ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pawnbroker

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pawnbroker-, *pawnbroker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pawnbroker(n) นายหน้าเงินกู้, See also: ผู้ให้กู้เงิน, Syn. moneylender, moneymonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pawnbroker(พอน'โบรคเคอะ) n. เจ้าของโรงรับจำนำ, See also: pawnbroking, pawnbrokage, pawnbrokery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ, เจ้าของโรงรับจำนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pawnbroker in queens found the serial number on the diamond, and they tried to sell it back to them.คนรับจำนำที่ควีนส์พบ เลขทะเบียนบนเพชร เขาจึงพยายามขายกลับให้ที่ร้าน What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
Pawnbroker and sleazebag.มอร์ติเมอร์ ฟาสบายน์เดอร์ นักจำนำจอมขี้โกง Confaegion (2013)
The end of a long story, involving a greasy pawnbroker and some hardcore negotiating.เล่าสั้นๆ เลยนะ นักจำนำเจ้าเล่ห์กับ การต่อรองแบบฮาร์ดคอร์ Confaegion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pawnbrokerHe redeemed his watch from the pawnbroker.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของโรงรับจำนำ[jaokhøng rōng rap jamnam] (n, exp) EN: pawnbroker  FR: prêteur sur gages [ m ] ; prêteuse sur gages [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pawnbroker
pawnbrokers

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawnbroker \Pawn"bro`ker\, n.
   One who makes a business of lending money on the security of
   personal property pledged or deposited in his keeping.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pawnbroker
   n 1: a person who lends money at interest in exchange for
      personal property that is deposited as security

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top