ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

likeness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likeness-, *likeness*, likenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeness(n) ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
likeness(n) ภาพเหมือน, See also: ภาพ, Syn. image, portrait

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
likeness(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด Mona Lisa Smile (2003)
Her child's the likeness of Alessa.ลูกสาวเธอ เธอเหมือนกับ Alessa Silent Hill (2006)
A fair likeness of the old man.ก็เหมือนพอควร The Illusionist (2006)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ Ohitori sama (2009)
- Codified Likeness Utility.- โปรแกรมอัจฉริยะเสมือนตัวจริง TRON: Legacy (2010)
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ The Eye of the Phoenix (2010)
- Who was created in your likeness. - In your likeness of sin and filth.ผู้ถูกสร้างขึ้นจากภาพลวงตา \ ภาพลวงตาแห่งบาป และ ความเลวร้าย The Rite (2011)
One day they're gonna put a cartoon likeness of me on these walls.สักวันหนึ่งพวกเขา จะวาดการ์ตูนที่เหมือน ฉันไว้บนผนังพวกนี้ New York (2011)
Make one in her likeness that won't.ลูกจะรังเกียจข้า... วันที่นางรู้ความจริง Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
You need to come work with our sketch artist, see if we can get a likeness of this man.คุณต้องไปให้ปากคำ กับนักเสก็ตภาพของเรา ดูว่าเราจะได้ภาพเหมือนของชายคนนั้นไหม Cherry Picked (2012)
Isaacs used the likeness of Alicia Marcus for the computer's interface.ใช้ภาพของอลิเซีย เป็นอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์ Resident Evil: The Final Chapter (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likenessHe bears a strong likeness to my son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล้าย(n) resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
likeness
likenesses

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeness
likenesses

Japanese-English: EDICT Dictionary
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeness \Like"ness\, n. [AS. gel[imac]cnes.]
   1. The state or quality of being like; similitude;
    resemblance; similarity; as, the likeness of the one to
    the other is remarkable.
    [1913 Webster]
 
   2. Appearance or form; guise.
    [1913 Webster]
 
       An enemy in the likeness of a friend. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. That which closely resembles; a portrait.
    [1913 Webster]
 
       [How he looked] the likenesses of him which still
       remain enable us to imagine.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A comparison; parable; proverb. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He said to them, Soothly ye shall say to me this
       likeness, Leech, heal thyself.    --Wyclif (Luke
                          iv. 23).
 
   Syn: Similarity; parallel; similitude; representation;
     portrait; effigy.
     [1913 Webster] Likerous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeness
   n 1: similarity in appearance or character or nature between
      persons or things; "man created God in his own likeness"
      [syn: {likeness}, {alikeness}, {similitude}] [ant:
      {dissimilitude}, {unlikeness}]
   2: picture consisting of a graphic image of a person or thing
     [syn: {likeness}, {semblance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top