ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloud

K L AW1 D   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloud-, *cloud*, clou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloud[N] กลุ่มควัน, See also: หมอก, Syn. smoke, dust
cloud[VT] ก่อให้เกิดปัญหา
cloud[VI] เกิดปัญหา
cloud[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้มัว, Syn. darken, obscure
cloud[VT] ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud[VI] มีเมฆมาก
cloud[N] เมฆ
cloud[N] สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
cloudy[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. vague, indistinct, Ant. clear
cloudy[ADJ] ที่ปกคลุมด้วยเมฆ, Syn. overcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์

English-Thai: Nontri Dictionary
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloud(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
becloud(vt) พยับเมฆ
raincloud(n) เมฆฝน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Cloudเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud Amountจำนวนเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud bankเมฆปื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud barเมฆแท่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseฐานเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseยอดเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud Classificationการจัดแบ่งแยกเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud computingการคำนวณแบบคลาวด์, การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย
การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์มากมายทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีข้อดีคือลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะคลาวด์คอมพิวติ้ง ทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ ทำให้เกิดการบริการหลายๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web conferencing, Online meeting ผู้ใช้งานอาจอยู่ในห้องเดียวกันหรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ การประมวลผล แบบคลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ Private cloud computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้นๆ และ cloud computing เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Cloud forestดงเมฆ ป่าเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Atlanta weather on this Veterans Day, mostly sunny with clouds creeping in by the end of the afternoon.และสภาพอากาศแอตแลนตาใน วันทหารผ่านศึกนี้ ส่วนใหญ่มีแดดด้วยเมฆคืบคลาน ใน ในตอนท้ายของช่วงบ่าย Denial (2016)
And they are gone in a cloud of dust.พวกเขาหายไปในละอองฝุ่น Snowden (2016)
She wears these sunglasses, and when she takes them off, her eyes are like the clouds clearing past the moon.เธอสวมแว่นกันแดด แล้วพอเธอถอดออก... ดวงตาของเธอ... เหมือนเมฆที่เคลื่อนตัวผ่านดวงจันทร์ Sing Street (2016)
Readings indicate cloud density diminishing, sir.อ่านบ่งบอกถึงความหนาแน่น ของเมฆลดน้อยลงครับ Star Trek Beyond (2016)
She is like a poisonous fucking cloud of shit gas, like, just seeping into everybody's good time.มุขนี้ไม่มีวันตาย! - ไม่มีทางไม่ฮา! - โอเค ไปได้แล้ว Office Christmas Party (2016)
do you remember the 21st night of September love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds awayเธอยังจำได้ไหม คืนของวันที่ 21 เดือนกันยายน รักเปลี่ยนความคิดของคนปากไม่ตรงกับใจ Trolls (2016)
Got some cloud stuff to take care of. Catch you on the way back?มีงานของเมฆต้องไปทำ แล้วขากลับจะมารับ Trolls (2016)
Run, cloud guy!วิ่ง คลาวด์กาย Trolls (2016)
Off your cloud body, and high five your face with them!ถอดร่างเมฆของแก และแปะมือที่หน้าแก Trolls (2016)
I'm gonna tear your little cloud arms...ฉันจะหักแขนก้อนเมฆของแก Trolls (2016)
Security camera footage seems to show a funnel cloud in the sky.จากภาพวงจรปิดมีเมฆม้วนตัวเป็นรูปกรวย Max Steel (2016)
Come on, now. Every cloud has a silver lining.ไม่เอาน่า ฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอ Passengers (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cloudA beam of sunlight came through the clouds.
cloudA cloud floated across the sky.
cloudA cloud is a mass of vapor.
cloudA cloud of hornets set at the children.
cloudA cloud passed across the moon.
cloudAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
cloudAfter the rain, the sun emerged from the clouds.
cloudAll of a sudden it became cloudy.
cloudAnd when the night is cloudy.
cloudAs a boy I used to lie on my back and look at white clouds.
cloudAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at the white clouds.
cloudAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมฆ[N] cloud, Syn. ปุยเมฆ, ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี, Example: วันนี้ท้องฟ้าโปร่งมีเมฆลอยตัวเป็นหย่อมๆ, Count unit: ก้อน; กลุ่ม, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ
ขี้เมฆ[N] cloud, Syn. เมฆ, ก้อนเมฆ, Example: ท้องฟ้าโปร่งสีฟ้าสดใสมีเพียงขี้เมฆขาวเป็นหย่อมๆ, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ, Notes: (ปาก)
พยับแดด[N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
มืดครึ้ม[ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
มืดครึ้ม[V] overcast, See also: cloud, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอย่างนั้นตลอดวัน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
อัมพุท[N] cloud, Syn. เมฆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คลุ้ม[ADJ] cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ดำทะมึน[ADJ] cloudy, Example: เมฆฝนดำทะมึนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและความมืดมิดก็เข้าครอบคลุมไปทั่ว
เมฆคลุ้ม[N] cloudy, Syn. เมฆมาก, Thai definition: ปริมาณเมฆมากกว่า 7 ใน 8 ในท้องฟ้า ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดขุ่น[n. exp.] (jut khun) EN: cloud point   
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded   FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā khreum fon) EN: be very cloudy   FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds   FR: nuage [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]
ละอองหมอก[n. exp.] (la-øng møk) EN: cloud   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUD    K L AW1 D
CLOUDS    K L AW1 D Z
CLOUDY    K L AW1 D IY0
CLOUDED    K L AW1 D IH0 D
CLOUDING    K L AW1 D IH0 NG
CLOUDLESS    K L AW1 D L AH0 S
CLOUDBURST    K L AW1 D B ER2 S T
CLOUDINESS    K L AW1 D IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloud    (v) klˈaud (k l au1 d)
clouds    (v) klˈaudz (k l au1 d z)
cloudy    (j) klˈaudiː (k l au1 d ii)
clouded    (v) klˈaudɪd (k l au1 d i d)
cloudier    (j) klˈaudɪəʳr (k l au1 d i@ r)
clouding    (v) klˈaudɪŋ (k l au1 d i ng)
cloudiest    (j) klˈaudɪɪst (k l au1 d i i s t)
cloudless    (j) klˈaudləs (k l au1 d l @ s)
cloud-bank    (n) klˈaud-bæŋk (k l au1 d - b a ng k)
cloudburst    (n) klˈaudbɜːʳst (k l au1 d b @@ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yún, ㄩㄣˊ, / ] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun, #1,631 [Add to Longdo]
阴天[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ㄨˋ, / ] clouds and mist, #23,707 [Add to Longdo]
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, / ] cloud layers, #25,560 [Add to Longdo]
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, / ] cloud (colored by the rising or setting sun), #28,091 [Add to Longdo]
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ㄨˋ, / ] cloud of dust; smog, #104,124 [Add to Longdo]
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] cloud chamber (phys.), #296,529 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] cloudy; shady; obscure, #648,599 [Add to Longdo]
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ㄨˋ ㄕˋ, / ] cloud chamber [Add to Longdo]
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨˋ ㄎㄢˇ, / ] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
Rauchschwaden {m} | Rauchschwaden {pl}cloud of smoke | clouds of smoke [Add to Longdo]
Rauchwolke {f} | Rauchwolken {pl}cloud of smoke | clouds of smoke [Add to Longdo]
Wolke {f} | Wolken {pl}cloud | clouds [Add to Longdo]
Wolkendecke {f}cloud cover [Add to Longdo]
Wolkenschicht {f}cloud layer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もくもく[, mokumoku] (adv,adv-to) (on-mim) with clouds of smoke [Add to Longdo]
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud [Add to Longdo]
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), v. t. [imp. & p. p. {Clouded}; p. pr. &
   vb. n. {Clouding}.]
   1. To overspread or hide with a cloud or clouds; as, the sky
    is clouded.
    [1913 Webster]
 
