ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beep

B IY1 P   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beep-, *beep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beep[N] เสียงเตือนแหลมสั้น, See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep[VT] ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep[VT] เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว
beeper[N] เครื่องวิทยุติดตามตัว, See also: เครื่องเพจเจอร์, Syn. bleeper, pager

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beep(บีพ) {beeped,beeping,beeps} n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi.,vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
HE BEEPS HORN Don't startle them.เราไม่ได้เป็นเกย์ แล้วทำไมเขาถึงกำไอ้นั่นไว้ในมือล่ะ Sexy Rollercoasters (2017)
Sir, facial recognition system just beep a red notice.ครับ โปรแกรมตรวจจับใบหน้า แจ้งเตือนระดับสีแดง Criminal (2016)
(heart monitor beeps steadily)The Sisters Mills (2015)
[Cell phone beeps and vibrates] Ra's al Ghul doesn't offer, he orders.จะกลายเป็น ราซ อัล กู คนต่อไป ราซอัลกูไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้ มันคือคำสั่ง The Offer (2015)
Lillian? [ Beep ]ลิเลียน (บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ](บิ๊บ) Cain and Gabriel (2014)
[ Beep ] Rebecca, I need to leave for a while.รีเบ็คก้า แม่ต้อง ออกไปสักพัก Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beepIs this beeper yours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงเตือน[N] beep, See also: bleep, Example: อเมริกากำลังประดิษฐ์รถยนต์ที่มีเสียงเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมด, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงที่บอกให้รู้ตัว, เสียงที่บอกให้รู้ล่วงหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEP    B IY1 P
BEEPS    B IY1 P S
BEEPED    B IY1 P T
BEEPER    B IY1 P ER0
BEEPERS    B IY1 P ER0 Z
BEEPING    B IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beep    (n) bˈiːp (b ii1 p)
beeps    (n) bˈiːps (b ii1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビープ[, bi-pu] (n) beep [Add to Longdo]
ビープコード[, bi-puko-do] (n) {comp} beep code [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] (n) {comp} beep [Add to Longdo]
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
ポケベル[, pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]
発信音[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beep
   n 1: a short high tone produced as a signal or warning [syn:
      {beep}, {bleep}]
   v 1: make a loud noise; "The horns of the taxis blared" [syn:
      {honk}, {blare}, {beep}, {claxon}, {toot}]
   2: call, summon, or alert with a beeper

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 beep
  n.,v.
 
   Syn. {feep}. This term is techspeak under MS-DOS/Windows and OS/2, and
   seems to be generally preferred among micro hobbyists.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BEEP
     Blocks Extensible Exchange Protocol (RFC 3080)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top