Search result for

fiels

(654 entries)
(0.0733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiels-, *fiels*, fiel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
field[N] ทุ่งนา, See also: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต, Syn. ground, plot, lot
field[N] วงการ, See also: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย, Syn. branch, subject
field[VT] รับลูกบอล, See also: เก็บลูก, รับลูก, Syn. catch, handle
afield[ADV] จากบ้าน
fielder[N] คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต, Syn. ball chaser, shagger, fieldsman
infield[N] สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล), See also: สนามกีฬารูปวงรี, ทุ่งนา, ทุ่งปศุสัตว์
airfield[N] ลานบิน, Syn. landing field
midfield[N] ตำแหน่งกองกลาง
oilfield[N] บ่อน้ำมันใต้ดินหรือทะเล, See also: เหมืองน้ำมัน
outfield[N] พื้นที่นอกสนามเบสบอล
cornfield[N] ไร่ข้าวโพด
field day[N] วันเล่นกีฬา, See also: วันแข่งขันกีฬา, วันรื่นเริง, Syn. holiday
field day[N] ช่วงเวลาแห่งความสุข, See also: วันแห่งชัยชนะ, ช่วงประสบความสำเร็จ, Syn. success, triumph, victory
fieldfare[N] นกยุโรปจำพวก Turdus pilaris มีหัวสีเทาและปีกสีน้ำตาล
fieldsman[N] คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต, Syn. ball chaser, shagger, fielder
fieldwork[N] การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง, See also: การศึกษาภาคสนาม, การทำวิจัย, งานภาคสนาม, การออกสัมภาษณ์
fieldwork[N] การทำป้อมปราการของทหาร
goldfield[N] เหมืองทอง, See also: แหล่งทอง
mindfield[N] บริเวณมีทุ่นระเบิด
minefield[N] เขตทุ่นระเบิด
oil field[N] แหล่งน้ำมัน
snowfield[N] ทุ่งหิมะ, See also: บริเวณที่มีหิมะปกคลุมตลอด, Syn. snowfield, avalanche
brownfield[ADJ] ซึ่งเป็นดินแดน
field trip[N] การเรียนหรือเก็บข้อมูลนอกสถานที่
fieldplece[N] ปืนสนาม
fieldstone[N] หินธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ก่อสร้าง, Syn. boulder, rock
fieldstrip[VT] แยกชิ้นส่วนอาวุธเพื่อทำความสะอาด ซ่อมหรือตรวจสอบ
greenfield[N] พื้นที่สีเขียว
left field[N] ตำแหน่งปีกซ้าย (กีฬาเบสบอล), See also: ปีกซ้าย
midfielder[N] ผู้เล่นกองกลาง
battlefield[N] สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battleground
field event[N] กีฬากรีฑากลางแจ้ง (ไม่รวมประเภทลู่)
field sport[N] กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา), Syn. hunt, shooting
field wagon[N] รถพยาบาล, Syn. ambulance
Springfield[N] เมืองของรัฐอิลลินอยด์
chesterfield[N] โซฟาขนาดใหญ่
field hockey[N] กีฬาฮอกกี้, Syn. hockey
field glasses[N] กล้องส่องทางไกล, Syn. telescope
field marshal[N] ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
field officer[N] ทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ, See also: นายพัน, ผู้พัน, Syn. Major, Lieutenant Colonel, Colonel
landing field[N] พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง, Syn. airfield, flying field, airstrip
playing field[N] สนาม, Syn. playground
field of honor[N] สนามรบ
magnetic field[N] สนามแม่เหล็ก, Syn. magnetic flux
play the field[IDM] จีบไปเรื่อยๆ, See also: ทำตัวเจ้าชู้ไปเรื่อยๆ
potter's field[N] สุสานฝังคนจรจัด, Syn. cemetery
field of battle[N] สนามรบ, See also: สมรภูมิรบ, Syn. battlefield
track and field[N] กรีฑา
track-and-field[ADJ] เกี่ยวกับกรีฑา
field of command[N] คำสั่ง, Syn. command

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
battlefieldn. สนามรบ
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
elysium fieldsแดนสุขาวดี
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
field marshalจอมพล
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
field tripn. การเรียนนอกสถานที่
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
infield(อิน'ฟีลดฺ) n. สนามใน (ของเบสบอล) ,สนามกีฬารูปวงรี
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก
minefield(ไมนฺ'ฟีลดฺ) n. บริเวณที่มีทุนระเบิด
outfield(เอาทฺ'ฟีลดฺ) n. สนามนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
airfield(n) สนามบิน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
fieldwork(n) งานภาคสนาม
hayfield(n) ทุ่งปลูกหญ้าสำหรับทำหญ้าแห้ง
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prime fieldฟีลด์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pit-fieldบริเวณรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subfieldฟีลด์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew fieldสกิวฟีลด์ [มีความหมายเหมือนกับ division ring] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
site weld; field weldงานเชื่อมหน้างาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
signed fieldเขตมีเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
service, fieldงานสนาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oil fieldกลุ่มบ่อน้ำมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
area, Wernicke's second motor speech; field, Wernicke's; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopic fieldลานเห็นในกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colour-field paintingจิตรกรรมสนามสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cathode shield; field electrodeขั้วหุ้มแคโทด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gas fieldแหล่งแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
field lengthความยาวเขตข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field relayรีเลย์ขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field serviceงานสนาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
field surveyการสำรวจภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field terminalขั้วต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field weld; site weldงานเชื่อมหน้างาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
field winding; field coilขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field, microscopicลานเห็นในกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
field, visualลานสายตา, ลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finite fieldฟีลด์จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fieldฟีลด์ [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
field classificationการจำแนกในสนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
