Search result for

frown

(82 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frown-, *frown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frown[VI] ทำหน้าบึ้ง, See also: ย่นหน้าผาก, ขมวดคิ้ว, ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. scowl
frown[N] การทำหน้าบึ้ง, See also: การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, การทำหน้าถมึงทึง
frown at[PHRV] ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
frown at[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown on
frown on[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown at, frown upon
frown down[PHRV] ทำให้หน้าถมึงทึง, See also: ทำให้ไม่พอใจ
frown upon[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown at, frown on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl

English-Thai: Nontri Dictionary
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
frown(vi) ขมวดคิ้ว,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ถลึงตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว Pinocchio (1940)
Why are you frowning?เจ้าถอนหายใจทำไม? Return of the Condor Heroes (1983)
Will that frown turn upside down.ถึงจะดึงเจ้าให้ล่วงลงมาข้างล่างนี้ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
Inside I'm drowning, sighing and frowning." That doesn't sound very happy to me.สำหรับฉันฟังดูไม่มีความสุข มันฟังดูมีความสุขเหรอ I Heart Huckabees (2004)
But that is called cannibalism, my dear children and is, in fact, frowned upon in most societies.แต่นั่นมันมนุษย์กินคนแล้ว แต่ก็อย่างว่านะ ที่จริงก้มีอยู่ในเกือบทุกสังคมนั่นแหละ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Next time you take a tumble, no frowns.ครั้งหน้าที่เธอหกล้ม อย่าเสียใจไปเลยนะ Memoirs of a Geisha (2005)
See those leaders start to frown lt's sword and gun dayพวกผู้นำ เริ่มขมวดคิ้ว มันคือวันที่มีการยิงและฟันกันทั้งวัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Bart, you know, whenever my boys bake up a batch of frownies...บาร์ท เธอไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่ลูกๆ ของฉันหน้านิ่วคิ้วขมวด The Simpsons Movie (2007)
You are frowning.คุณเบ้ปากอยู่นะ Mr. Brooks (2007)
Tell pumpkin if she worries too much, she'll get frown lines.บอกพี่เค้าทีว่า เครียดมากตีนกาจะขึ้นนะ High School Musical 2 (2007)
Proposal Daisakusen SP Translations: frowndog Do as you wish with the file.Proposal Daisakusen SP Operation Proposal (2007)
Translations: frowndog Do as you wish with the file.(โฆษณา) Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frownA frown may express anger or displeasure.
frownAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
frownHe frowned and turned away.
frownHe frowned in puzzlement.
frownHe frowns on his wife's wasting money.
frownHer very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]
frownHe took off his glasses and frowned at the nurse.
frownI couldn't understand why she frowned at him.
frownIn spite of our congratulations, he frowned and turned away.
frownMother frowns upon us eating between meals.
frownMr Yamada frowned on the estimate presented by a travel agency.
frownShe frowned him into silence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเง้าหน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้ามุ่ย, Ant. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน, Example: ทำไมวันนี้เธอถึงทำหน้าเง้าหน้างอตลอดวัน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้ามุ่ย[ADJ] frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai definition: ทำหน้าบูดบึ้ง
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
คว่ำ[V] scowl, See also: frown, Thai definition: เรียกหน้าที่แสดงอาการโกรธมากจนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูว่า หน้าคว่ำ
หน้าคว่ำ[V] scowl, See also: frown, lower, glare, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: การแสดงออกทางสีหน้ามีมากมายหลายแบบด้วยกัน อย่างเช่นทำหน้าคว่ำ หน้าหงิกหน้างอซึ่งเป็นลักษณะของการ ชักสีหน้า แสดงความไม่สบอารมณ์, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการโกรธมาก จนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูหน้า
หน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง, น้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: ผู้ให้บริการทางภาครัฐส่วนใหญ่จะชอบทำหน้างอ ให้ผู้รับบริการรอนาน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าเง้า[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าเง้าหน้างอ, Ant. หน้าบาน, Example: เธอทำหน้าเง้าตลอดวัน วันนี้ทำไมเธอจึงเง้างอดนัก, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าบึ้ง[V] frown, See also: look displeased, Syn. หน้าบูด, หน้าบึ้งตึง, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสวันชื่นคืนสุขนี่มาทำหน้าบึ้งไม่เข้ากับบรรยากาศ, Thai definition: หน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้าบูด[V] frown, See also: scowl, Example: ทั้งๆ ที่เป็นวันเกิดดิฉัน ขอร้องให้เขามานั่งเป็นเพื่อนให้พร้อมหน้ากันหน่อยเขาก็หน้าบูด หลายๆ ครั้งเข้าดิฉันก็หมดความอดทน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการเบื่อ
นิ่ว[V] frown, See also: scowl, Syn. ย่น, Example: เขานิ่วหน้าเมื่อความเจ็บแผ่ซ่านเข้าร่างกาย, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งตึง[v.] (beungteung) EN: frown   
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khiu) EN: frown ; knit one's brow   FR: froncer les sourcils
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown   
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased   FR: bouder ; se renfrogner
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown   
หน้ามุ่ย[adj.] (nā mui) EN: frowning   
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl   
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-ngø) EN: frown ; scowl   FR: bouder ; faire la tête
หน้าหงิกหน้างอ[v. exp.] (nā ngik nā-ngø) EN: frown   

