ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bee

B IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bee-, *bee*
Possible hiragana form: べえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
frisbee(n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bee(n) ผึ้ง, See also: ภมร, Syn. bumblebee
bee(n) การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน, See also: งานสังสรรค์
beef(n) เนื้อวัว, See also: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร
beef(vi) บ่น (คำสแลง), Syn. complaint
beef(n) การบ่น, Syn. complaint, Ant. compliment
beef(n) กำลังกล้ามเนื้อ, See also: อำนาจ, พละกำลัง
been(vi) เป็น, See also: อยู่, คือ, Syn. be
beep(n) เสียงเตือนแหลมสั้น, See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep(vt) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep(vt) เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bee(บี) n. ผึ้ง, งานสังสรรค์, กวี, ความคิดที่แปลก
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen, beechy adj.
beef(บีฟ) { beefed, beefing, beefs } n. เนื้อวัว, เนื้อควาย, วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร, กำลังกล้ามเนื้อ, อำนาจ, พละกำลัง, น้ำหนัก, การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง, เพิ่มกำลัง, เพิ่มจำนวน
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง, สถานที่จอแจ
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
beeline(บี'ไลน์) n. ทางตรง
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
beep(บีพ) { beeped, beeping, beeps } n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi., vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
bee(n) ผึ้ง, แมลงภู่
beef(n) เนื้อวัว
beefy(adj) อ้วน, มีแต่เนื้อ
beehive(n) รังผึ้ง, รวงผึ้ง
been(vt pp ของ) be
beer(n) เบียร์
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beet(n) หัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็ง, คนสายตาสั้น, ค้อน, เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก, โผล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [ มีความหมายเหมือนกับ pager ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee productsผลิตภัณฑ์จากผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee venomsพิษผึ้ง [TU Subject Heading]
Bee Venomsพิษผึ้ง [การแพทย์]
Beechบีช [TU Subject Heading]
Beefเนื้อโค [TU Subject Heading]
Beef cattleโคเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beef cattleโคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef cattle breedsพันธุ์โคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef Extractสารสกัดจากเนื้อวัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.
beeze[บิซซี่] (n) การใช้ลมหายใจร่วมกัน, See also: A. no beeze, Syn. breeze