field coil; field windingขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field electrode; cathode shieldขั้วหุ้มแคโทด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
field inquiryการสอบถามภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
field, Wernicke's; area, Wernicke's second motor speech; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
field-frame assemblyโครงขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flow fieldสนามการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
end of field markerเครื่องหมายสิ้นสุดเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extension fieldฟีลด์ภาคขยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zone, Wernicke's; area, Wernicke's second motor speech; field, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual fieldลานสายตา, ลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
variable length fieldเขตข้อมูลความยาวแปรได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
key fieldเขตหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
number fieldฟีลด์จำนวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Wernicke's field; area, Wernicke's second motor speech; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wernicke's second motor speech area; field, Wernicke's; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wernicke's zone; area, Wernicke's second motor speech; field, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fieldเขตข้อมูล
เขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

การลงรายการทรัพยากรห้องสมุดนั้น เขตข้อมูล (field) เป็นการกำหนดว่าแต่ละเขตข้อมูลนั้นจะมีความยาวเท่าไร และตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด โดยแต่ละระเบียนจะประกอบไปด้วยเขตข้อมูลจำนวนมากรวมกัน และจัดกลุ่มหรือประเภทของเขตข้อมูลด้วยหมายเลขประจำเขตข้อมูล โดยใช้เลข 3 หลัก เริ่มต้นจาก 001 ถึง 999 แทนชื่อเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูล ค้นหา และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

เขตข้อมูล (<b>fiel</b>d)

ตัวอย่างเขตข้อมูลโดยหมายเลขประจำเขตข้อมูล 3 หลัก ที่จำเป็น เช่น

  • 020 หมายเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number)
  • 100 ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก (Personal name main entry)
  • 245 ชื่อเรื่อง (Title information)
  • 260 ข้อมูลการพิมพ์(Publication information)
  • 300 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ (Physical information)
  • 440 ชื่อชุด/รายการเพิ่ม (Series statement/added entry)
  • 500 หมายเหตุ (Note (s))
  • 650 หัวเรื่อง (Tropical subject headings)

นอกจากนี้ ยังทำให้ฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Field special searchการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจงเขตข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Quantum field theoryทฤษฎีสนามควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Field cropพืชไร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subfieldเขตข้อมูลย่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Field researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เน้นการปฏิบัติและมีการร่วมมือ ใช้การทำงานเป็นกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนสำคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการวิจัย ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจัย [Assistive Technology]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Career in (specifie field or discipline)อาชีพในด้าน... [TU Subject Heading]
Career in [field]อาชีพทาง...[ชื่อวิชาชีพ] [TU Subject Heading]
Contributions in [specific field or topic]ผลงานในด้าน... [TU Subject Heading]
Electric fieldsสนามไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Field cropsพืชไร่ [TU Subject Heading]
Field programmable gate arraysเอฟพีจีเอ [TU Subject Heading]
Fieldworkการฝึกภาคปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Fieldwork (Educational method)การศึกษาภาคสนาม [TU Subject Heading]
School field tripsการเดินทางภาคสนามของนักเรียน [TU Subject Heading]
Soccer fieldsสนามฟุตบอล [TU Subject Heading]
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]
Unit operation of oil fieldsการบริหารบ่อน้ำมัน [TU Subject Heading]
Landfill Field Capacity ขีดความสามารถรับน้ำฝังกลบ
ค่าปริมาณน้ำอิ่มตัวในพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งจะนำไปใช้คำนวณหาปริมาณของน้ำชะละลายขยะจากพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
Field Moisture Capacity ; Field Capacity ความจุความชื้นสนาม
ระดับความชื้นของดินที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำแล้ว 2 - 3 วัน หลังจากที่ไม่มีการไหลของน้ำด้วยอิทธิพลแรงโน้มถ่วง [สิ่งแวดล้อม]
The Title Disposal Field พื้นซึม
พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำจัดน้ำทิ้งที่ ปล่อยออกมาจากถังเกรอะ (Septic tank) ซึ่งผ่านการย่อยสลายมาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Field or Fresh latexน้ำยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดของน้ำยางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ โดยที่จะเติมหรือไม่เติมสารรักษาสภาพ (preservative) ก็ได้ ขึ้นกับระยะเก็บก่อนที่จะนำไปทำให้เข้มข้น หรือไปผ่านกระบวนการอื่นๆ ต่อไป [เทคโนโลยียาง]
Auditory Fieldแหล่งเสียง [การแพทย์]
Brook Field Readingบรุคฟิลด์รีดดิ้ง [การแพทย์]
Central Fieldsลานสายตาส่วนกลาง [การแพทย์]
Confrontation Fieldทดสอบโดยใช้นิ้วมือทีละตา [การแพทย์]
Crabs, Ricefieldปูนา [การแพทย์]
Crystal Field Theoryทฤษฎีสนามผลึก [การแพทย์]
Curvature of Fieldภาพที่เห็นโค้ง [การแพทย์]
Dark Fieldดาร์คฟิลด์ [การแพทย์]
Electric Fieldสนามไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrode Fieldบริเวณของอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Electromagnetic Fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrostatic Fieldสนามไฟฟ้าสถิต [การแพทย์]
Field Dataข้อมูลจากสนาม [การแพทย์]
Field Investigationการสืบสวนโรคในสนาม [การแพทย์]
Field Methodงานสนาม [การแพทย์]
Field of Forcesสนามแห่งแรง [การแพทย์]
Field Reviewการประเมินผลโดยการตรวจสอบ [การแพทย์]
Field Surveyงานสำรวจภาคสนาม [การแพทย์]
Field Theoryทฤษฎีสนาม [การแพทย์]
