ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lot

L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lot-, *lot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, See also: polyglot, multilingual
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lot(n) การจับสลาก
lot(vt) จับสลาก, See also: จับฉลาก, Syn. cast, draw
lot(vi) จับสลาก, See also: จับฉลาก, Syn. cast, draw
lot(n) จำนวนทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ)
lot(n) โชคชะตา, See also: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม, Syn. destiny, fate, fortune
lot(n) ที่ดิน, See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน, Syn. piece of land
lot(adv) บ่อยครั้ง, See also: บ่อย, Syn. often
lot(vt) แบ่งออกเป็นส่วนๆ, See also: แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน, Syn. divide, distribute
lot(n) พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
lot(adv) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ), See also: เป็นอันมาก, Syn. a great amount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lot(ลอท) { lotted, lotting, lots } n. สลาก, ฉลาก, การจับฉลาก (ฉลาก) , ส่วนแบ่ง, โชคชะตา, ชตากรรม, ผืนดิน, ประเภทของคน, ชุด, รุ่น, ภาษี, ทั้งมวล, กอง, ทั้งหมด v. จับฉลาก, จับสลาก, แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part, quota
lotion(โล'เชิน) n. น้ำยาสำหรับทาหรืออาบ
lotta(ลอท'ทะ) =a lot of
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่, ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
lotus(โล'ทัส) n. บัว, ลายบัวpl. lotuses, Syn. lotos
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)