   2. To darken or obscure, as if by hiding or enveloping with a
    cloud; hence, to render gloomy or sullen.
    [1913 Webster]
 
       One day too late, I fear me, noble lord,
       Hath clouded all thy happy days on earth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be not disheartened, then, nor cloud those looks.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nothing clouds men's minds and impairs their honesty
       like prejudice.            --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To blacken; to sully; to stain; to tarnish; to damage; --
    esp. used of reputation or character.
    [1913 Webster]
 
       I would not be a stander-by to hear
       My sovereign mistress clouded so, without
       My present vengeance taken.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mark with, or darken in, veins or sports; to variegate
    with colors; as, to cloud yarn.
    [1913 Webster]
 
       And the nice conduct of a clouded cane. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\, v. i.
   To grow cloudy; to become obscure with clouds; -- often used
   with up.
   [1913 Webster]
 
      Worthies, away! The scene begins to cloud. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloud
   n 1: any collection of particles (e.g., smoke or dust) or gases
      that is visible
   2: a visible mass of water or ice particles suspended at a
     considerable altitude
   3: out of touch with reality; "his head was in the clouds"
   4: a cause of worry or gloom or trouble; "the only cloud on the
     horizon was the possibility of dissent by the French"
   5: suspicion affecting your reputation; "after that mistake he
     was under a cloud"
   6: a group of many things in the air or on the ground; "a swarm
     of insects obscured the light"; "clouds of blossoms"; "it
     discharged a cloud of spores" [syn: {swarm}, {cloud}]
   v 1: make overcast or cloudy; "Fall weather often overcasts our
      beaches" [syn: {overcast}, {cloud}] [ant: {brighten},
      {clear}, {clear up}, {light up}]
   2: make less visible or unclear; "The stars are obscured by the
     clouds"; "the big elm tree obscures our view of the valley"
     [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate}, {haze
     over}, {fog}, {cloud}, {mist}]
   3: billow up in the form of a cloud; "The smoke clouded above
     the houses"
   4: make gloomy or depressed; "Their faces were clouded with
     sadness"
   5: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's
     reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint},
     {cloud}]
   6: make less clear; "the stroke clouded memories of her youth"
   7: colour with streaks or blotches of different shades [syn:
     {mottle}, {dapple}, {cloud}]
   8: make milky or dull; "The chemical clouded the liquid to which
     it was added"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top