ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continuous

K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuous-, *continuous*, continuou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuous(adj) ซึ่งติดต่อกัน, See also: ซึ่งต่อเนื่องกัน, Syn. uninterrupted
continuously(adv) อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continuous(คันทิน'นิวอัส) adj. ต่อเนื่อง, See also: continuousness n. ดูcontinuous, Syn. connected, Ant. interrupted
discontinuous(ดิสคันทิน'นิวเอิส) adj. ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, หยุด, ขาดจากกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
continuous(adj) ติดต่อกัน, สืบเนื่องกัน, ต่อเนื่องกัน, ไม่ขาดสาย
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่ตลอด, ขาดตอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuousต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
continuousต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continuous bar retainer; continuous claspแผงตะขอต่อเนื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ Kennedy bar ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous clasp; continuous bar retainerแผงตะขอต่อเนื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ Kennedy bar ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuous covered electrodeขดลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
continuous deformationการแปลงรูปอย่างต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continuous fever; fever, continued; synocha; synochusไข้ไม่สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continuous formกระดาษต่อเนื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
continuous functionฟังก์ชันต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continuous gum dentureฟันปลอมพอร์ซเลน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuousชนิดต่อเนื่อง, ช้าๆ, ต่อเนื่องกัน, ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Continuous Emission Monitoring Systemระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด, Example: ระบบติดตามตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราการสารมลพิษทางอากาศจากปล่องของแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ชนิดของสารมลพิษที่จะต้องทำการตรวจวัดได้แก่ PM, SO2, CO, Nox, CO2, O2, VOC และสารมลพิษอื่นๆ ที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
continuous flow irrigationcontinuous flow irrigation, การส่งน้ำแบบตลอดเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Continuous Learningการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [การจัดการความรู้]
Continuous Methodแบบกินยาติดต่อกันไป [การแพทย์]
Continuous Operationปล่อยสัญญาณออกตลอดเวลา [การแพทย์]
Continuous Phaseวัฎภาคต่อเนื่อง, วัฎภาคภายนอก, วัตภาคภายนอก [การแพทย์]
Continuous positive airway pressureการปรับความดันบวกตลอดทางเดินหายใจ [TU Subject Heading]
Continuous Ratingอัตราการใช้ตลอดเวลา [การแพทย์]
continuous variationความแปรผันต่อเนื่อง, ความแตกต่างของลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มประชากรที่ต่างกันไปตามลำดับ  เช่น ความแตกต่างในด้านความสูงของคนกลุ่มหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย Airplane! (1980)
The worst of the Eight Hells is called Continuous Hellขุมนรกที่เลวร้ายที่สุดใน 8 หลุม เรียกว่านรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ Infernal Affairs (2002)
"He who is in Continuous Hell never diesผู้ที่อยู่ในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
My doctor tells me I have something called "vascular dementia"... which is essentially a continuous series of tiny strokes.หมอบอกว่า ฉันเป็นโรคเกี่ยวกับ เส้นเลือด ซึ่งจะนำไปสู่ เส้นเลือดโป่งพอง Atonement (2007)
Let's get back to continuous music.กลับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับ The Ten (2007)
No, it's a continuous pool.ไม่หรอก มันเป็นเลือดนองเลยล่ะ Raging Cannibal (2008)
Yang, are you familiar, with the single-layer continuous closure?หยางคุณทำ single-layer continuous closure เป็นใช่มั้ย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Have you ever done a 2-Layered, continuous suture for an anastomosis?เธอเคยเย็บต่อเนื่อง2ชั้น สำหรับสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะหรือยัง? Holidaze (2009)
- Continuous sound will give you flow. - No.และลูกสาวคุณ อลิซาเบธ ก็จะต่อจากคุณ The King's Speech (2010)
Now, waltz. Move. Get continuous movement.ลัทธิล้าหลัง ที่ถือกำลังเป็นใหญ่ The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuousAdvance in science is continuous.
continuousHer continuous chatter vexes me.
continuousI have a continuous pain here.
continuousIn the official question collection it is explained as being "passive voice of the present continuous tense".
continuousIt rained continuously all day.
continuousThe brain needs a continuous supply of blood.
continuousThe cost of living is going up continuously.
continuousThe Japanese economy recorded more than 60 months of continuous expansion.
continuousThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.
continuousThere was a continuous line of cars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน(adv) continuously, Example: พ่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนั้นจึงหัวเราะร่วน, Thai Definition: อาการหัวเราะด้วยอาการครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ๆ จากลำคอ
เรื่อย(adv) always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai Definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เรื่อยเปื่อย(adv) continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai Definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
สืบกันมา(adv) continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา(adv) continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai Definition: ต่อเนื่องมา
ไม่ขาดสาย(adv) continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
พืด(adj) uninterrupted, See also: continuous, Example: พืชผักในสวนที่ปลูกไว้แผ่ใบสดเห็นเขียวพืดไปสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ที่ต่อเนื่องกันไปยาวยืด
เป็นวรรคเป็นเวร(adv) continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
อะเอื้อย(adv) continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ต่อเนื่อง(adv) continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง[fangchan mai tøneūang] (n, exp) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [ f ]
ฟังก์ชันต่อเนื่อง[fangchan tøneūang] (n, exp) EN: continuous function  FR: fonction continue [ f ]
การศึกษาต่อเนื่อง[kānseuksā tøneūang] (n, exp) EN: continuous education  FR: formation continue [ f ]
พืด[pheūt] (adj) EN: uninterrupted ; continuous ; successive
รัว[rūa] (v) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll  FR: rythmer ; cadencer
ทนทายาด[thon thāyāt] (adv) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable
ต่อเนื่อง[tøneūang] (adj) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive  FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTINUOUS K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S
CONTINUOUSLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuous (j) kˈəntˈɪnjuəʳs (k @1 n t i1 n y u@ s)
continuously (a) kˈəntˈɪnjuəʳsliː (k @1 n t i1 n y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续[lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continuous; in a row, #1,028 [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿綿] continuous; uninterrupted, #19,610 [Add to Longdo]
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / 綿] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music), #24,013 [Add to Longdo]
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc), #24,053 [Add to Longdo]
连续不断[lián xù bù duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] continuous; unceasing, #38,126 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] continuous; explain; unravel, #45,934 [Add to Longdo]
绵联[mián lián, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / 綿] continuous; uninterrupted, #801,322 [Add to Longdo]
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, / ] continuously circling one another; to buzz around [Add to Longdo]
续续[xù xù, ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] continuous; on and on; running [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftsparallelbetrieb { m } [ electr. ]continuous battery power supply [Add to Longdo]
Dauerbetrieb { m }continuous operation; continuous working [Add to Longdo]
Dauerlast { f }continuous load; steady load [Add to Longdo]
Dauerlichtelement { n }continuous light element [Add to Longdo]
Dauerstrichlaser { m }continuous beam laser [Add to Longdo]
Endlosformular { n }continuous form [Add to Longdo]
Endlospapier { n }continuous paper [Add to Longdo]
ausgiebiger Regen; ergiebiger Regencontinuous heavy rain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[guchiguchi ; guchiguchi] (n, vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ちょこまか[chokomaka] (vs, adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
ぶっ通し[ぶっとおし, buttooshi] (adj-no, n-t) (See 通し・1) continuous [Add to Longdo]
一貫作業[いっかんさぎょう, ikkansagyou] (n) continuous operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継続[けいぞく, keizoku] continuous (a-no) [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
連続紙[れんぞくし, renzokushi] continuous forms, continuous forms paper [Add to Longdo]
連続帳票[れんぞくちょうひょう, renzokuchouhyou] continuous form [Add to Longdo]
連続分布[れんぞくぶんぷ, renzokubunpu] continuous distribution [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continuous \Con*tin"u*ous\, a. [L. continuus, fr. continere to
   hold together. See {Continent}.]
   1. Without break, cessation, or interruption; without
    intervening space or time; uninterrupted; unbroken;
    continual; unceasing; constant; continued; protracted;
    extended; as, a continuous line of railroad; a continuous
    current of electricity.
    [1913 Webster]
 
