ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜜蜂

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜蜂-, *蜜蜂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜蜂[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ, ] bee; honeybee, #12,684 [Add to Longdo]
蜜蜂[mì fēng fáng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄤˊ, ] beehive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜜蜂[みつばち;みちばち, mitsubachi ; michibachi] (n) honeybee; hive bee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
James Gould found them in bees too.ジェームズグルードはそれらを蜜蜂にも見つけた。
The flower is alive with bees.その花には蜜蜂がいっぱいたかっている。
You are always as busy as a bee.君はいつも蜜蜂のように忙しくしているね。 [M]
Bees provide us with honey.蜜蜂は私達に蜜を与えてくれる。
Bees provide us with honey.蜜蜂は蜜を供給してくれる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But blossom must not ever fly from bee, to bee, to bee.[CN] 但花朵不能从一只蜜蜂... 飞到另一只 The King and I (1956)
♫ And bees love[CN] 蜜蜂在爱着 Funny Face (1957)
I aimed to follow some bees and find the bee tree.[CN] 凯撒 有些蜜蜂飞来 我跟去找到蜂窝 The Yearling (1946)
Marcellian Cahun was her name. She loved bees.[JA] マーセリアンは彼女の名だ 彼女は蜜蜂を愛してた Jupiter Ascending (2015)
Bees aren't like humans. They don't question or doubt.[JA] 蜜蜂は人に似ていない 質問せず疑わない Jupiter Ascending (2015)
"Death, where is thy sting? - Grave where is thy victory"?[CN] 两只蜜蜂不会为争花蜜而打架 The Paradine Case (1947)
Bees don't lie.[JA] 蜜蜂は嘘をつかない Jupiter Ascending (2015)
It sounded like a swarm of bees here.[CN] 就像有群蜜蜂在这里飞 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night.[CN] 我们是充满蛰针忙碌的小蜜蜂 一天到晚忙着酿蜜 All About Eve (1950)
A pleasure doing business with you, Mr. Apini.[JA] 今後ともよろしく 蜜蜂さん Jupiter Ascending (2015)
- Just makin' sure honey stays in her hive.[CN] -我要让大蜜蜂留在蜂窝里 Some Like It Hot (1959)
Oh, yes, there it goes.[CN] 啊,对,它在这. 是一只蜜蜂! Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top