ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภุมระ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภุมระ-, *ภุมระ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ภุมระ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ภุมระ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภุมระ[N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภุมระ, ภุมรา, ภุมริน, ภุมรี, ภุมเรศ(พุมมะ-) น. ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่.
ภมร(พะมอน) น. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top