Field Trialsการทดลองภาคสนาม,ทดสอบในสนาม,การทดลองสนาม [การแพทย์]
Field Trials, Prophylacticการทดลองด้านป้องกัน [การแพทย์]
Field Trials, Therapeuticการทดลองด้านรักษา [การแพทย์]
Field Tripsทัศนศึกษานอกสถานที่,การศึกษานอกสถานที่ [การแพทย์]
Field-Study Methodวิธีพิจารณาศึกษาในสนาม [การแพทย์]
Fungi, Fieldเชื้อราที่ขึ้นในเมล็ดพืชก่อนเก็บเกี่ยว [การแพทย์]
Field capacityความจุความชื้นสนาม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greenfield (slang) พื้นสีเขียว
visual field[ban4 shi4 ye3] ความกว้างของสายตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, he could fool me.Ich fiele darauf rein. The Gestapo Takeover (1970)
Haddonfield!Haddonfield! Halloween (2007)
Ed Fields.Ed Fields. Episode #1.3 (2009)
The magnetic field of the planet is bleeding out.สนามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
But cancer plays the field. You're back to cancer?แต่มะเร็งก็สามารถมีส่วนได้ คุณกลับไปมะเร็ง Not Cancer (2008)
Yeah, like you're a field of roses.กลิ่นคุณเหมือนสวนกุหลาบ Not Cancer (2008)
Did you talk about whether this lung field looks a little dark?คุณพูดเกี่ยวกับปอดนี่ ว่าอะไรนะ ดูมืดไปนิด Lucky Thirteen (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
Blood in the field.เลือดอยู่ในสนาม The Itch (2008)
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน Rising Malevolence (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
Through the field, sir?ผ่านสนามเหรอครับ ท่าน Downfall of a Droid (2008)
I lost R2 in the field.ข้าทำอาร์ทูหายไปในสนามรบ Downfall of a Droid (2008)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
On a battlefield, you'd be dead by now.ถ้าเป็นในสนามรบ เจ้าคงตายไปแล้ว Lancelot (2008)
Oh. And re-sow the fields for next year.เราต้องอยู่ต้องกิน ต้องเก็บไว้เผื่อปีหน้าอีก The Moment of Truth (2008)
Now, till the field! Right-เอาล่ะ มาปลูกกันต่อเถอะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
A hundred times he saved my life on the battlefield.เขาช่วยชีวิตข้าไว้เป็นร้อยครั้งในสนามรบ To Kill the King (2008)
Forget that everything can crumble in a flash in this field?นี่ถ้าใครมาเห็นข่าวเข้า นายก็รู้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหน Scandal Makers (2008)
It's the feelings of a shepherd boy who manages the sheep in the fields.มันเป็นความรู้สึกของเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องคอยต้อนแกะในทุ่งหญ้า Beethoven Virus (2008)
He spent most of his life in the field.เขาใช้แทบทั้งชิวิต ในสนาม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In the end, the heroine fights the villain in a field.ในตอนจบ นางเอกสู้กับผู้ร้ายในทุ่งหญ้า My Sassy Girl (2008)
Once when I was in the field just tending to my cows.ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันอยู่ในไร่ กำลังเลี้ยงวัวอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี Superhero Movie (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This helicopter will land in the field.เฮลิคอปเตอร์ จะลงจอดที่สนาม. Episode #1.7 (2008)
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม. Episode #1.7 (2008)
Because of that woman, landing in the center of the field will be very dangerous.เพราะผู้หญิงนั่น, การลงจอดที่ จุดศูนย์กลางของสนาม จะเป็นอันตรายมาก Episode #1.7 (2008)
Burrows and Scofield have been transferred to...เบอร์โรกับสกอล์ฟิลด์ถูกย้ายไปที่... Breaking and Entering (2008)
No, Scofield, see, this is my team, and Roland's working off a sentence just like the rest of you.ไม่ สโคฟิลด์ ที่เห็นทั้งหมดนี้คือทีมเรา และโรแลนด์จะทำการถอดรหัสเพื่อให้คุณได้พักผ่อน Breaking and Entering (2008)
You ask our friend Mr. Self to run tax records on the 45 to 55 year-old white males in Los Angeles drawing a military pension, and taking six figures from a private security company, and you narrow your field from 10 million till about 50.ของผู้ชายผิวขาว อายุ 45-55 ปี ในลอสแองเจลลิส ซึ่งมีเงินบำนาญทหาร และรับส่ง 6 บุคคลสำคัญจากคอมพานีจากส่วนของความปลอดภัยส่วนตัว และมันเริ่มแคบลงจาก 10 ล้านคน เหลือประมาณ 50 คน Breaking and Entering (2008)
You're going to use your security code to access the records for prisoner transfers and tell me where they sent Michael Scofield and Lincoln Burrows.ใช้รหัสผ่านของคุณ ไปเอาข้อมูลการย้ายตัวนักโทษมา และบอกมาว่าเขาส่งตัวไมเคิล สกอฟิลด์ กับลินคอล เบอร์โรวส์ไปที่ไหน Breaking and Entering (2008)
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?ไมเคิล สกอลฟิล์ด กับ ลิงค์คอน แบร์โรว อยู่ที่ไหน? Breaking and Entering (2008)
He mentions the Sheffield bus bombings a week ago.เขาพูดถึงระเบิดรถโดยสารในเมืองเชฟฟิลด์ อาทิตย์ที่แล้ว Body of Lies (2008)
By the time we got to the field, most of the boys were gone.ตอนเราไปถึงที่นั่น พวกเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่อยู่แล้วครับ 24: Redemption (2008)
There's a field just past the bridge.ตรงสนามนั่น เลยสะพานไป 24: Redemption (2008)
Tried to stop him from chasing a foul ball on the field.พยายามไล่จับมันที่ไปไล่บอลที่ฟาวล์ในสนาม Marley & Me (2008)
- Ah, story. D.A.'s showing off the new field office and--อ่า ก็หาเรื่องไว้ทำงาน ที่ทำงานใหม่ แล้วก็.. Marley & Me (2008)
His identity has been confirmed by the best minds in the field of child identification, people who know what they're doing;เรามั่นใจว่านั่นคือลูกชายของคุณ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้ตัวเด็ก คนที่รู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ Changeling (2008)
Fields it is.ช่างมันเถอะ Quantum of Solace (2008)
Bond, we have your location as approaching an airfield.บอนด์ , เป้าหมายกำลังมุ่งหน้าไปสนามบิน Quantum of Solace (2008)
Mr Bond, my name is Fields, I am from the consulate.คุณบอนด์, ฉันฟิลด์ เจ้าหน้าที่กงสุล Quantum of Solace (2008)
Well of course you are. What do you do at the consulate, Fields?หน้าตาก็น่ารักดี แล้วคุณทำหน้าที่อะไร ? Quantum of Solace (2008)
Fields.ฟิลดส์ Quantum of Solace (2008)
Miss Fields.ชื่ออะไร มีส ฟิลด์ Quantum of Solace (2008)
Fields, Just Fields.ฟิลด์ ฟิลด์เฉยๆ Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fielHe is a trailblazer in this field.
