ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distributor

D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distributor-, *distributor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distributor(n) ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, ผู้แบ่งสรร, เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer

English-Thai: Nontri Dictionary
distributor(n) ผู้แจกจ่าย, ผู้แทนจำหน่าย, เครื่องจ่ายไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributorผู้แจกจ่าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributor cam; breaker camลูกเบี้ยวจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor capฝาครอบจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor drive shaftเพลาขับจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor plateจานทองขาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor rotor arm; distributor rotor; rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor rotor; distributor rotor arm; rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor weightsลูกตุ้มในจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; ignition distributor; timerจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; liquid distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distributordistributor, อาคารกระจายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distributorships(n) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก Field of Dreams (1989)
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ American History X (1998)
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ X-Ray (2001)
And it looks like your distributor cap's a little loose.ดูเหมือนฝาจานจ่ายจะหลวมน่ะ Transformers (2007)
Bad car tires made in china, deep pockets is a major distributor out of jersey.รถยนต์แย่ๆ ยางผลิตจากจีน สเปคต่ำ จากผูจำหน่ายหลักในเจอร์ซี่ I Lied, Too. (2009)
Our distributor is temporarily offline.ตันแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว Potlatch (2009)
We need guns. Our distributor is temporarily offline--พวกเราต้องการปืน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว Fa Guan (2009)
You'll be one of the biggest distributors of weapons in the northwest.นายจะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ของอาวุธปืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ June Wedding (2010)
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า Chuck Versus the Cubic Z (2010)
That's all, but I think Los Pollos Hermanos is a front for the biggest meth distributor in the Southwest.ก็แค่นั้นแหล่ะ แต่ฉันคิดว่าร้านไก่ทอดลอสโปโลสส์ 2 พี่น้อง เป็นฉากบังหน้าพ่อค้ายาไอซ์รายใหญ่ที่สุด End Times (2011)
We're selling Thighslapper to one of the largest distributors in the U.S.เรากำลังจะขาย Thighslapper ให้ผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Party On, Garth (2012)
He got arrested six months ago when one of his distributors got popped.เขาถูกจับหกเดือนก่อน ตอนที่ยี่ปั๊วของเขาถูกจับ Identity Crisis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distributorDo you have any sales distributors in Japan?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ตัวแทนขายสินค้า
สายส่ง(n) distributor, Example: ทุกวันสายส่งจะรับหนังสือพิมพ์จากโรงพิมพ์ไปส่งตามร้านค้าย่อยต่างๆ, Thai Definition: ส่วนงานซึ่งทำหน้าที่กระจายสิ่งพิมพ์ออกสู่ตลาด
ผู้จำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
จานจ่าย(n) distributor, Syn. จานจ่ายไฟ, Example: จานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟสูงไปให้กับหัวเทียนเพื่อทำการจุดประกายไฟ, Count Unit: อัน, ชุด, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนในฝาสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อจุดระเบิดไอน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิสทริบิวเตอร์[ditsathribiūtoē] (n, exp) EN: distributor  FR: distributeur [ m ]
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agent ; dealer ; distributor  FR: agent [ m ] ; distributeur [ m ]
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [ f ]
จานจ่าย[jānjāi] (n) EN: distributor
ผู้จำหน่าย[phūjamnāi] (n, exp) EN: distributor ; dealer ; seller  FR: distributeur [ m ]
ผู้จัดจำหน่าย[phūjatjamnāi] (n) EN: distributor  FR: distributeur [ m ]
ผู้แทนจำหน่าย[phūthaēn jamnāi] (n, exp) EN: distributing agent ; distributor  FR: distributeur [ m ]
สายส่ง[saīsong] (n) EN: distributor  FR: distributeur [ m ]
สาขา[sākhā] (n) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor  FR: succursale [ f ] ; agence [ f ] ; filiale [ f ] ; branche [ f ]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[tūathaēn jat jamnāi] (n, exp) EN: distributor  FR: agent distributeur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTRIBUTOR D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T ER0
DISTRIBUTORS D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
DISTRIBUTOR'S D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 Z
DISTRIBUTORS' D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
DISTRIBUTORSHIP D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 SH IH2 P
DISTRIBUTORSHIPS D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distributor (n) dˈɪstrˈɪbjuːtər (d i1 s t r i1 b y uu t @ r)
distributors (n) dˈɪstrˈɪbjuːtəz (d i1 s t r i1 b y uu t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配送者[pèi sòng zhě, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, ] distributor, #995,011 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteiler { m } | Verteiler { pl }distributor | distributors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディストリビューター[deisutoribyu-ta-] (n) distributor [Add to Longdo]
デスビキャップ[desubikyappu] (n) (abbr) (engine) distributor cap [Add to Longdo]
ピッキング[pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P) [Add to Longdo]
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract [Add to Longdo]
一手販売権[いってはんばいけん, ittehanbaiken] (n) exclusive-distributorship; exclusive selling right [Add to Longdo]
卸業者[おろしぎょうしゃ, oroshigyousha] (n) distributor (of goods) [Add to Longdo]
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor [Add to Longdo]
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P) [Add to Longdo]
取次店[とりつぎてん, toritsugiten] (n) agency; distributor [Add to Longdo]
新聞舗[しんぶんほ, shinbunho] (n) newspaper distributor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distributor \Dis*trib"u*tor\, n. [L.]
   One that distributes; a distributer; specif.:
   (a) A machine for distributing type.
   (b) An appliance, as a roller, in a printing press, for
     distributing ink.
   (c) An apparatus for distributing an electric current, either
     to various points in rotation, as in some motors, or
     along two or more lines in parallel, as in a distributing
     system.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distributor
   n 1: someone who markets merchandise [syn: {distributor},
      {distributer}]
   2: a person with authority to allot or deal out or apportion
     [syn: {allocator}, {distributor}]
   3: a company that markets merchandise; "his company is a large
     distributor of software products"
   4: electrical device that distributes voltage to the spark plugs
     of a gasoline engine in the order of the firing sequence
     [syn: {distributor}, {distributer}, {electrical distributor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top