ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perspective*

P ER0 S P EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perspective, -perspective-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspective(n) ทัศนคติ, See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง, Syn. aspect, attitude, outlook
perspective(n) ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
perspective(n) ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น, Syn. picture
perspective(n) เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective(adj) เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr

English-Thai: Nontri Dictionary
perspective(adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
linear perspectiveทัศนมิติเชิงเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
axis of perspectiveแกนทัศนมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
atmospheric perspectiveทัศนมิติเชิงบรรยากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial perspectiveทัศนมิติเชิงอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perspectiveทัศนมิติ [TU Subject Heading]
Biological Perspectivesด้านชีววิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perspectiveA common theme underlies both perspectives.
perspectiveAs he grew up, he learned to put things in perspective.
perspectiveDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
perspectiveI share his political perspective.
perspectiveThe perspective for the defense program is dismal.
perspectiveThe picture looks strange because it has no perspective.
perspectiveWe must see the matter in its proper perspective.
perspectiveWe should survey the problem in a wide perspective.
perspectiveYou should always keep a broad perspective on the work you do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองโลก(v) have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
วิว(n) view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
ทรรศนะ(n) viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count Unit: ทรรศนะ, Thai Definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม(n) overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai Definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
โลกทัศน์(n) world outlook, See also: one's views of the world, perspective, Example: การใช้ภาษาที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ได้แก่การใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันตามฐานะทางสังคม, Thai Definition: ทัศนะที่มองโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
มองโลก[møng lōk] (v, exp) EN: have the perspective of ; have a outlook  FR: avoir une vision

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSPECTIVE P ER0 S P EH1 K T IH0 V
PERSPECTIVES P ER0 S P EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspective (n) pˈəspˈɛktɪv (p @1 s p e1 k t i v)
perspectives (n) pˈəspˈɛktɪvz (p @1 s p e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观察[guān chá, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, / ] to observe; to watch; to survey; to examine; observation; view; perspective, #1,381 [Add to Longdo]
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] foreground; vista; (future) prospects; perspective, #3,084 [Add to Longdo]
透视[tòu shì, ㄊㄡˋ ㄕˋ, / ] to see through; perspective; to examine by fluoroscopy (i.e. X-ray), #15,059 [Add to Longdo]
达观[dá guān, ㄉㄚˊ ㄍㄨㄢ, / ] to take things philosophically; a broad perspective, #39,246 [Add to Longdo]
透视图[tòu shì tú, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] a figure in perspective; perspective drawing, #131,032 [Add to Longdo]
透视法[tòu shì fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective (in drawing), #150,486 [Add to Longdo]
投影面[tóu yǐng miàn, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, ] plane of projection (in perspective drawing), #205,448 [Add to Longdo]
轻重倒置[qīng zhòng dào zhì, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄓˋ, / ] to invert the importance of things (i.e. stress the unimportant and neglect the important); lacking a sense of perspective; to put the cart before the horse, #269,888 [Add to Longdo]
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, ] ground plane (in perspective drawing) [Add to Longdo]
投影图[tóu yǐng tú, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄊㄨˊ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
轻重主次[qīng zhòng zhǔ cì, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄘˋ, / ] to invert the importance of things (i.e. stress the incidental and neglect the main point); lacking a sense of perspective; to put the cart before the horse [Add to Longdo]
透视学[tòu shì xué, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] perspective (in drawing) [Add to Longdo]
透视画[tòu shì huà, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]
透视画法[tòu shì huà fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] perspective drawing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blickwinkel {m}perspective [Add to Longdo]
Durchblick {m}; Perspektive {f}perspective [Add to Longdo]
Perspektive {f}perspective [Add to Longdo]
perspektivisch {adv}perspectively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンクレティズム[shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]
パース[pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
パースペクティブ[pa-supekuteibu] (n) perspective [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
遠近法[えんきんほう, enkinhou] (n) perspective; (P) [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
考え様[かんがえよう, kangaeyou] (n) way of thinking; one's perspective [Add to Longdo]
視する[しする, shisuru] (suf,vs-i) to take a view or perspective; to regard as; to consider to be [Add to Longdo]
次元[じげん, jigen] (n) (1) dimension; (2) perspective; point of reference; level (of something); (P) [Add to Longdo]
自然観[しぜんかん, shizenkan] (n) perspective on nature [Add to Longdo]
大局的[たいきょくてき, taikyokuteki] (adj-na) (See 大局) in perspective; big-picture [Add to Longdo]
大所高所[たいしょこうしょ, taishokousho] (n) broad perspective [Add to Longdo]
東夷西戎[とういせいじゅう, touiseijuu] (n) barbarians to the east and to the west (from the perspective of old China) [Add to Longdo]
透視画法[とうしがほう, toushigahou] (n) (the artistic technique of) perspective [Add to Longdo]
透視図[とうしず, toushizu] (n) transparent view; perspective drawing [Add to Longdo]
透視図法[とうしずほう, toushizuhou] (n) perspective drawing; (use of) perspective [Add to Longdo]
透視投影[とうしとうえい, toushitouei] (n) {comp} perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] (n) {comp} perspective transformation [Add to Longdo]
没理想[ぼつりそう, botsurisou] (n) (literary) realism; detached perspective [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\ (p[~e]r*sp[e^]k"t[i^]v), a. [L.
   perspicere, perspectum, to look through; per + spicere,
   specere, to look: cf. F. perspectif; or from E. perspective,
   n. See {Spy}, n.]
   1. Of or pertaining to the science of vision; optical. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the art, or in accordance with the laws, of
    perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Perspective plane}, the plane or surface on which the
    objects are delineated, or the picture drawn; the plane of
    projection; -- distinguished from the {ground plane},
    which is that on which the objects are represented as
    standing. When this plane is oblique to the principal face
    of the object, the perspective is called {oblique
    perspective}; when parallel to that face, {parallel
    perspective}.
 
   {Perspective shell} (Zool.), any shell of the genus
    {Solarium} and allied genera. See {Solarium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspective \Per*spec"tive\, n. [F. perspective, fr. perspectif:
   cf. It. perspettiva. See {Perspective}, a.]
   1. A glass through which objects are viewed. [Obs.] "Not a
    perspective, but a mirror." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is seen through an opening; a view; a vista.
    "The perspective of life." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of distance upon the appearance of objects, by
    means of which the eye recognizes them as being at a more
    or less measurable distance. Hence, a["e]rial perspective,
    the assumed greater vagueness or uncertainty of outline in
    distant objects.
    [1913 Webster]
 
       A["e]rial perspective is the expression of space by
       any means whatsoever, sharpness of edge, vividness
       of color, etc.            --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   4. The art and the science of so delineating objects that
    they shall seem to grow smaller as they recede from the
    eye; -- called also {linear perspective}.
    [1913 Webster]
 
   5. A drawing in linear perspective.
    [1913 Webster]
 
   {Isometrical perspective}, an inaccurate term for a
    mechanical way of representing objects in the direction of
    the diagonal of a cube.
 
   {Perspective glass}, a telescope which shows objects in the
    right position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspective
   n 1: a way of regarding situations or topics etc.; "consider
      what follows from the positivist view" [syn: {position},
      {view}, {perspective}]
   2: the appearance of things relative to one another as
     determined by their distance from the viewer [syn:
     {perspective}, {linear perspective}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 perspective /pɛʀspɛktiv/ 
  perspective

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top