fielThe fields lay covered with deep snow.
fielThe fields yielded a good harvest.
fielMr Wood came into the field.
fielWe put vegetable seeds in the field.
fielThe price minister fielded some tough questions at the press conference.
fielThe driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.
fielDesert ecology is a new field of study.
fielThe field was rank with weeds.
fielHe thought that there was no use no point in studying further in this field.
fielThe farmer sowed his field with wheat.
fielThe field is covered with snow.
fielI like to roam about the fields.
fielHe looked at the cows in the fields.
fielThe pilot landed the airplane in the field.
fielThe defeated team slowly left the field.
fielTheir mother let them play in the field.
fielWhen the All Blacks came out onto the field a roar like 'woooaahh' swept over the crowd.
fielThat's not in my line outside my field.
fielThe battlefield was full of the dead and the dying.
fielWhat do you call a man who takes care of sheep in the field?
fielMany people work in this field now.
fielThe farmer is scattering seeds over the field.
fielI found the field trip very educational.
fielThe world has seen a lot of changes in many fields.
fielAs far as the eye could see, nothing could be seen expect cornfields.
fielThe fields abound in wild flowers.
fielThe magnets, of course, have a magnetic field around them.
fielThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.
fielKate is running in the field now.
fielWe will be able to build farms and create fields there.
fielThe wounded soldiers were left in the field.
fielI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
fielThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
fielThis may be because they could not use the earth's magnetic field.
fielThe airfield on the island is now covered with weeds.
fielWhat's your major field?
fielI'm afraid my visual field has narrowed.
fielThey work in the fields.
fielHe hit a fly into right field.
fielNobody is equal to this young woman in the field of music.
fielHe is at home in a variety of fields.
fielCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
fielThe rice field lies waste.
fielHe risked his whole fortune to discover new oil fields.
fielHe cheated death many times on the battlefield.
fielHe has no equal in the field of electronics.
fielA lot of insects are chirping in the field.
fielTony saw green fields and small, quiet villages.
fielThese fields produce fine crops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็ก[N] magnetic field, Syn. สนามไฟฟ้า, Example: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ, Thai definition: ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้
กรีฑาประเภทลาน[N] field events, Ant. กรีฑาประเภทลู่, Example: เขาเป็นแชมป์กรีฑาประเภทลานที่วงการกีฬารู้จักกันดี, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันในบริเวณที่จัดไว้เป็นลานกว้าง เช่น ขว้างจักร กระโดดไกล เป็นต้น
สาขาวิชา[N] field, Example: คณะมนุษยศาสตร์มีสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่น่าสนใจศึกษา, Count unit: สาขา, Thai definition: วิชาที่แยกย่อยออกไปจากวิชาหลัก
ไร่นา[N] field, Syn. ไร่, นา, Count unit: ไร่
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า[N] electromagnet field
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count unit: แห่ง
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
สายงาน[N] field, See also: line, Example: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: สาย, Thai definition: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
ภาคปฎิบัติ[N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
สนาม[N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
เกษตร[N] farmland, See also: land, field, Syn. ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่, Example: ประเทศจีนที่มีการปฏิรูปชนบททำให้การทำงานด้านเกษตรมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แขนง[N] field, See also: department, Syn. สาขา, Example: วิชาสัทศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์, Thai definition: ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่
ควายเหล็ก[N] tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
งานสนาม[N] fieldwork, Syn. งานภาคสนาม, Example: นักวิจัยต้องทำงานสนามกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ, Count unit: งาน
เฝือ[CLAS] rice-field area of 100 sq.m., Example: ปู่มีที่นาอยู่เฝือหนึ่ง, Thai definition: ลักษณนามของที่นา 25 ตารางวา หรือ 100 ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
เฝือ[N] rice-field area of 25 sq.m., See also: 100 square metres, Example: มรดกที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีแค่ที่นา 2-3 เฝือเท่านั้น, Thai definition: ที่นา 25 ตารางวา หรือ 100 ตารางเมตร เรียกว่า เฝือหนึ่ง
ฟางลอย[N] rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested, Ant. นาคู่โค, Example: เนื้อที่ของเขาตรงนั้นเป็นฟางลอยจึงเสียเงินตามเนื้อที่ที่ใช้ปลูกเท่านั้น, Thai definition: นาป่าที่เจ้าของได้เสียค่านาตามเนื้อที่ที่ได้ปลูกข้าว
ปูนา[N] field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count unit: ตัว
ลงสนาม[V] enter the field, See also: enter the ground, Example: นักกีฬาเมื่อลงสนามแข่งขัน มีใครบ้างไม่ยอมเข้าเส้นชัยเพื่อคว้ารางวัล
ลูกคัน[N] paddy-field ridge, See also: small dike of earth around a paddy field, Syn. คันนา, Count unit: คัน, Thai definition: ดินที่พูนขึ้นเป็นคันตามท้องนา
สนามบิน[N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก
สนามฟุตบอล[N] football field, See also: soccer field, Example: งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
ออกสนาม[V] enter the playing ground, See also: enter the field, enter the ground, Syn. ลงสนาม, เข้าสู่สนาม
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้
