ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลุ้ม

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุ้ม-, *คลุ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลุ้ม[ADJ] cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
คลุ้ม[V] be cloudy, See also: be dim, be dark, be murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: คืนนี้ฟ้าคลุ้มลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกวัน, Thai definition: มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
คลุ้ม[N] Donax grandis Ridl., Syn. ต้นคลุ้ม, Example: ยายปลูกต้นคลุ้มไว้หน้าบ้าน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Donax grandis Ridl. ในวงศ์ Marantaceae ต้นสูงถึง 3 เมตร สีเขียวเข้ม แตกแขนงตอนปลาย ผิวแข็ง ใช้สานเสื่อได้ ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่า
คลุ้มคลั่ง[V] be/run/go mad, See also: be wild, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, Example: พื้นน้ำเกิดคลุ้มคลั่งด้วยคลื่นที่โยนตัวสูงต่ำ, Thai definition: เกิดอาการไม่สงบขึ้น
คลุ้มคลั่ง[V] be mad, See also: be insane, be crazed, be crazy, be nuts, be demented, be out of one's mind, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, Example: เขาคลุ้มคลั่งด้วยความกลัวอยู่ในห้องขัง, Thai definition: กลัดกลุ้มในใจจนแสดงอาการอย่างคนบ้า
คลุ้มคลั่ง[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one's mind, raving, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า, Example: เจ้าหน้าที่แยกผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งไว้ต่างหาก, Thai definition: ที่มีอาการอย่างคนบ้า, ที่มีอาการเสียสติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลุ่ม(คฺลุ่ม) น. ลักษณะของปากภาชนะที่งุ้มหรือโค้งเข้าอย่างปากตะลุ่ม.
คลุ้ม(คฺลุ้ม) ว. มืดมัว, ไม่แจ่มใส.
คลุ้ม(คฺลุ้ม) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Donax grandis (Miq.) Ridl. ในวงศ์ Marantaceae ต้นสูงถึง ๓ เมตร สีเขียวเข้ม แตกแขนงตอนปลาย ผิวแข็ง ใช้สานเสื่อได้ ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่า.
คลุ้มคลั่งก. กลัดกลุ้มในใจจนแสดงอาการอย่างคนบ้า.
เสียใจคลุ้มคลั่ง เช่น กลัวศัตรูฝ่ายหน้า หลังพระเสียใจข้า ดุจดับแก้วสองดวง (ลอ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delirium Tremensคลุ้มคลั่งเนื่องจากติดสุรา,เดลิเรียมทรีเมนส์,อาการทางสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another guy said it's some kind of chemical that makes everybody go crazy.อีกคนบอกว่า เป็นเพราะสารเคมี ทำให้คนเกิดคลุ้มคลั่ง Night of the Living Dead (1990)
Laughing at injuries, not maddening under them.หัวเราะยามได้แผล ไม่ใช่คลุ้มคลั่งเพราะว่าได้มัน Wuthering Heights (1992)
Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart!ก่อนหน้านี้ เคยมีลิงสองตัว สารนั่นทำให้มันคลุ้มคลั่ง แล้วฆ่ากันเอง! The Lawnmower Man (1992)
Then she's mad!ไม่งั้นหล่อนคงคลุ้มคลั่ง Pola X (1999)
Obviously they didn't want to put the thing on the air and they were trying to drive us crazy and get us to quit or wait until the first window in our contract so that they could fire us.เห็นชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้ออกอากาศ พวกเขาพยายามแกล้งให้เราคลุ้มคลั่งและยอมเลิกไปเอง หรือรอจนมีช่องโหว่ขึ้นมาในสัญญาจ้างงานของเรา The Corporation (2003)
She goes crazy over a bowl of chili and spaghetti.เธออาจจะคลุ้มคลั่ง เหมือนกับชามใส่ สปาเกตตี้กับพริก My Little Bride (2004)
Balance of mind disturbed. No fuss, no inquiry.กลายเป็นคลุ้มคลั่งไปเอง ไม่ต้องมาสอบสวน The Constant Gardener (2005)
I was distraught.ฉันคลุ้มคลั่ง Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Or maybe St. Cloud, Minnesota, where the crazed war widow threw her baby down a well.ที่ที่หม้ายอารมณ์คลุ้มคลั่ง โยนลูกตัวเองลงไปในบ่อน้ำ 1408 (2007)
She was laughing hysterically.เธอกำลังหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่ง 1408 (2007)
That part of John has nothing to do with me.ให้มันกลายเป็นความคลุ้มคลั่งทำร้ายผู้คน ส่วนหนึ่งของจอห์น ไม่ได้ทำอะไรฉันเลย Saw IV (2007)
The mammoth's panicking because she's making too much noise.เจ้าช่างนั่นมันกำลังคลุ้มคลั่ง เพราะเธอทำเสียงดังนั่นแหละ Episode #2.6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bananas[ADJ] คลุ้มคลั่ง (คำสแลง), See also: โกรธมาก, หงุดหงิดมาก, Syn. insane
delirious[ADJ] คลุ้มคลั่ง, See also: ขาดสติ, เพ้อเจ้อ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้, ตื่นเต้นสุดขีด, Syn. frantic, feverish, hystorical
frenzied[ADJ] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. frantic, uncontrollable, Ant. calm, serene
go amok[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. run amok
go amuck[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. run amok
go ape[PHRV] คลุ้มคลั่งด้วยความโกรธหรือความตื่นเต้น (คำสแลง)
go berserk[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. drive crazy, drive mad, drive out
go mad[PHRV] เสียสติ, See also: คลุ้มคลั่ง, บ้า
go round the bend[IDM] หัวเสีย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คลุ้มคลั่ง, รำคาญอย่างมาก
non compos[SL] คลุ้มคลั่ง (มาจากภาษาละติน), See also: สติแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy

English-Thai: Nontri Dictionary
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
maniac(n) คนคลุ้มคลั่ง,คนบ้า,คนวิกลจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top