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"All the bees envy me"All the bees envy me Mannequin (1987)
Birds shat on his head, bees stung him... but he didn't budge.พวกนกจะขี้ใส่หัวเขา, ผึ้งจะต่อยเขา... แต่เขาก็ไม่เคลื่อนไหว. Cinema Paradiso (1988)
When Morgan gets a bee in his bonnet...เมื่อมอร์แกนมีผึ้งอยู่ในกางเกง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Bee in your bonnet, Potter?วุ่นวายใจหรือ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I had a bee on me.เมื่อกี้ผึ้งมันตอมผมหน่ะ 50 First Dates (2004)
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้ Mean Girls (2004)
There's a big spelling bee coming up with all the other schools.มีการแข่งขันสะกดคำแข่งกับ ร.ร. อื่น The Perfect Man (2005)
And which of the bees are you?แล้วท่านคือ B ไหนล่ะคะ? The Constant Gardener (2005)
I know that Tessa and Arnold wrote a report on the Three Bees trials, ผมรู้ว่า เทสสา กับ อาร์โนล ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับการทดลองของ 3Bs The Constant Gardener (2005)
KDH make Dypraxa. Three Bees test it.KDH ผลิตไดแพรกซา 3Bs ทดสอบมัน The Constant Gardener (2005)
Birgit, why are Three Bees spending $70 million testing Dypraxa for KDH?เบอร์กิต ทำไม 3Bs ถึงยอมจ่าย 70 ล้านดอลล่าร์ เพื่อทดสอบไดแพรกซาให้ KDH ด้วยล่ะ? The Constant Gardener (2005)
Curtiss and Three Bees served us both.เคอร์ทิสกับ 3Bs เป็นได้ทั้งสองอย่าง The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beeA bee flew out of the window.
beeA bee is buzzing.
beeA beer, please.
beeA cold beer would hit the spot!
beeA collection of her verse has just been published.
beeA committee has been set up to investigate the problem.
beeA considerable amount of time and effort have been spent already.
beeActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
beeAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
beeA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
beeA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
beeAfrica is exporting beef to Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภุมระ(n) bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count Unit: ตัว
ภุมรา(n) bee, Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count Unit: ตัว
ภุมริน(n) bee, Syn. ภุมรา, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรินหลายตัวลงกินเกษรดอกไม้, Count Unit: ตัว
ภุมรี(n) bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรีทุกตัวชอบเกสรดอกไม้, Count Unit: ตัว
ภุมเรศ(n) bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
เบียร์(n) beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai Definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย
ผึ้งรวง(n) bee, See also: Apis indica, Syn. พรวด, Example: รังที่เห็นอยู่ที่มุมหลังคานั้นเป็นรังของผึ้งรวงที่มีมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทำลาย, Count Unit: ตัว, ฝูง, Thai Definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae รวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม ทำรังอยู่ในโพรงหรือตามซอกหิน ซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
โคเนื้อ(n) beef cattle, See also: beef, cattle, cow, Syn. วัวเนื้อ, Example: ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้นิยมทำฟาร์มโคเนื้อมากนักในประเทศไทย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรับประทานเนื้อ
พรวด(n) bee-like insect, Syn. ผึ้งงาน, ผึ้งรวง, Example: แมลงบางชนิดเช่นแมลงปอ, ตะกวด, ผึ้ง, พรวด, กล้องแกล้งและแย้ชอบขุดรูอยู่ในที่โล่งแจ้ง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae เป็นผึ้งขนาดกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
อ้าปาก[ā pāk] (v, exp) EN: open the mouth  FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
บาร์เบียร์[bā bīa] (n, exp) EN: bar ; beer bar  FR: bar [ m ] ; bar à bière [ m ]
เบียร์[bīa] (n) EN: beer ; ale  FR: bière [ f ] ; pils [ f ] (Belg.)
เบียร์อาชา[Bīa Āchā] (tm) EN: Archa Beer
เบียร์อาซาฮี[Bīa Āsāhī] (tm) EN: Asahi Beer
เบียร์เบลเยียม[bīa Belyīem] (n, exp) EN: Belgian beer  FR: bière belge [ f ]
เบียร์ช้าง[Bīa Chāng] (tm) EN: Chang beer  FR: bière Chang [ f ]
เบียร์เชียร์[Bīa Chīa] (tm) EN: Cheers Beer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEE B IY1
BEEP B IY1 P
BEEN B IH1 N
BEEF B IY1 F
BEEN B AH0 N
BEEK B IY1 K
BEEM B IY1 M
BEER B IH1 R
BEEL B IY1 L
BEES B IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bee (n) bˈiː (b ii1)
beef (v) bˈiːf (b ii1 f)
been (v) biːn (b ii n)
beep (n) bˈiːp (b ii1 p)
beer (n) bˈɪəʳr (b i@1 r)
bees (n) bˈiːz (b ii1 z)
beet (n) bˈiːt (b ii1 t)
beech (n) bˈiːtʃ (b ii1 ch)
beefs (v) bˈiːfs (b ii1 f s)
beefy (j) bˈiːfiː (b ii1 f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啤酒[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer, #3,995 [Add to Longdo]
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] bee; wasp, #8,316 [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] beer, #8,385 [Add to Longdo]
蜜蜂[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ, ] bee; honeybee, #12,684 [Add to Longdo]
蜂窝[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
牛肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup, #28,322 [Add to Longdo]
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
养蜂[yǎng fēng, ㄧㄤˇ ㄈㄥ, / ] bee-keeping; apiculture, #31,901 [Add to Longdo]
甜菜[tián cài, ㄊㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, ] beet, #33,118 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beefsteak { n }beefsteak [Add to Longdo]
Beeidigung { f }administration of oath [Add to Longdo]
Beeinflussung { f }; Auswirkung { f }; Wirkung { f }impact [Add to Longdo]
Beeinflussung { f }interference; influencing [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }adverse effect [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f } | Beeinträchtigungen { pl }derogation | derogations [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }negative impact [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }; Schaden { m } | Beeinträchtigungen { pl }; Schäden { pl }impairment; damage | impairments; damages [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }detraction; detracting [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }spoiling [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }nuisance [Add to Longdo]
Beendigung { f }; Beendung { f }; Abschluss { m }; Erledigung { f } | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Beendigung { f }determining [Add to Longdo]
Beendigung { f }ending [Add to Longdo]
Beendigung { f }finalization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int, n, vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s, vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v, v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
されなければならない[sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bee \Bee\,
   p. p. of {Be}; -- used for been. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bee \Bee\ (b[=e]), n. [AS. be['o]; akin to D. bij and bije,
   Icel. b[=y], Sw. & Dan. bi, OHG. pini, G. biene, and perh.
   Ir. beach, Lith. bitis, Skr. bha. [root]97.]
   1. (Zool.) An insect of the order {Hymenoptera}, and family
    {Apid[ae]} (the honeybees), or family {Andrenid[ae]} (the
    solitary bees.) See {Honeybee}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are many genera and species. The common honeybee
      ({Apis mellifica}) lives in swarms, each of which has
      its own queen, its males or drones, and its very
      numerous workers, which are barren females. Besides the
      {Apis mellifica} there are other species and varieties
      of honeybees, as the {Apis ligustica} of Spain and
      Italy; the {Apis Indica} of India; the {Apis fasciata}
      of Egypt. The {bumblebee} is a species of {Bombus}. The
      tropical honeybees belong mostly to {Melipoma} and
      {Trigona}.
      [1913 Webster]
 
