ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloudburst

K L AW1 D B ER2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloudburst-, *cloudburst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloudburst(n) ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน, Syn. deluge, rain, downpour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว, พายุฝน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOUDBURST K L AW1 D B ER2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloudburst (n) klˈaudbɜːʳst (k l au1 d b @@ s t)
cloudbursts (n) klˈaudbɜːʳsts (k l au1 d b @@ s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) #9,599 [Add to Longdo]
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud-burst \Cloud"-burst`\, n.
   A sudden copious rainfall, as if the whole cloud had been
   precipitated at once.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloudburst
   n 1: a heavy rain [syn: {downpour}, {cloudburst}, {deluge},
      {waterspout}, {torrent}, {pelter}, {soaker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top