ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

triumph

T R AY1 AH0 M F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triumph-, *triumph*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triumph(n) ชัยชนะ
triumph(n) การฉลองชัยชนะ
triumph(n) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph(vi) ได้รับชัยชนะ
triumph(vi) ประสบความสำเร็จ
triumph(vi) ฉลองชัยชนะ
triumph(vi) ยินดีจากชัยชนะ
triumphal(adj) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphal(adj) ยินดี
triumphant(adj) ที่รู้สึกภาคภูมิจากชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi., n. (การ) ได้รับชัยชนะ, ประสบชัยชนะ, ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ, ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest, victory, outdo, rejoice, exult
triumphal(ไทรอัม'เฟิล) adj. เกี่ยวกับการมีชัย, Syn. triumphant
triumphal archn. ประตูชัย
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, อิ่มอกอิ่มใจ, ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud, exultant, victorious, winning

English-Thai: Nontri Dictionary
triumph(n) ชัยชนะ, การฉลองชัย
triumph(vi) มีชัย, ประสบชัยชนะ
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is this such a personal triumph for you, this one vote?Why is this such a personal triumph for you, this one vote? 12 Angry Men (1957)
Join the triumph of the skies. Jumanji (1995)
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ Episode #1.5 (1995)
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We'll see if brains triumph over brawn tonight. Now, won't we?เรามาดูกันว่า คืนนี้สมองจะเอาชนะกำลัง เริ่มกันเลยไม๊? Ice Age (2002)
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง The Matrix Reloaded (2003)
Like I always say, good triumphs over evil.อย่างที่ฉันเคยพูดเสมอนั่นแหละ ความดีย่อมมีชัยเหนือความชั่วร้าย Happily N'Ever After (2006)
AII the triumphs and all the tragedies.ทั้งหมดของชัยชนะและโศกนาฏกรรม An Inconvenient Truth (2006)
"You are the triumph of my love"คุณคือชัยชนะแห่งความรักของฉัน Namastey London (2007)
Can you triumph without powers?คุณจะมีชัยชนะได้อย่างไรโดยไม่มีพลัง Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
She said that my breasts were a triumph oferman engineering.ยัยนั่นบอกว่าหน้าอกที่ชั้นทำมามันไม่เท่ากัน We're So Happy You're So Happy (2008)
To triumph over the Liu's army we need to break their spiritเพื่อให้ชนะกองทัพของเล่าปี่ เราต้องทำลายขวัญพวกเขา Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triumphHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.
triumphHe burned for his moment of triumph.
triumphHis rival was discouraged by his triumph.
triumphIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
triumphIt must have been something really big for him to strike a triumphant pose like that.
triumphIt was the triumph of civilization over force.
triumphI've triumphed over that coward.
triumphLook at him raising his arm in triumph.
triumphOur team triumphed over theirs.
triumphOut team came home in triumph.
triumphThe battle ended in a triumph for the Romans.
triumphThe players marched triumphantly across the field.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอด(v) succeed, See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious, Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ, Example: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน, Thai Definition: ถึงจุดหมายปลายทาง
เอาชนะ(v) win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai Definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
ประตูชัย(n) triumphal arch, See also: arch of victory, arc de triomphe, Example: ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนถนนชองเซลิเซในเมืองปารีส, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ
ชัย(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ]
ชัย[chai] (n) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ] ; succès [ m ]
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; succès [ m ]
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ประตูชัย[pratūchai] (n, prop) EN: arch of triumph ; victory arch  FR: arc de triomphe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIUMPH T R AY1 AH0 M F
TRIUMPHS T R AY1 AH0 M F S
TRIUMPHAL T R AY0 AH1 M F AH0 L
TRIUMPHED T R AY1 AH0 M F T
TRIUMPHANT T R AY0 AH1 M F AH0 N T
TRIUMPHANTLY T R AY0 AH1 M F AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triumph (v) trˈaɪəmf (t r ai1 @ m f)
triumphs (v) trˈaɪəmfs (t r ai1 @ m f s)
triumphal (j) trˈaɪˈʌmfəl (t r ai1 uh1 m f @ l)
triumphed (v) trˈaɪəmft (t r ai1 @ m f t)
triumphant (j) trˈaɪˈʌmfənt (t r ai1 uh1 m f @ n t)
triumphing (v) trˈaɪəmfɪŋ (t r ai1 @ m f i ng)
triumphantly (a) trˈaɪˈʌmfəntliː (t r ai1 uh1 m f @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ) #4,228 [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ,   /  ] triumphal hymn; victory song; paean #32,726 [Add to Longdo]
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ,    /   ] triumphal arch #52,724 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triumph { m }; Siegesfreude { f } | im Triumph | einen großen Triumph feierntriumph | in triumph | to have a great triumph; to have a great success [Add to Longdo]
Triumphator { m }triumphator [Add to Longdo]
Triumphbogen { m } [ arch. ]triumphal arch [Add to Longdo]
Triumphgefühl { n }flush of success [Add to Longdo]
Triumphwagen { m }chariot [Add to Longdo]
Triumphzug { m }triumph; triumphal procession [Add to Longdo]
triumphal; triumphierend { adj } | triumphaler | am triumphalstentriumphant | more triumphant | most triumphant [Add to Longdo]
triumphieren; triumphal sein (über)to be triumphant (over); to be victorious [Add to Longdo]
triumphieren | triumphierend | triumphiert | triumphiertto triumph | triumphing | triumphs | triumphed [Add to Longdo]
triumphierend { adv }triumphantly [Add to Longdo]
triumphierendglorying [Add to Longdo]
triumphiertglories [Add to Longdo]
triumphiertegloried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n, vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) #983 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
凱旋[がいせん, gaisen] (n, vs) triumphal return #9,672 [Add to Longdo]
戦勝[せんしょう, senshou] (n, vs, adj-no) victory; triumph; (P) #19,419 [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n, adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look [Add to Longdo]
ばらつき[baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ガッツポーズ[gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t, adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
凱旋将軍[がいせんしょうぐん, gaisenshougun] (n) triumphant general [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
意気揚揚[いきようよう, ikiyouyou] triumphierend, jauchzend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triumph \Tri"umph\, n. [L. triumphus, OL. triumpus; of uncertain
   origin; cf. Gr. ? a procession in honor of Bacchus: cf. F.
   triomphe. Cf. {Trump} at cards.]
   1. (Rom. Antiq.) A magnificent and imposing ceremonial
    performed in honor of a general who had gained a decisive
    victory over a foreign enemy.
    [1913 Webster]
 
