ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deviation*

D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deviation, -deviation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviation(n) การเบี่ยงเบน, See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ, Syn. difference, change, Ant. similarity, likeness
deviation(n) ความคลาดเคลื่อน, See also: ค่าคลาดเคลื่อน, Syn. error
deviation(n) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
deviation(n) ความไม่เห็นพ้อง, See also: ความคิดแตกต่าง, การเข้ากันไม่ได้, Syn. disagreement, Ant. accord, correspondence
deviationist(n) ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง, Syn. secessionist, schismatic

English-Thai: Nontri Dictionary
deviation(n) การหันเห, การเบี่ยงเบน, การไถล, การออกนอกลู่นอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sexual deviationความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
average deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [ ดู mean deviation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average deviation; mean deviationส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quartile deviationค่าเบี่ยงเบนใน ๔ ส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quartile deviationส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, ค่าเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mean deviation; average deviationส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mean deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย [ ดู average deviation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coefficient of quartile deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of average deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ส่วนเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation of shipsการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviation๑. การเฉ๒. (จักษุ.) การเข, การเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviationการเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviationการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviationการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (จากที่ตกลงไว้ในสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice deviation riskภัยการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normal deviationการเบี่ยงเบนปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง, Example: หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Sexual deviationการเบี่ยงเบนทางเพศ [TU Subject Heading]
Axis Deviation, Leftแกนเบี่ยงเบนไปทางซ้าย [การแพทย์]
Axis Deviation, Rightแกนเบนไปทางขวา, แกนเบี่ยงเบนไปทางขวา [การแพทย์]
Deviation, Angularการเบี่ยงเบนเชิงมุม [การแพทย์]
Deviation, Apparentการเบี่ยงเบนปรากฎ [การแพทย์]
Deviation, Averageค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Conjugatedตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้ [การแพทย์]
Deviation, Meanส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ, การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]
Deviation, Normalเกณฑ์ปกติ [การแพทย์]
Deviation, Positiveความเบี่ยงเบนในทางบวก, การเบี่ยงเบนไปทางบวก [การแพทย์]
Eye Deviations, Conjugateตาทั้งสองข้างกลอกไปทิศใดตลอดเวลา [การแพทย์]
mean deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ดู  average deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartile deviation [ semi-interquartile range ]ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
average deviation [ mean deviation ]ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coefficient of quartile deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, อัตราส่วนผลต่างและผลบวกของควอร์ไทล์ที่ 3 และควอร์ไทล์ที่ 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coefficient of average deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดียวกัน  (ดู relative variation ประกอบ)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're T-score's 35, right? (Scoring system relating to deviation from average)นายได้คะแนน T-score แค่ 35 เองไม่ใช่เหรอ? Episode #1.1 (2006)
Where did the course deviation occur?การเปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้นที่จุดไหน? The Bourne Ultimatum (2007)
So based on the data given for this population, and using the standard deviation formula, what do you think this variable is?ประเมินจากข้อมูลที่ให้เรื่องประฃากร แล้วก็ใช้สูตรนี้ เธอคิดว่า ผลต่างคืออะไร Nice Is Different Than Good (2009)
Boy, that does smell good. Too bad it's Monday. The Big Bang Theory Season 03 Episode 03 'The Gothowitz Deviation'น่าเสียดายที่เป็นวันจันทร์ The Big Bang Theory Season 03 Episode 03 'The Gothowitz Deviation' The Gothowitz Deviation (2009)
Completely smooth pursuit at every deviation.พูดตามเรื่องที่หันเหความสนใจ ได้อย่างไม่มีปัญหาเลย Frankie & Alice (2010)
When I was in junior high, it was probably the first and last deviation from the norm in my life.ตอนฉันอยู่มัธยม มันเป็นครั้งแรกและ ครั้งสุดท้ายที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติของฉัน Episode #1.11 (2010)
