ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิกฤต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิกฤต-, *วิกฤต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤต(v) be critical, See also: be risky, Syn. วิกฤติ, Example: สภาพปัญหาเหล่านี้ นับวันจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิกฤติ(adj) critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ(n) crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤติ(v) be critical, See also: be crucial, be serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น ต่างประสบปัญหาค่าเงินตกกันทั้งนั้น, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
วิกฤตการณ์(n) crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
วิกฤติการณ์(n) crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิกฤต, วิกฤต-, วิกฤติ, วิกฤติ-(วิกฺริด, วิกฺริดตะ-, วิกฺริด, วิกฺริดติ-) ว. อยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตราย เช่น การเมืองอยู่ในขั้นวิกฤติ, มักใช้แก่เวลาหรือเหตุการณ์ เป็น วิกฤติกาล หรือ วิกฤติการณ์, อยู่ในระยะหัวเลี้ยว หัวต่อ เช่น มุมวิกฤติ จุดวิกฤติ.
วิกฤตการณ์, วิกฤติการณ์น. เหตุการณ์อันวิกฤติ เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง.
วิกฤตกาล, วิกฤติกาลน. เวลาอันวิกฤติ เช่น ในวิกฤติกาลข้าวของมีราคาแพงและหาซื้อยาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energy crisisวิกฤตการณ์พลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debt crisisวิกฤติการณ์ทางหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic crisisวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Crisesวิกฤตการณ์ [TU Subject Heading]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงิน [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Addisonian Crisisวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน [การแพทย์]
Adolescent in Crisisวิกฤตในวัยรุ่น [การแพทย์]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ Airplane! (1980)
We are talking about an important issue in the village right now.เรากำลังพูดถึง วิกฤตของหมู่บ้านนี้นะ Vampire Hunter D (1985)
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
I know at that crucial moment I'd cop out. It happens.ในนาทีวิกฤต ถ้าเป็นฉันอาจเปลี่ยนใจ The Bodyguard (1992)
It's ready to go!แล้วก้อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน่ะครับ Hero (1992)
Giuseppe Conlon is critically ill, as you may know.Giuseppe Conlon เป็นป่วยวิกฤต, ดังที่คุณทราบ In the Name of the Father (1993)
Kirk started this whole crisis.- เคิร์กเป็นตัวก่อวิกฤติในชีวิตทรูแมน The Truman Show (1998)
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม The Truman Show (1998)
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ? Pi (1998)
He's good in a crisis. And when you design games, there's plenty of those.เขาเยี่ยมในช่วงวิกฤตและเมื่อ คุณออกแบบเกม มีบางอย่างมากมาย eXistenZ (1999)
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: crisis  FR: crise [ f ]
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux
วิกฤตการณ์[wikrittakān] (n) EN: crisis ; critical period ; emergency  FR: crise [ f ] ; urgence [ f ]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[wikrittakān khā ngoen] (n, exp) EN: currency crisis  FR: crise monétaire [ f ]
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[wikrittakān dān phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [ f ]
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ[wikrittakān thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]
วิกฤตกาล[wikrittakān] (n) EN: crisis
วิกฤตทางการเมือง[wikrit thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political crisis  FR: crise politique [ f ]
วิกฤตทางพลังงาน[wikrit thāng phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [ f ]
วิกฤตทางเศรษฐกิจ[wikrit thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
temperature mapping[เทมเพอราเชอร์ แมปปิง] (n) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touch-and-go(idm) ไม่แน่นอน, See also: วิกฤติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิเคราะห์, ซึ่งติเตียน, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เกี่ยวกับวิกฤติกาล, อันตราย, เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
divide(ดิไวดฺ') { divided, dividing, divides } vt., vi. แบ่ง, แบ่งแยก, แตกกิ่งก้านสาขา, หาร n. ทางแยก, การแบ่งสรรปันส่วน, เส้นแบ่งเขต, ภาวะวิกฤติ, Syn. separate, part
grave(เกรฟว) n. สุสาน, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, ความตาย adj. ร้ายแรง, รุนแรง, สำคัญ, เอาจริงเอาจัง, ขึงขัง, วิกฤติ, มืดมัว, เศร้าซึม, ครึ้ม, เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hotlineโทรศัพท์หรือวิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์, ระบบการสื่อสารโดยตรง (มักใช้โทรทัศน์)
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์, จุดเชื่อมต่อจุดประสาน, ชุมทาง, ที่บรรจบ, หัวต่อ, สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ, ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
critical(adj) วิกฤติอันตราย, เกี่ยวกับการวิจารณ์
juncture(n) หัวต่อ, ที่บรรจบ, ชุมทาง, จุดเชื่อมต่อ, วิกฤตกาล
momentous(adj) สำคัญยิ่ง, ร้ายแรง, เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
precipice(n) หน้าผา, วิกฤติการณ์
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง, กระแสน้ำ, ฤดูกาล, เทศกาล, วิกฤติการณ์, แนวโน้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Coronavirus Crisis(n) วิกฤติไวรัสโคโรนา

German-Thai: Longdo Dictionary
finanziell(adj, adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top