ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แมลงผึ้ง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แมลงผึ้ง-, *แมลงผึ้ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แมลงผึ้ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แมลงผึ้ง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำผึ้ง ๑น. นํ้าหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากเกสรดอกไม้ต่าง ๆ.
ภมร(พะมอน) น. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี
ภุมระ, ภุมรา, ภุมริน, ภุมรี, ภุมเรศ(พุมมะ-) น. ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่.
มธุกร(-กอน) น. ผู้ทำนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุกรี(-กะรี) น. แมลงผึ้งตัวเมีย.
มธุการีน. แมลงผึ้ง.
มธุปะน. ผู้ดื่มนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุพรต(-พฺรด) น. แมลงผึ้ง.
มธุมักขิกาน. แมลงผึ้ง.
มธุลีห์น. แมลงผึ้ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top