CMU English Pronouncing Dictionary
FROWN    F R AW1 N
FROWNS    F R AW1 N Z
FROWNED    F R AW1 N D
FROWNING    F R AW1 N IH0 NG
FROWNINGLY    F R AW1 N IH0 NG L IY0
FROWNFELTER    F R AW1 N F EH2 L T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frown    (v) (f r au1 n)
frowns    (v) (f r au1 n z)
frowned    (v) (f r au1 n d)
frowning    (v) (f r au1 n i ng)
frowningly    (a) (f r au1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] frowning and worried (成语 saw); showing concern, #34,831 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] frown, #276,535 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirnrunzeln {n} | mit Stirnrunzelnfrown | with a frown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums) [Add to Longdo]
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression [Add to Longdo]
一顰一笑[いっぴんいっしょう, ippin'isshou] (n) (a) mood; (a) smile or a frown [Add to Longdo]
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown [Add to Longdo]
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
曇らせる[くもらせる, kumoraseru] (v1) (See 曇らす) to cloud; to make dim or dull; to frown [Add to Longdo]
白眼視[はくがんし, hakuganshi] (n,vs) frowning on someone [Add to Longdo]
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl [Add to Longdo]
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl [Add to Longdo]
冥利が尽きる;冥利がつきる[みょうりがつきる, myourigatsukiru] (exp,v1) to be frowned upon by Fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frown \Frown\ (froun), v. i. [imp. & p. p. {Frowned} (fround);
   p. pr. & vb. n. {Frowning}.] [OF. froignier, F. frogner, in
   se refrogner, se renfrogner, to knit the brow, to frown;
   perh. of Teutonic origin; cf. It. in frigno wrinkled,
   frowning, Prov. It. frignare to cringe the face, to make a
   wry face, dial. Sw. fryna to make a wry face,]
   1. To contract the brow in displeasure, severity, or
    sternness; to scowl; to put on a stern, grim, or surly
    look.
    [1913 Webster]
 
       The frowning wrinkle of her brow.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To manifest displeasure or disapprobation; to look with
    disfavor or threateningly; to lower; as, polite society
    frowns upon rudeness.
    [1913 Webster]
 
       The sky doth frown and lower upon our army. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frown \Frown\, v. t.
   To repress or repel by expressing displeasure or disapproval;
   to rebuke with a look; as, frown the impudent fellow into
   silence.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frown \Frown\, n.
   1. A wrinkling of the face in displeasure, rebuke, etc.; a
    sour, severe, or stern look; a scowl.
    [1913 Webster]
 
       His front yet threatens, and his frowns command.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Her very frowns are fairer far
       Than smiles of other maidens are.   --H.
                          Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Any expression of displeasure; as, the frowns of
    Providence; the frowns of Fortune.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frown
   n 1: a facial expression of dislike or displeasure [syn:
      {frown}, {scowl}]
   v 1: look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to
      signal disapproval [syn: {frown}, {glower}, {lour},
      {lower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top