เดินนา[V] inspect a field for tax collection, Example: ในสมัยก่อนจะมีพนักงานไปเดินนาเพื่อเก็บภาษีที่นา, Thai definition: สำรวจนาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
ตากล้า[N] seeding field, See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตะกาด[N] low land near the seashore, See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans), Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้
กล้องสนาม[N] field-glasses, See also: binoculars, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องส่องทางไกล มี 2 ตา
ตากล้า[N] seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า[N] seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count unit: ตา, Thai definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ท้องทุ่ง[N] field, See also: open field, Syn. ท้องนา, ท้องไร่, ไร่นา, ทุ่งนา, ทุ่ง, Example: เมื่อถึงหน้านา ทุกคนต่างเดินแบกจอบ แบกไถ ลงสู่ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง
ท้องนา[N] paddy field, Syn. ทุ่งนา, กลางทุ่งนา, Example: ชาวนากำลังดำนาอยู่ในท้องนา, Count unit: แห่ง
ทหารพราน[N] scout, See also: field army, Syn. หน่วยสอดแนม, Example: ทหารพรานมีหน้าที่เดินลาดตระเวนตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สอดแนมของกองทหาร
ที่นา[N] farmland, See also: farm, land, field, Syn. นา, Example: เขาเก็บเงินอยู่หลายปี จนสามารถรวบรวมเงินซื้อที่นาผืนเล็กๆ ได้, Count unit: ผืน, แปลง, Thai definition: พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลงๆ สำหรับปลูกข้าว
ทัศนศึกษา[V] field trip, See also: visual education, educational tour, Example: อาจารย์พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง, Thai definition: ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้
นาเกลือ[N] salt pan, See also: salt field, salt-pond, salt-farm, Example: เขามีนาเกลืออยู่ที่สมุทรสาครอยู่หลายแปลง, Count unit: แปลง, ผืน
นาขอบเหล็ก[N] unexpanded field, Syn. นาเชิงทรง, Example: ที่ดินตรงนี้เป็นนาขอบเหล็ก ที่หมดหวังจะได้ผลผลิตแล้ว, Count unit: แปลง, Thai definition: นาที่ไม่มีวันจะบุกเบิกได้อีก
นาเชิงทรง[N] unexpanded field, Syn. นาขอบเหล็ก, Count unit: แปลง, Thai definition: นาชนิดที่ไม่มีทางจะบุกเบิกออกไปได้อีก
นาดำ[N] field where seeding rice is transplanted, Syn. นาปัก, Ant. นาหว่าน, Example: ปัจจุบันนี้ชาวนานิยมทำนาดำมากกว่านาหว่าน, Count unit: แปลง, Thai definition: นาชนิดที่ใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก
นาปรัง[N] double-crop field, See also: off-season paddy field, Ant. นาปี, Example: ชาวนาในภาคอีสานมักจะทำนาปรังมากกว่าภาคอื่นๆ, Thai definition: การทำนาในฤดูแล้งนอกฤดู
นาปี[N] in-season rice field, Ant. นาปรัง, Example: ชาวนามักจะทำนาปีในช่วงฤดูฝน, Thai definition: การทำนาในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา
นาฟางลอย[N] fallow field, See also: area of stubble, Count unit: แปลง, Thai definition: นาที่เปิดขึ้นใหม่ มีผลไม่แน่นอน
นาเมือง[N] low-lying field, Syn. ข้าวนาเมือง, Example: ข้าวนาเมืองมีปลูกเฉพาะบางท้องที่ในภาคกลางและภาคเหนือ, Count unit: เม็ด, Thai definition: ข้าวเปลือกที่มีเมล็ดสั้นเนื้อฟ่าม
นาหว่าน[N] paddy-sown field, Ant. นาปัก, นาดำ, Example: ในนาหว่านจะมีวัชพืชมากกว่านาดำ, Count unit: แปลง, Thai definition: นาชนิดที่ใช้วิธีหว่านเมล็ดข้าวลงในนา
รณสถาน[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณภู, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: รณสถานแห่งนี้จะนองเนืองไปด้วยโลหิตของผู้กล้าหาญ
รณภู[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: ผู้ที่ก้าวเข้าสู่รณภูย่อมเป็นผู้มีวรรณะกษัตริย์เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
เชฟฯ ยูฯ[TM] (Chēf-Yū) EN: Sheffield United   FR: Sheffield United
ดำนา[v.] (damnā) EN: transplant in the field.   FR: repiquer
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
ฟิลด์[n.] (fil = filt) EN: field   FR: champ [m] ; rubrique [f]
ฮัดเดอร์สฟิลด์[TM] (Haddoēsfilt) EN: Huddersfield   FR: Huddersfield
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   
การฝึกงานภาคสนาม[n. exp.] (kān feukngān phāksanām) EN: field practice   
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk prasopkān wichāchīp) EN: field expérience   FR: expérience de terrain [f]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān feuk prasopkān wichāchīp kotmāi) EN: field experience in law   
การศึกษานอกสถานที่[n. exp.] (kānseuksā nøk sathānthī) EN: field trip   
การศึกษาภาคสนาม[n. exp.] (kānseuksā phāksanām) EN: field study   
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp phāksanām) EN: field test   
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field   FR: branche [f] ; domaine [m]
เขตข้อมูล[n.] (khēt khømūn) EN: field   FR: champ [m] ; rubrique [f]
ควายเหล็ก[n.] (khwāilek) EN: tractor ; machine for lowing field   
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics   FR: athlétisme [m]
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket   
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics   FR: athlétisme [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall   FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield   FR: sofa [m] ; divan [m]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
นา[n.] (nā) EN: field ; paddy field ; rice field ; rice farm   FR: rizière [f] ; champ [m] ; ferme rizicole [f]
นาเกลือ[n. exp.] (nā kleūa) EN: salt pan ; salt field ; salt-pond ; salt-farm   FR: marais salant [m]
น้ำดี[n.] (nāmdī) EN: bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
งานภาคสนาม[n. exp.] (ngān phāksanām) EN: fieldwork   
นกเด้าดินทุ่งเล็ก[n. exp.] (nok daodin thung lek) EN: Paddyfield Pipit   FR: Pipit rousset [m]
นกเก้ากู่[n. exp.] (nok kao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Sunda Scops-Owl   FR: Petit-duc de Horsfield [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de la Sonde [m] ; Petit-duc lempiji [m]