       he can hear its continuous murmur.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Not deviating or varying from uninformity; not
    interrupted; not joined or articulated.
    [1913 Webster]
 
   {Continuous brake} (Railroad), a brake which is attached to
    each car a train, and can be caused to operate in all the
    cars simultaneously from a point on any car or on the
    engine.
 
   {Continuous impost}. See {Impost}.
 
   Syn: {Continuous}, {Continual}.
 
   Usage: Continuous is the stronger word, and denotes that the
      continuity or union of parts is absolute and
      uninterrupted; as, a continuous sheet of ice; a
      continuous flow of water or of argument. So Daniel
      Webster speaks of "a continuous and unbroken strain of
      the martial airs of England." Continual, in most
      cases, marks a close and unbroken succession of
      things, rather than absolute continuity. Thus we speak
      of continual showers, implying a repetition with
      occasional interruptions; we speak of a person as
      liable to continual calls, or as subject to continual
      applications for aid, etc. See {Constant}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuous
   adj 1: continuing in time or space without interruption; "a
       continuous rearrangement of electrons in the solar atoms
       results in the emission of light"- James Jeans; "a
       continuous bout of illness lasting six months"; "lived in
       continuous fear"; "a continuous row of warehouses"; "a
       continuous line has no gaps or breaks in it"; "moving
       midweek holidays to the nearest Monday or Friday allows
       uninterrupted work weeks" [syn: {continuous},
       {uninterrupted}] [ant: {discontinuous}, {noncontinuous}]
   2: of a function or curve; extending without break or
     irregularity [ant: {discontinuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top