ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broken-down

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broken-down-, *broken-down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken-down[ADJ] สภาพเลวร้ายมาก, See also: เหนื่อยและป่วยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They drive broken-down cars.พวกเขาขับรถใกล้พัง All We Had (2016)
"by buying a broken-down zoo in the country,""โดยการซื้อสวนสัตว์ที่แตกสลายลงในประเทศ" We Bought a Zoo (2011)
What am I, a broken-down car?ฉันเป็นแค่ตัวสำรอง! Episode #1.9 (2010)
Broken-down boxer. Broken-down arena.นักมวยเจ๊ง สังเวียนเจ๊ง Living the Dream (2009)
It'll keep them safer than a broken-down convertible.ดีกว่ารถเปิดประทุนคันที่พังนะ Left Turn Ahead (2007)
So it's hot as hell, and this penguin, he's pushing his broken-down car past the 31 flavors.แล้วมันก็ร้อนอย่างนรก และเพนกวินพวกนี้ มันขับรถไปในสภาพเลวร้าย รถผ่านร้านไอศกรีม 31 รส Peaceful Warrior (2006)
In a couple of weeks, those broken-down losers out there will be scrap metal.อีกไม่นานไอ้พวกยาจกตกกระป๋อง ก็จะกลายเป็นเศษเหล็กกันหมด Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broken-downA broken-down car was standing in the middle of the road.

Japanese-English: EDICT Dictionary
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broken-down
   adj 1: in deplorable condition; "a street of bedraggled
       tenements"; "a broken-down fence"; "a ramshackle old
       pier"; "a tumble-down shack" [syn: {bedraggled}, {broken-
       down}, {derelict}, {dilapidated}, {ramshackle},
       {tatterdemalion}, {tumble-down}]
   2: not in working order; "had to push the broken-down car"; "a
     broken-down tractor fit only for children to play on"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top