นกกินแมลงปากหนา[n. exp.] (nok kin malaēng pāk nā) EN: Horsefield's Babbler   FR: Akalat de Horsfield [m] ; Timalie de Horsfield [f] ; Timalie brune [f] ; Akalat robuste [m]
นกพญาปากกว้างลายเหลือง [n. exp.] (nok phayā pāk kwāng lāi leūang) EN: Banded Broadbill   FR: Eurylaime de Horsfield [m] ; Eurylaime à tête brune [m] ; Eurylaime de Java [m] ; Eurylaime pourpré [m]
นกพงนาหิมาลัย[n. exp.] (nok phong nā Himālai) EN: Paddyfield Reed Warbler ; Paddyfield Warbler   FR: Rousserolle isabelle [f]
นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย[n. exp.] (nok phong nā phan Maēnjūrīa) EN: Manchurian Reed Warbler ; Manchurian Paddyfield Warbler   FR: Rousserolle mandchoue [f] ; Rousserolle de Mandchourie [f]
นกตบยุงหางยาว[n. exp.] (nok top yung hāng yāo) EN: Large-Tailed Nghtjar   FR: Engoulevent de Horsfield [m] ; Engoulevent à longue queue [m]
ภาคสนาม[n.] (phāksanām) EN: fieldwork   
พัน[n.] (phan) EN: field officer   
พืชไร่[n. exp.] (pheūt rai) EN: farm produce ; farm crop ; field crop   
ผู้เล่นกองกลาง[n. exp.] (phūlēn køngklāng) EN: midfielder   FR: milieu de terrain [m]
ปูนา[n. exp.] (pū nā) EN: field crab   
ไร่[n.] (rai) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation   FR: plantation [f] ; champ [m] ; jardin [m]
ไร่ฝ้าย[n. exp.] (rai fāi) EN: cotton field ; cotton plantation   
ไร่เลื่อนลอย[n. exp.] (rai leūoenløi) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture   
สายงาน[n. exp.] (sāi ngān) EN: field ; line   
สาขาวิชา[n.] (sākhāwichā) EN: field ; discipline ; area   FR: domaine [m] ; discipline [f]
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm = samøraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front   FR: champ de bataille [m] ; front [m]
สนาม[n.] (sanām) EN: lawn ; field ; ground ; yard ; playground   FR: terrain [m] ; champ [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIEL    F IY1 L
FIELD    F IY1 L D
AFIELD    AH0 F IY1 L D
FIELDS    F IY1 L D Z
FIELDED    F IY1 L D AH0 D
COFIELD    K OW1 F IY2 L D
FIELDEN    F IY1 L D AH0 N
ENFIELD    EH1 N F IY0 L D
INFIELD    IH1 N F IY2 L D
MOFIELD    M OW1 F IY2 L D
OFFIELD    AA1 F IY2 L D
FIELD'S    F IY1 L D Z
FIELDER    F IY1 L D ER0
BYFIELD    B AY1 F IY2 L D
FIFIELD    F IH1 F IY0 L D
FIELDS'    F IY1 L D Z
ORFIELD    AO1 R F IY0 L D
NEWFIELD    N UW1 F IY2 L D
FIELDERS    F IY1 L D ER0 Z
BARFIELD    B AA1 R F IY2 L D
KENFIELD    K EH1 N F IY2 L D
GARFIELD    G AA1 R F IY2 L D
DUFFIELD    D AH1 F IY2 L D
MAXFIELD    M AE1 K S F IY0 L D
LAYFIELD    L EY1 F IY2 L D
OILFIELD    OY1 L F IY2 L D
OUTFIELD    AW1 T F IY2 L D
RAFFIELD    R AE1 F IY2 L D
HAYFIELD    HH EY1 F IY2 L D
ARMFIELD    AA1 R M F IY2 L D
BURFIELD    B ER1 F IY0 L D
AIRFIELD    EH1 R F IY2 L D
HADFIELD    HH AE1 D F IY2 L D
HATFIELD    HH AE1 T F IY2 L D
BELFIELD    B EH1 L F IY2 L D
BENEFIEL    B EH1 N AH0 F IY0 L
CAUFIELD    K OW1 F IY0 L D
BENFIELD    B EH1 N F IY0 L D
CANFIELD    K AE1 N F IY2 L D
COFFIELD    K AA1 F IY0 L D
BINFIELD    B IH1 N F IY2 L D
BANFIELD    B AE1 N F IY2 L D
OLDFIELD    OW1 L D F IY2 L D
MAYFIELD    M EY1 F IY2 L D
PADFIELD    P AE1 D F IY2 L D
BONFIELD    B AA1 N F IY2 L D
PENFIELD    P EH1 N F IY2 L D
HARTFIEL    HH AA1 R T F IY2 L
FIELDING    F IY1 L D IH0 NG
CAMFIELD    K AE1 M F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
field    (v) (f ii1 l d)
afield    (a) (@1 f ii1 l d)
fields    (v) (f ii1 l d z)
Enfield    (n) (e1 n f ii l d)
fielded    (v) (f ii1 l d i d)
fielder    (n) (f ii1 l d @ r)
infield    (n) (i1 n f ii l d)
Annfield    (n) (a1 n f ii l d)
Darfield    (n) (d aa1 f ii l d)
Hatfield    (n) (h a1 t f ii l d)
Mayfield    (n) (m ei1 f ii l d)
airfield    (n) (e@1 f ii l d)
fielders    (n) (f ii1 l d @ z)
fielding    (v) (f ii1 l d i ng)
icefield    (n) (ai1 s f ii l d)
midfield    (n) (m i1 d f ii l d)
oilfield    (n) (oi1 l f ii l d)
outfield    (n) (au1 t f ii l d)
Weisfield    (n) (w ii1 s f ii1 l d)
Driffield    (n) (d r i1 f ii l d)
Dronfield    (n) (d r o1 n f ii l d)
Lichfield    (n) (l i1 ch f ii l d)
Mansfield    (n) (m a1 n s f ii l d)
Sheffield    (n) (sh e1 f ii l d)
Wakefield    (n) (w ei1 k f ii l d)
airfields    (n) (e@1 f ii l d z)
coalfield    (n) (k ou1 l f ii l d)
fieldsman    (n) (f ii1 l d z m @ n)
fieldsmen    (n) (f ii1 l d z m @ n)
fieldwork    (n) (f ii1 l d w @@ k)
goldfield    (n) (g ou1 l d f ii l d)
hop-field    (n) - (h o1 p - f ii l d)
icefields    (n) (ai1 s f ii l d z)
minefield    (n) (m ai1 n f ii l d)
oilfields    (n) (oi1 l f ii l d z)
outfields    (n) (au1 t f ii l d z)
snowfield    (n) (s n ou1 f ii l d)
Dukinfield    (n) (d uh1 k i n f ii l d)
coalfields    (n) (k ou1 l f ii l d z)
fieldworks    (n) (f ii1 l d w @@ k s)
goldfields    (n) (g ou1 l d f ii l d z)
hop-fields    (n) - (h o1 p - f ii l d z)
minefields    (n) (m ai1 n f ii l d z)
outfielder    (n) (au1 t f ii l d @ r)
snowfields    (n) (s n ou1 f ii l d z)
Petersfield    (n) (p ii1 t @ z f ii l d)
Springfield    (n) (s p r i1 ng f ii l d)
battlefield    (n) (b a1 t l f ii l d)
brick-field    (n) - (b r i1 k - f ii l d)
outfielders    (n) (au1 t f ii l d @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsfeld {n}amortization field [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Ackerland {n}infield [Add to Longdo]
Adressfeld {n}; Adressenfeld {n}; Anschriftsfeld {n}address field [Add to Longdo]
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field [Add to Longdo]
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field [Add to Longdo]
Anlagenfeldgröße {f}asset field size [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich {m}area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Arbeitsfeld {n} | Arbeitsfelder {pl}field of work | fields of work [Add to Longdo]