   Note: The general was allowed to enter the city crowned with
      a wreath of laurel, bearing a scepter in one hand, and
      a branch of laurel in the other, riding in a circular
      chariot, of a peculiar form, drawn by four horses. He
      was preceded by the senate and magistrates, musicians,
      the spoils, the captives in fetters, etc., and followed
      by his army on foot in marching order. The procession
      advanced in this manner to the Capitoline Hill, where
      sacrifices were offered, and victorious commander
      entertained with a public feast.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, any triumphal procession; a pompous exhibition; a
    stately show or pageant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Our daughter,
       In honor of whose birth these triumphs are,
       Sits here, like beauty's child.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of joy or exultation for success.
    [1913 Webster]
 
       Great triumph and rejoicing was in heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hercules from Spain
       Arrived in triumph, from Geryon slain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Success causing exultation; victory; conquest; as, the
    triumph of knowledge.
    [1913 Webster]
 
   5. A trump card; also, an old game at cards. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triumph \Tri"umph\, v. t.
   To obtain a victory over; to prevail over; to conquer. Also,
   to cause to triumph. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Two and thirty legions that awe
      All nations of the triumphed word.    --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triumph \Tri"umph\, v. i. [imp. & p. p. {Triumphed}; p. pr. &
   vb. n. {Triumphing}.] [L. triumphare: cf. F. triompher. See
   {Triumph}, n.]
   1. To celebrate victory with pomp; to rejoice over success;
    to exult in an advantage gained; to exhibit exultation.
    [1913 Webster]
 
       How long shall the wicked triumph?  --Ps. xciv. 3.
    [1913 Webster]
 
       Sorrow on thee and all the pack of you
       That triumph thus upon my misery!   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain victory; to be successful; to prevail.
    [1913 Webster]
 
       Triumphing over death, and chance, and thee, O Time.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       On this occasion, however, genius triumphed.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be prosperous; to flourish.
    [1913 Webster]
 
       Where commerce triumphed on the favoring gales.
                          --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   4. To play a trump card. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triumph
   n 1: a successful ending of a struggle or contest; "a narrow
      victory"; "the general always gets credit for his army's
      victory"; "clinched a victory"; "convincing victory"; "the
      agreement was a triumph for common sense" [syn: {victory},
      {triumph}] [ant: {defeat}, {licking}]
   2: the exultation of victory
   v 1: prove superior; "The champion prevailed, though it was a
      hard fight" [syn: {prevail}, {triumph}]
   2: be ecstatic with joy [syn: {wallow}, {rejoice}, {triumph}]
   3: dwell on with satisfaction [syn: {gloat}, {triumph}, {crow}]
   4: to express great joy; "Who cannot exult in Spring?" [syn:
     {exuberate}, {exult}, {rejoice}, {triumph}, {jubilate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top