   2. A neighborly gathering of people who engage in united
    labor for the benefit of an individual or family; as, a
    quilting bee; a husking bee; a raising bee. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       The cellar . . . was dug by a bee in a single day.
                          --S. G.
                          Goodrich.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. [Prob. fr. AS. be['a]h ring, fr. b?gan to bend. See
    1st {Bow}.] (Naut.) Pieces of hard wood bolted to the
    sides of the bowsprit, to reeve the fore-topmast stays
    through; -- called also {bee blocks}.
    [1913 Webster]
 
   {Bee beetle} (Zool.), a beetle ({Trichodes apiarius})
    parasitic in beehives.
 
   {Bee bird} (Zool.), a bird that eats the honeybee, as the
    European flycatcher, and the American kingbird.
 
   {Bee flower} (Bot.), an orchidaceous plant of the genus
    {Ophrys} ({Ophrys apifera}), whose flowers have some
    resemblance to bees, flies, and other insects.
 
   {Bee fly} (Zool.), a two winged fly of the family
    {Bombyliid[ae]}. Some species, in the larval state, are
    parasitic upon bees.
 
   {Bee garden}, a garden or inclosure to set beehives in; an
    apiary. --Mortimer.
 
   {Bee glue}, a soft, unctuous matter, with which bees cement
    the combs to the hives, and close up the cells; -- called
    also {propolis}.
 
   {Bee hawk} (Zool.), the honey buzzard.
 
   {Bee killer} (Zool.), a large two-winged fly of the family
    {Asilid[ae]} (esp. {Trupanea apivora}) which feeds upon
    the honeybee. See {Robber fly}.
 
   {Bee louse} (Zool.), a minute, wingless, dipterous insect
    ({Braula c[ae]ca}) parasitic on hive bees.
 
   {Bee martin} (Zool.), the kingbird ({Tyrannus Carolinensis})
    which occasionally feeds on bees.
 
   {Bee moth} (Zool.), a moth ({Galleria cereana}) whose
    larv[ae] feed on honeycomb, occasioning great damage in
    beehives.
 
   {Bee wolf} (Zool.), the larva of the bee beetle. See Illust.
    of {Bee beetle}.
 
   {To have a bee in the head} or {To have a bee in the bonnet}.
    (a) To be choleric. [Obs.]
    (b) To be restless or uneasy. --B. Jonson.
    (c) To be full of fancies; to be a little crazy. "She's
      whiles crack-brained, and has a bee in her head."
      --Sir W. Scott.
      [1913 Webster] beebalm

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bee
   n 1: any of numerous hairy-bodied insects including social and
      solitary species
   2: a social gathering to carry out some communal task or to hold
     competitions

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top