ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cow

K AW1   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cow-, *cow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cow[VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ทำให้ตื่นตระหนก, คุกคาม, Syn. overawe
cow[N] วัวตัวเมีย, See also: แม่วัว, Syn. moo-cow
cowl[N] เสื้อคลุมของพระ
cower[VI] ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว), Syn. crawl, creep, cringe
coward[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
coward[N] คนขี้ขลาด
cowboy[N] โคบาล, See also: คนที่ขี่ม้าดูแลและเลี้ยงวัว
cowboy[SL] คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำธุรกิจ
cowman[N] คนเลี้ยงวัว
cowpea[N] พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
cowage(คาว'อิจ) n. หมามุ่ย,
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
cowherd(n) คนเลี้ยงวัว
cowhide(n) หนังวัว,แส้
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowboysโคบาล [TU Subject Heading]
Cowden's Syndromeกลุ่มอาการคาวเดน [การแพทย์]
Cowhageหมามุ่ย [การแพทย์]
Cowpeaถั่วฝักยาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cowpeaถั่วฝักยาว [TU Subject Heading]
Cowper's glandต่อมคาวเปอร์, ต่อมที่อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก  มีหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะเกิดการกระตุ้นทางเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cowper's Glandsต่อมเคาเปอร์,ต่อมเกาเปอร์ [การแพทย์]
Cowpoxฝีดาษจากวัว,โรคฝีดาษ,ฝีดาษวัว,ฝีดาษของวัว [การแพทย์]
cowpoxไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, ดู smallpox [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cowsโค [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cow flop (n slang ) มูลวัว
See also: S. dung,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good night, cow jumping over the moon.ราตรีสวัสดิ์วัวกระโดดข้ามดวงจันทร์ Life (2017)
Your cow needs a tail.เติมหางให้วัวหน่อยสิ Guernica (2016)
We do 11 and a half million dollars a year from rum alone in this fucking cow town.เราทำเงินให้ปีละ 11.5 ล้านเหรียญ จากการขายเหล้ารัมอย่างเดียว จากเมืองกระจอกๆ นี่ Live by Night (2016)
You can own a horse, you can own a mule or cow or an ox, but you...คุณเป็นเจ้าของม้าได้ คุณเป็นเจ้าของล่อหรือแม่วัว หรือพ่อวัว แต่คุณ... Free State of Jones (2016)
Look, I'm just saying, I'll chuck mopes out of windows until the cows come home, but at some point, we got to go see Penguin.นี่ ฉันแค่อยากพูดว่า ฉันจะโยนความเฉื่อยชาทิ้งไป ไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหน แต่ ณ จุดๆหนึ่ง เราต้องไปหาเพนกวิน Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
The cow will be picked up tomorrow.วัวที่เราจะไปรับพรุ่งนี้เป็นยังไง Pilot (2015)
There was a cow in the middle of the highway.มีวัวมายืนอยู่กลางถนน Paper Towns (2015)
A cow on the runway. Not exactly the way I always wanted to go.วัวมาเดินเล่นบนรันเวย์ ฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The cow goes moo. The horse goes neigh.วัวร้อง มอ ม้าร้อง ฮี้ ฮี่ Inside Out (2015)
Uh, Cow Hollow, the Presidio, and the Marina.เอ่อ คาวฮอลโลว์ เพรสซิดิโอ และมารีน่า Cain and Gabriel (2014)
And the cheese is from the cows in the field at the back.ชีสจากนมวัวเราเลี้ยงวัวในทุ่งด้านหลัง The Hundred-Foot Journey (2014)
You know, I grew up in a farm in Yorkshire, and, some of my fondest memories are of the cows and chickens that were my playmates.ผมโตมาในฟาร์มที่ยอร์กเชียร์ ความทรงจำที่ผมชอบที่สุดคือมีแม่วัว และไก่เป็นเพื่อนเล่น Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowA cowboy is driving cattle to the pasture.
cowA cow gives us milk.
cowA cow is a useful animal.
cowA dairy cow is a useful animal.
cowA hybrid from a bison and cow.
cowAre you going to cry till the cows come home?
cowAre you suggesting that I'm a coward?
cowCowards die many times before their deaths.
cowCows abound on that farm.
cowCows are anything but bright.
cowCows are eating grass in the meadow.
cowCows are more useful than any other animal in this country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
เบี้ย[N] cowrie, See also: cowrie shell, cowrie shell money, Cypraea moneta money, Syn. เงิน, อัฐ, Thai definition: คนโบราณใช้เปลือกหอยเบี้ยเป็นวัตถุกลางสำหรับซื้อขายสิ่งของ เรียกว่า เบี้ย มีอัตรา 100 เบี้ย เป็น 1 อัฐ จึงเรียกคำว่า เบี้ย เป็นเงินติดมาจนทุกวันนี้ เช่น เบี้ยประชุม เบี้ยประกัน เบี้ยเลี้ยงชีพ
เบี้ย[N] cowrie, See also: Cypraea moneta, cowrie shell, Syn. หอยเบี้ย, Example: พ่อหมอล้วงงาช้าง กระดองเต่า หอยเบี้ยและกระดูกผีออกมากองบนผ้าแดงคร่ำเขรอะ, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในสกุล Cypraea วงศ์ Cypraeidae เปลือกแข็ง ผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาวแคบและไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำราง ริมปากทั้ง 2 ด้านหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด เรียกรวมๆ ว่า หอยเบี้ย
วัว[N] cow, See also: bull, bullock, ox, Syn. โค, Example: คนชอบนำสัตว์หลายชนิดมาถวายหลวงพ่อเช่น ช้าง วัว กระทิง หมูป่า เป็นต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์กีบคู่ มีสีต่างๆ เช่น น้ำตาล นวล มีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก
คนขี้ขลาด[N] coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
โค[N] cow, See also: ox, bull, Syn. วัว, Example: โคพันธุ์นี้ให้น้ำนมมาก, Count unit: ตัว
โคบาล[N] cowboy, See also: cowman, cattleman, cowpoke, cowhand, cowherd, Example: โคบาลกำลังต้อนวัวให้กลับเข้ามาในฟาร์ม, Count unit: คน, Thai definition: คนเลี้ยงวัว
มูลโค[N] cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
ผ้าขี้ริ้ว[N] cow's intestine, Example: เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดใส่ผ้าขี้ริ้วที่ร้านนี้มาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อกระเพาะอย่างหนึ่งของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นวัว ควาย เป็นต้น
วัวตัวเมีย[N] cow, Syn. วัวเพศเมีย, Ant. วัวตัวผู้, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie = cowry ; cowrie shell   FR: cauri = cauris [m]
ชะมวง [n.] (chamūang) EN: Garcinia cowa ; Tai Chua   
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ช้างตัวเมีย[n. exp.] (chāng tūamīa) EN: cow elephant   
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คาวบอย[n.] (khāobøi) EN: cowboy   FR: cow-boy [m]
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COW    K AW1
COWS    K AW1 Z
COWL    K AW1 L
COWAN    K AW1 AH0 N
COWEN    K OW1 AH0 N
COWIN    K AW1 IH0 N
COWER    K AW1 ER0
COWEN    K AW1 AH0 N
COW'S    K AW1 Z
COWIE    K AW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cow    (v) kˈau (k au1)
cowl    (n) kˈaul (k au1 l)
cows    (v) kˈauz (k au1 z)
Cowes    (n) kˈauz (k au1 z)
cowed    (v) kˈaud (k au1 d)
cower    (v) kˈauər (k au1 @ r)
cowls    (n) kˈaulz (k au1 l z)
coward    (n) kˈauəd (k au1 @ d)
cowboy    (n) kˈaubɔɪ (k au1 b oi)
cowers    (v) kˈauəz (k au1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛奶[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, ] cow's milk, #3,341 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, ] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag, #10,949 [Add to Longdo]
牛仔[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, ] cowboy, #11,344 [Add to Longdo]
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]
母牛[mǔ niú, ㄇㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] cow, #24,432 [Add to Longdo]
牛郎[Niú láng, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ, ] Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女; Altair (star), #35,777 [Add to Longdo]
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, ] coward, #38,647 [Add to Longdo]
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] coward, #41,800 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuhhaut {f}cow hide [Add to Longdo]
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero [Add to Longdo]
Cowgirl {n}cowgirl [Add to Longdo]
Kuhfladen {m}cow pat [Add to Longdo]
Kuhmist {m}cow dung [Add to Longdo]
Kuh {f} [zool.] | Kühe {pl}cow | cows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
もうもう[, moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow") [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member) [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus) [Add to Longdo]
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
カウハイド[, kauhaido] (n) cowhide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, n.; pl. {Cows} (kouz); old pl. {Kine} (k[imac]n).
   [OE. cu, cou, AS. c[=u]; akin to D. koe, G. kuh, OHG. kuo,
   Icel. k[=y]r, Dan. & Sw. ko, L. bos ox, cow, Gr. boy^s, Skr.
   g[=o]. [root]223. Cf. {Beef}, {Bovine}, {Bucolic}, {Butter},
   {Nylghau}.]
   [1913 Webster]
   1. The mature female of bovine animals.
    [1913 Webster]
 
   2. The female of certain large mammals, as whales, seals,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\ (kou), n. [See {Cowl} a hood.]
   A chimney cap; a cowl
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, v. t. [imp. & p. p. {Cowed} (koud); p. pr. & vb. n.
   {Cowing}.] [Cf. Icel. kuga, Sw. kufva to check, subdue, Dan.
   kue. Cf. {Cuff}, v. t.]
   To depress with fear; to daunt the spirits or courage of; to
   overawe.
   [1913 Webster]
 
      To vanquish a people already cowed.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      THe French king was cowed.        --J. R. Green.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, n. [Prob. from same root as cow, v. t.] (Mining)
   A wedge, or brake, to check the motion of a machine or car; a
   chock. --Knight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cow
   n 1: female of domestic cattle: "`moo-cow' is a child's term"
      [syn: {cow}, {moo-cow}]
   2: mature female of mammals of which the male is called `bull'
   3: a large unpleasant woman
   v 1: subdue, restrain, or overcome by affecting with a feeling
      of awe; frighten (as with threats) [syn: {overawe}, {cow}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COW
     Character Orientated Windows (MS, SAA, UI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COW
     Chrome Object Wrapper (Mozilla)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COW
     Copy On Write
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top