Arbeitsgebiet {n}field of activity [Add to Longdo]
Artikelstammfeld {n}article master field [Add to Longdo]
Aufgabenfeld {n}task field [Add to Longdo]
Aufgabenkreis {m}; Tätigkeitsfeld {n}; Tätigkeitsbereich {m} | Aufgabenkreise {pl}; Arbeitsgebiete {pl}field of activity | fields of activity [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Kundendienst {m}field service [Add to Longdo]
Außendiensttechniker {m}field engineer [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Baubesichtigung {f}field visit [Add to Longdo]
Bereitstellungsflugplatz {m}marshalling-airfield [Add to Longdo]
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity [Add to Longdo]
Betragsfeld {n}amount field [Add to Longdo]
Binärfeld {n}binary field [Add to Longdo]
Blickfeld {n} | Blickfelder {pl}field of vision | fields of vision [Add to Longdo]
Blockfeld {n}boulder field [Add to Longdo]
Buhnenfeld {n}groyne field [Add to Longdo]
Drehfeld {n} [electr.]rotating field [Add to Longdo]
Dunkelfeld {m}dark field [Add to Longdo]
Eingabefeld {n}input field [Add to Longdo]
Einsatzgebiet {n}field [Add to Longdo]
Einsatzmöglichkeit {f}field of application [Add to Longdo]
Empfangsfeld {m}destination field [Add to Longdo]
Erfassungsfeld {n}acquisition field [Add to Longdo]
Erlebnisfeld {n}field of experience [Add to Longdo]
Fachgebiet {n}special field [Add to Longdo]
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ... [Add to Longdo]
Fänger {m}fielder [Add to Longdo]
Feld {n} | Felder {pl} | in Felder aufgeteiltfield | fields | fielded [Add to Longdo]
Feld {n} [phys.] | elektromagnetisches Feldfield | electromagnetic field [Add to Longdo]
Feldarbeit {f}field work [Add to Longdo]
Feldbegehung {f}field-walking [Add to Longdo]
Feldbus {m}field bus [Add to Longdo]
Felddienst {m}field duty [Add to Longdo]
Feldeffekttransistor {m} (FET)field-effect transistor [Add to Longdo]
Feldfrucht {f}; Frucht {f} | Feldfrüchte {pl}; Früchte {pl}field crop; crop | field crops; crops [Add to Longdo]
Feldkapazität {f}field capacity [Add to Longdo]
Feldküche {f}field kitchen [Add to Longdo]
Feldmarschall {m}field marshal [Add to Longdo]
Feldschwächung {f}field weakening [Add to Longdo]
Feldstärke {f}field strength; strength [Add to Longdo]
Feldstärke {f}field force [Add to Longdo]
Feldstecher {m}field glasses; binoculars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
アウトフィールダー[, autofi-ruda-] (n) (obsc) (See 外野手) outfielder [Add to Longdo]
アウトフィールド[, autofi-rudo] (n) outfield [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field [Add to Longdo]
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] (n) {comp} address field; address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension [Add to Longdo]
インフィールダー[, infi-ruda-] (n) (obsc) (See 内野手) infielder [Add to Longdo]
インフィールド[, infi-rudo] (n) infield [Add to Longdo]
インフィールドフライ[, infi-rudofurai] (n) infield fly [Add to Longdo]
エアフィールド[, eafi-rudo] (n) airfield [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting [Add to Longdo]
ガス田[ガスでん, gasu den] (n) gas field [Add to Longdo]
ガンマフィールド[, ganmafi-rudo] (n) gamma field [Add to Longdo]
キーフィールド[, ki-fi-rudo] (n) {comp} key field [Add to Longdo]
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball) [Add to Longdo]
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog) [Add to Longdo]
サブフィールド[, sabufi-rudo] (n) {comp} subfield [Add to Longdo]
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector [Add to Longdo]
チェスターフィールド[, chiesuta-fi-rudo] (n) chesterfield [Add to Longdo]
データフィールド[, de-tafi-rudo] (n) {comp} data field [Add to Longdo]
トウモロコシ畑;玉蜀黍畑[トウモロコシばたけ(トウモロコシ畑);とうもろこしばたけ(玉蜀黍畑), toumorokoshi batake ( toumorokoshi hatake ); toumorokoshibatake ( toumorokoshi hata] (n) corn field; maize field [Add to Longdo]
トンネル[, tonneru] (n,vs) (1) (See 隧道・1) tunnel; (2) (See 隧道・2) fielding error (baseball); (P) [Add to Longdo]
ドッグイヤー[, dogguiya-] (n) "dog year", expression for the rapid pace at which the information technology field moves [Add to Longdo]
ヌルフィールド[, nurufi-rudo] (n) {comp} null field [Add to Longdo]
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei [Add to Longdo]
ハンマー投げ[ハンマーなげ, hanma-nage] (n) hammer throw (track and field) [Add to Longdo]
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P) [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
パラメタフィールド[, parametafi-rudo] (n) {comp} parameter field [Add to Longdo]
ビットフィールド[, bittofi-rudo] (n) {comp} bit-field [Add to Longdo]
ビット場[ビットば, bitto ba] (n) bit field [Add to Longdo]
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) [Add to Longdo]
フィールズ[, fi-ruzu] (n) Fields [Add to Longdo]
フィールズ賞[フィールズしょう, fi-ruzu shou] (n) Fields Medal [Add to Longdo]
フィールダーズチョイス[, fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice [Add to Longdo]
フィールディング[, fi-rudeingu] (n) fielding (practice, practise) [Add to Longdo]
フィールド[, fi-rudo] (n) field; (P) [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
フィールドアスレチック[, fi-rudoasurechikku] (n) field athletic [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[, fi-rudoenjinia] (n) {comp} field engineer; FE [Add to Longdo]
フィールドグラス[, fi-rudogurasu] (n) field-glasses [Add to Longdo]
フィールドゴール[, fi-rudogo-ru] (n) field goal [Add to Longdo]
フィールドスタディー[, fi-rudosutadei-] (n) field study [Add to Longdo]
フィールドテスト[, fi-rudotesuto] (n) {comp} field test [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land, #40 [Add to Longdo]
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major, #629 [Add to Longdo]