English-Thai: Nontri Dictionary
lot(n) จำนวน, โชค, สลาก, ฉลาก, วาสนา, เคราะห์
lot(vt) กะให้, แบ่งเป็นกองๆ, จับสลาก
loth(adj) ไม่เต็มใจ, ไม่อยากทำ, ไม่ชอบ
lotion(n) โลชั่น
lottery(n) สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวย
lotus(n) บัวหลวง
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
ballot(n) บัตรลงคะแนน, บัตรเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lotionยาทาตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lots, drawingการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lotus throneปัทมอาสน์, ปัทมาสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lotล็อต, ชุด [การแพทย์]
Lot Numberรหัสกำกับสินค้า, หมายเลขของชุด [การแพทย์]
Lotio Albaโลซิโออัลบา [การแพทย์]
Lotionโลชั่น, ยาจำพวกสารละลาย, ยาทาผิว [การแพทย์]
Lotion Shampoosโลชั่นแชมพู [การแพทย์]
Lotion, Alcoholicโลชั่นผสมแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Lotion, Alcoholic after Shaveโลชั่นหลังการโกนหนวด [การแพทย์]
Lotion, Emulsion Typeโลชั่นประเภทอีมัลชั่น [การแพทย์]
Lotion, Faceโลชั่นทาหน้า [การแพทย์]
Lotion, Roll-On, Clearโลชั่นประเภทใสในแบบลูกกลิ้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Lot of downbeats in there.ล็อตของคนแปลกในการมี Pinocchio (1940)
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
You will make lots of money... for me!คุณจะให้เงินจำนวนมาก สำหรับฉัน! Pinocchio (1940)
Yeah! Bein' bad's a lot of fun, ain't it?ใช่ เมื่อไรที่ไม่ดีเป็นจำนวนมาก สนุกไม่ได้หรือไม่ Pinocchio (1940)
Professor, lots of music!ศาสตราจารย์เพลงจำนวนมาก! Pinocchio (1940)
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
And a lot of young people would come up from London, และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
It made her laugh, I tell you. She used to sit and rock with laughter at the lot of you.มันทําให้ท่านขํา จะบอกให้นะ ท่านเคยนั่งหัวร่องอหายอยู่บนเตียงเรื่องของคุณ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lotA car in the parking lot is on fire.
lotA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
lotA change of air will do you a lot of good.
lotAfrica has a lot of nature.
lotAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
lotA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
lotA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
lotA lot of birthday cards will arrive soon.
lotA lot of books are published every year.
lotA lot of boys are running in the park.
lotA lot of boys ran after the rabbit.
lotA lot of cars speed by on this expressway day and night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลากกินแบ่งรัฐบาล(n) lottery, Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Count Unit: ฉบับ, ใบ
สลาก(n) lots, Example: เขาทำสลากให้เด็กๆ จับ เพื่อรับของขวัญในวันปีใหม่, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: สิ่งเช่น ติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆ ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล(n) lottery, See also: sweepstake, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Example: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Thai Definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
ล็อตเตอรี่(n) lottery, See also: sweepstakes, raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, หวยเบอร์, Example: หญิงขอทานตาบอดหน้าศาลเจ้าโชคดี ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง, Count Unit: ใบ, คู่, Thai Definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค
ลอตเตอรี่(n) lottery, Syn. สลากกินแบ่ง, หวย, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (อังกฤษ)
หวย(n) lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
สลากกินแบ่ง(n) lottery, See also: lottery ticket, Syn. ล็อตเตอรี่, Example: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Thai Definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
อัมพุช(n) lotus, Syn. บัว, Count Unit: ดอก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัมพุชินี(n) lotus pond, Syn. สระบัว, หนองบัว, Notes: (บาลี)
สาโรช(n) lotus, Syn. บัว, สโรช, ดอกบัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อัญรูป[anyarūp] (n) EN: allotropy
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
แบ่งส่วน[baengsuan] (adj) EN: allotted  FR: alloué
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOT L AA1 T
LOT L AO1 T
LOTS L AA1 T S
LOTZ L AA1 T S
LOTH L AA1 TH
LOTT L AA1 T
LOTON L OW1 T AH0 N
LOTTA L AA1 T AH0
LOT'S L AA1 T S
LOTZE L OW1 T Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lot (n) lˈɒt (l o1 t)
loth (j) lˈouθ (l ou1 th)
lots (n) lˈɒts (l o1 t s)
lotto (n) lˈɒtou (l o1 t ou)
lotus (n) lˈoutəs (l ou1 t @ s)
lotion (n) lˈouʃən (l ou1 sh @ n)
Lothian (n) lˈouðɪəʳn (l ou1 dh i@ n)
lotions (n) lˈouʃənz (l ou1 sh @ n z)
lottery (n) lˈɒtəriː (l o1 t @ r ii)
lotuses (n) lˈoutəsɪz (l ou1 t @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] lotus #5,773 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] lotus; abbr. for the Netherlands or Holland 荷蘭|荷兰 #7,164 [Add to Longdo]
莲花[lián huā, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] lotus flower; water-lily; Lotus (used in company names); Lianhua county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi #11,221 [Add to Longdo]
荷花[hé huā, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lotus #17,335 [Add to Longdo]
批号[pī hào, ㄆㄧ ㄏㄠˋ, / ] lot number; batch number #17,890 [Add to Longdo]
莲子[lián zǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ, / ] lotus seed #20,251 [Add to Longdo]
博彩[bó cǎi, ㄅㄛˊ ㄘㄞˇ, ] lottery #22,206 [Add to Longdo]
地皮[dì pí, ㄉㄧˋ ㄆㄧˊ, ] lot, section of land, ground #27,931 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] lotus #43,203 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] lotus blossom #48,887 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufverfolgung { f }lot tracking [Add to Longdo]
Lotpaste { f }; Lötpaste { f }soldering paste [Add to Longdo]
Lotpastendruck { m }soldering paste printing [Add to Longdo]
Lotrechte { f }vertical [Add to Longdo]
Los { n } | Lose { pl } | durch das Los; durch Losentscheid | auslosenlot | lots | by lot | to cast lots [Add to Longdo]
Losgröße { f } | Losgrößen { pl }lot size | lot sizes [Add to Longdo]
Lot { n }; Senkblei { n } | optisches Lotplummet | optical plummet [Add to Longdo]
Lot { n }plump [Add to Longdo]
Lot { n }; Senkblei { n }plumbline [Add to Longdo]
Lot { n } [ naut. ]sounding line; lead line; shore lead [Add to Longdo]
Lotion { f }lotion [Add to Longdo]
Lotse { m }; Lotsin { f } | Lotsen { pl }pilot | pilots [Add to Longdo]
Lotsenboot { n }pilot boat; pilot vessel [Add to Longdo]
Lotsendienst { m }pilot service [Add to Longdo]
Lotsenzwang { m }compulsory pilotage [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boulot(n, slang) |m| งาน, Syn. travail