But Sasha wanted to check more precisely how fast and in what direction galaxies are moving to see if there might be any subtle deviations.แต่ แซชะ ต้องการที่จะตรวจสอบ อย่างแม่นยำมากขึ้น วิธีการที่รวดเร็วและในสิ่งที่กาแลคซี ทิศทางที่กำลังจะย้าย เพื่อดูว่าอาจจะมีการเบี่ยงเบนใด ๆ ที่ ลึกซึ้ง Is There an Edge to the Universe? (2011)
"Civil liability associated with agency is based on several factors--" "including the deviation"ความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับตัวแทน อยู่บนพื้นฐานของหลายตัวแปร รวมถึง... Pilot (2011)
I noticed there were subtle deviations that I couldn't account for.ผมสังเกตเห็นมี การเบี่ยงเบนที่ละเอียด ผมสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนที่อธิบายไม่ได้ Kame'e (2011)
Probably, but it's the deviation in M.O. that stumps me.ก็อาจจะนะ แต่ตัวแปร ในวิธีลงมือทำให้ผมสับสน God Complex (2012)
That means they fall substantially below the standard deviation.นั่นหมายความว่าพวกเขาตกอยู่อย่างมาก ด้านล่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. Runner Runner (2013)
- If those aren't errors, but purposeful anomalies, then the deviation between the two would be his code.ไม่ใช่ความผิดพลาดล่ะ แต่จงใจให้ผิดปกติ แล้วเบี่ยงเบนระหว่างทั้งสอง จะต้องเป็นรหัสของเขา The Corpse on the Canopy (2013)
Once this deviation happens, you find yourself on a new path, uncharted, unknown... and stretching out ahead of you.เมื่อความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้น คุณจะพบตัวเองอยู่บนเส้นทางใหม่ ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก Reunions (2013)
As innocent victims, they were the deviation.เหยื่อที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ มันเป็นความผิดพลาด Brothers Hotchner (2013)
Let's concentrate on the deviations.มาดูในสิ่งที่ไม่เหมือนกันดีกว่า In the Blood (2013)
All the deviations in Gloria's murder involve increased ritual.ข้อแตกต่างในการฆ่ากลอเรีย คือการเป็นพิธีกรรมมากขึ้น In the Blood (2013)
Any deviation from our mission results in termination.การเบี่ยงเบนเล็กๆในภารกิจของเรา ส่งผลต่อปลายทางได้ Predestination (2014)
Mr. Sims. There's been a deviation.คุณซิมส์ครับ มีความผิดพลาดเกิดขึ้น Inferno (2016)
We've got a host making a pretty big deviation from her loop.เรามีโฮตที่ออกนอกลูปไปไกลเลย Dissonance Theory (2016)
Yet this same bipolar structure of sexuality is ignored when the question of normality and deviation arises.Jedoch wird diese Bi-Polarität von der Sexualität generiert bei der Frage um Normalität und Deviation. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
The norm is taken to be heterosexuality and both bisexuality and homosexuality are considered deviations from that norm.Heterosexualität wird als Norm angenommen. Sowohl Bisexualität, als auch Homosexualität werden als Deviationen dieser Norm gesehen. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Deviations.Deviationen. Jar City (2006)
We're called deviations.Man nennt uns Deviationen. Jar City (2006)
♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started..." Hot Troll Deviation " The Hot Troll Deviation (2010)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪ ♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪The Septum Deviation The Septum Deviation (2014)
Deviated is the medical term.- Deviation ist der medizinische Begriff. The World Has Turned and Left Me Here (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุมเห(n) angle of refraction, See also: angle of deviation, Syn. มุมบ่ายเบน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
มุมหักเห(n) angle of refraction, See also: angle of deviation, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างรังสีหักเหกับเส้นปกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ
มุมบ่ายเบน(n) angle of deviation, See also: angle of refraction, Syn. มุมเห, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
การผันแปร(n) alteration, See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification, Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย, Example: สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดการผันแปรในยีนได้แก่รังสีไวรัสและยาบางชนิด, Thai Definition: การกลับกลายไป, การเปลี่ยนแปลงไป
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การผันแปร[kān phanpraē] (n) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā suan bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ความหันเห[khwām hanhē] (n) FR: déviation [ f ] ; inflexion [ f ]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
มุมบ่ายเบน[mumbāibēn] (n, exp) EN: angle of deviation
มุมเห[mum hē] (n, exp) EN: angle of refraction ; angle of deviation  FR: angle de déviation [ m ] ; angle de réfraction [ m ]
ส่วนเบี่ยงเบน[suanbīengben] (n) EN: deviation
ทางเบี่ยง[thāng bīeng] (n, exp) EN: road diversion  FR: déviation [ f ] ; dérivation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEVIATION D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
DEVIATIONS D IY0 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviation (n) dˌiːvɪˈɛɪʃən (d ii2 v i ei1 sh @ n)