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, / ] classifier for fields; unit of area equal to one fifteenth of a hectare, #1,737 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] field; plain; open space; limit; boundary; rude; wild, #2,798 [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport; airfield, #2,960 [Add to Longdo]
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course, #4,312 [Add to Longdo]
后卫[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, / ] rear guard; backfield; fullback, #4,671 [Add to Longdo]
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield, #4,879 [Add to Longdo]
消灭[xiāo miè, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄝˋ, / ] to perish; to annihilate; to cause to perish; annihilation (in quantum field theory), #4,976 [Add to Longdo]
出场[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to appear (on stage, in a show, in a photo etc); to play (for a team); to enter (arena or stage); to send sb out (e.g. off the field for a foul), #4,994 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] field; region; area; domain (taxonomy), #5,193 [Add to Longdo]
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, / ] racetrack; field (for athletics competition), #5,392 [Add to Longdo]
中场[zhōng chǎng, ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] midfielder, #5,578 [Add to Longdo]
视野[shì yě, ㄕˋ ㄧㄝˇ, / ] field of view; horizon, #5,877 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
实习[shí xí, ㄕˊ ㄒㄧˊ, / ] to practice; field work, #7,062 [Add to Longdo]
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater), #8,031 [Add to Longdo]
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] bank; field-path, #8,525 [Add to Longdo]
油田[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
下场[xià chǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] the end; to leave (the stage, an exam room, the field etc), #8,779 [Add to Longdo]
平原[píng yuán, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, ] field; plain, #10,369 [Add to Longdo]
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, ] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll, #10,796 [Add to Longdo]
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field), #11,410 [Add to Longdo]
田间[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village, #11,747 [Add to Longdo]
春耕[chūn gēng, ㄔㄨㄣ ㄍㄥ, ] to plow a field in the spring, #12,542 [Add to Longdo]
操场[cāo chǎng, ㄘㄠ ㄔㄤˇ, / ] playground; sports field, #12,699 [Add to Longdo]
薄荷[bò he, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] field mint; peppermint, #16,129 [Add to Longdo]
磁场[cí chǎng, ㄘˊ ㄔㄤˇ, / ] magnetic field, #16,219 [Add to Longdo]
田野[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; open land, #16,864 [Add to Longdo]
稻田[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #16,967 [Add to Longdo]
攻防[gōng fáng, ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ, ] attack and defense; the midfield (in soccer), #17,843 [Add to Longdo]
田地[tián dì, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] field; farmland; cropland, #17,918 [Add to Longdo]
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] football field; soccer field, #18,559 [Add to Longdo]
攻读[gōng dú, ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, / ] to major (in a field); to study a specialty to obtain a higher degree, #18,935 [Add to Longdo]
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, / ] battlefield operation, #22,161 [Add to Longdo]
水田[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #22,794 [Add to Longdo]
荒废[huāng fèi, ㄏㄨㄤ ㄈㄟˋ, / ] to abandon (cultivated fields); no longer cultivated; to lie waste; wasted; to neglect (one's work or study), #23,135 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] a field of 20 or 30 mu, #23,139 [Add to Longdo]
战地[zhàn dì, ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ, / ] battlefield, #23,510 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] cultivated field, #23,699 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] raised path between fields, #25,028 [Add to Longdo]
菜地[cài dì, ㄘㄞˋ ㄉㄧˋ, ] vegetable field, #26,505 [Add to Longdo]
棉田[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field, #27,313 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]
サブフィールド[さぶふぃーるど, sabufi-rudo] subfield [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
データフィールド[でーたふぃーるど, de-tafi-rudo] data field [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field [Add to Longdo]
ビットフィールド[びっとふぃーるど, bittofi-rudo] bit-field [Add to Longdo]
フィールド[ふぃーるど, fi-rudo] field [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
フィールドテスト[ふぃーるどてすと, fi-rudotesuto] field test [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
ポインターフィールド[ぽいんたーふぃーるど, pointa-fi-rudo] pointer field [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
磁界[じかい, jikai] magnetic field [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
情報部[じょうほうぶ, jouhoubu] information field [Add to Longdo]
制御[せいげん, seigen] control (vs), control field [Add to Longdo]
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension [Add to Longdo]
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
適用分野[てきようぶんや, tekiyoubunya] field of application [Add to Longdo]
電界[でんかい, denkai] electric field [Add to Longdo]
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]
電界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor [Add to Longdo]
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field [Add to Longdo]
動作フィールド[どうさフィールド, dousa fi-rudo] active field [Add to Longdo]
[らん, ran] column, field [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top