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P) #343 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) label; ballot; ticket; sign; (P) #867 [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) #879 [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (n, n-suf) clothes; outfit; uniform; gi #936 [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) #936 [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) #1,476 [Add to Longdo]
幅;布[の, no] (n, n-suf, ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) #1,598 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
スロット[すろっと, surotto] slot [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抽せん[ちゅうせん, chuusen] Lotterie [Add to Longdo]
福引[ふくびき, fukubiki] Lotterie, Tombola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lot \Lot\ (l[o^]t), n. [AS. hlot; akin to hle['i]tan to cast
   lots, OS. hl[=o]t lot, D. lot, G. loos, OHG. l[=o]z, Icel.
   hlutr, Sw. lott, Dan. lod, Goth. hlauts. Cf. {Allot},
   {Lotto}, {Lottery}.]
   [1913 Webster]
   1. That which happens without human design or forethought;
    chance; accident; hazard; fortune; fate.
    [1913 Webster]
 
       But save my life, which lot before your foot doth
       lay.                 --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything (as a die, pebble, ball, or slip of paper) used
    in determining a question by chance, or without man's
    choice or will; as, to cast or draw lots.
    [1913 Webster]
 
       The lot is cast into the lap, but the whole
       disposing thereof is of the Lord.   --Prov. xvi.
                          33.
    [1913 Webster]
 
       If we draw lots, he speeds.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The part, or fate, which falls to one, as it were, by
    chance, or without his planning.
    [1913 Webster]
 
       O visions ill foreseen! Each day's lot's
       Enough to bear.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was but born to try
       The lot of man -- to suffer and to die. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A separate portion; a number of things taken collectively;
    all objects sold in a single purchase transaction; as, a
    lot of stationery; -- colloquially, sometimes of people;
    as, a sorry lot; a bad lot.
    [1913 Webster]
 
       I, this winter, met with a very large lot of English
       heads, chiefly of the reign of James I. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   5. A distinct portion or plot of land, usually smaller than a
    field; as, a building lot in a city.
    [1913 Webster]
 
       The defendants leased a house and lot in the city of
       New York.               --Kent.
    [1913 Webster]
 
   6. A large quantity or number; a great deal; as, to spend a
    lot of money; to waste a lot of time on line; lots of
    people think so. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He wrote to her . . . he might be detained in London
       by a lot of business.         --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   7. A prize in a lottery. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   {To cast in one's lot with}, to share the fortunes of.
 
   {To cast lots}, to use or throw a die, or some other
    instrument, by the unforeseen turn or position of which,
    an event is by previous agreement determined.
 
   {To draw lots}, to determine an event, or make a decision, by
    drawing one thing from a number whose marks are concealed
    from the drawer.
 
   {To pay scot and lot}, to pay taxes according to one's
    ability. See {Scot}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lot \Lot\, v. t. [imp. & p. p. {Lotted}; p. pr. & vb. n.
   {Lotting}.]
   To allot; to sort; to portion. [R.]
   [1913 Webster]
 
   {To lot on} or {To lot upon}, to count or reckon upon; to
    expect with pleasure. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lot
   n 1: (often followed by `of') a large number or amount or
      extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot
      of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the
      rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must
      have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of
      money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great
      deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle},
      {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile},
      {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew},
      {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   2: a parcel of land having fixed boundaries; "he bought a lot on
     the lake"
   3: an unofficial association of people or groups; "the smart set
     goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle},
     {band}, {lot}]
   4: your overall circumstances or condition in life (including
     everything that happens to you); "whatever my fortune may
     be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
     of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was
     her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck},
     {lot}, {circumstances}, {portion}]
   5: anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random;
     "the luck of the draw"; "they drew lots for it" [syn: {draw},
     {lot}]
   6: any collection in its entirety; "she bought the whole
     caboodle" [syn: {bunch}, {lot}, {caboodle}]
   7: (Old Testament) nephew of Abraham; God destroyed Sodom and
     Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told
     to flee without looking back at the destruction
   v 1: divide into lots, as of land, for example
   2: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lot /loːt/ 
  perpendicular; plummet; plump

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lot /lɔt/
  1. destiny; fate
  2. fate; illfate
  3. fortune
  4. destiny; fate; fortune; luck

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top