deviations (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənz (d ii2 v i ei1 sh @ n z)
deviationism (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪzəm (d ii2 v i ei1 sh @ n i z @ m)
deviationist (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪst (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t)
deviationists (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪsts (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏差[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ, ] bias; deviation #11,499 [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) #14,380 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation #20,611 [Add to Longdo]
标准差[biāo zhǔn chā, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔㄚ, / ] (statistics) standard deviation #26,228 [Add to Longdo]
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, / ] deflection (physics); deviation (away from a straight line) #40,603 [Add to Longdo]
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics) #69,814 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkung { f }; Abtrieb { m }; Abweichung { f } (Schifffahrt; Luftfahrt)deviation [Add to Longdo]
Ablenkung { f } [ phys. ]deviation [Add to Longdo]
Abweichung { f }; Abweichen { n } (von) | Abweichungen { pl } | geringfügige Abweichung { f } | mittlere Abweichung { f }deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichungsbericht { m }deviation report [Add to Longdo]
Betragsabweichung { f }amount deviation [Add to Longdo]
Deviationsmoment { n }moment of deviation [Add to Longdo]
Nullabweichung { f }zero deviation [Add to Longdo]
Regelabweichung { f }control deviation; system deviatio [Add to Longdo]
Standardabweichung { f } [ math. ]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte { f }sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Unterschreitung { f } | zulässige Unterschreitung { f }lower deviation | permissible lower deviation [Add to Longdo]
absolute Abweichung { f }absolute deviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n, vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n, vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
脱線[だっせん, dassen] (n, vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P) [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] (n) standard deviation; SD [Add to Longdo]
平均偏差[へいきんへんさ, heikinhensa] (n) mean deviation [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift [Add to Longdo]
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P) [Add to Longdo]
偏斜[へんしゃ, hensha] (n) declination; deviation [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n, vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deviation \de`vi*a"tion\, n. [LL. deviatio: cf. F.
   d['e]viation.]
   1. The act of deviating; a wandering from the way; variation
    from the common way, from an established rule, etc.;
    departure, as from the right course or the path of duty.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or result of having deviated; a transgression;
    an act of sin; an error; an offense.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) The voluntary and unnecessary departure of a ship
    from, or delay in, the regular and usual course of the
    specific voyage insured, thus releasing the underwriters
    from their responsibility.
    [1913 Webster]
 
   4. (Statistics, Physics) the difference between an expected
    value of an observation or measurement and the actual
    value.
    [PJC]
 
   {Deviation of a falling body} (Physics), that deviation from
    a strictly vertical line of descent which occurs in a body
    falling freely, in consequence of the rotation of the
    earth.
 
   {Deviation of the compass}, the angle which the needle of a
    ship's compass makes with the magnetic meridian by reason
    of the magnetism of the iron parts of the ship.
 
   {Deviation of the line of the vertical}, the difference
    between the actual direction of a plumb line and the
    direction it would have if the earth were a perfect
    ellipsoid and homogeneous, -- caused by the attraction of
    a mountain, or irregularities in the earth's density.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviation
   n 1: a variation that deviates from the standard or norm; "the
      deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
      {departure}, {difference}]
   2: the difference between an observed value and the expected
     value of a variable or function
   3: the error of a compass due to local magnetic disturbances
   4: deviate behavior [syn: {deviation}, {deviance}]
   5: a turning aside (of your course or attention or concern); "a
     diversion from the main highway"; "a digression into
     irrelevant details"; "a deflection from his goal" [syn:
     {diversion}, {deviation}, {digression}, {deflection},
     {deflexion}, {divagation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top