้าย ๒ก. ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ป้ายความผิดให้ผู้อื่น.
ป้าย ๓ก. ทบผ้าไปด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นุ่งผ้าถุงป้ายซ้าย.
ป่ายปีนก. ปีนหรือตะกายขึ้นไปด้วยความยากลำบาก, ปีนป่าย ก็ว่า.
ป้ายสีก. ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง, ใส่ร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้าย หรือ ให้ร้ายป้ายสี ก็ว่า.
ฉลากป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า ฉลากยา
สลาก ๑ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า สลากยา, ฉลาก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In two days' time, I'll be at the darkling woods at dawn.ในเวลาสองวัน,ข้าจะรอที่ในป่ายามเช้ามืด To Kill the King (2008)
And isn't that why we work so hard now, why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion?นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า ปืนป่ายแย่งชิงกัน มันเป็นแฟชั่นที่มีเกียรตินักรึ? Frost/Nixon (2008)
Ishida Mitsunari?ต่างก็ปีนป่ายขึ้นมาจนเป็นผู้มีอำนาจ Goemon (2009)
It's been a while since I treated a living patient.สักระยะนึงแล้ว ที่ฉันเคยรักษาคนป่ายที่ยังเป็นๆ Seep (2009)
Here.ป่ายิงฉุบ! Episode #1.14 (2009)
Why did I have to lose that game of rock-paper-scissors?ทำไมฉันถึงแพ้ เป่ายิ้งฉุบ ได้วะเนี่ย? Summer Wars (2009)
Get in that ditch?หมอบอกว่าห้ามปีนป่าย Solitary Man (2010)
"Dr. Bryce Varley."และป่ายปืนยอดเขา-- ดร.ไบรซ์ วาร์เลย์ Better Angels (2010)
Now I'm detoured on some random backwoods path to hell.ในตอนนี้ฉันต้องอ้อมไปอีกเส้น เป็นถนนอ้อมป่าย่ำแย่ๆ Let the Right One In (2010)
(groans) I didn't know there'd be all this climbing. Shut up!ข้าไม่รู้ว่าเราต้องมาปีนป่ายอย่างนี้ด้วย R2 Come Home (2010)
When I was climbing on the creature,เมื่อตอนที่ข้าปีนป่ายบนเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ The Zillo Beast (2010)
I'm not gonna shoot you for it.ผมไม่เป่ายิ้งฉุบ Homecoming (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; gravir
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub   FR: enduire
ป้ายคนข้ามถนน[n. exp.] (pāi khon khām thanon) EN: crossing sign   FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign   FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[n. exp.] (pāi jārājøn atcharia) FR: panneau de trafic digital [m]
ป้ายจอด[n. exp.] (pāi jøt) FR: arrêt de bus [m]
ป้ายจอดรถ[n. exp.] (pāi jøt rot) EN: bus stop   
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clamberingvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clambers}vt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
surmount(เซอเมาทฺ') vt. อยู่ข้างบน,ข้าม,เอาชนะ,พิชิต,ปืน,ป่าย,ขึ้น,อยู่เหนือ,วางบน,คลุมยอด., See also: surmountable adj. ableness n. surmounter n., Syn. prevail

English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์
swarm(vi,vt) กลุ้มรุม,จับกลุ่ม,ออ,ตอม,ไต่,ปีนป่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top