ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holiday

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holiday-, *holiday*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holiday(n) วันหยุด, See also: วันพักผ่อน, Syn. day off, vacation
holiday(n) วันหยุดเทศกาล, See also: วันนักขัตฤกษ์
holiday cheer(sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n., adj. วันหยุด, วันพักผ่อน, วันนักขัตฤกษ์, ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
holiday(n) วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์, วันพักผ่อน, วันเทศกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
holiday maker(n) นักท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย Jaws (1975)
Otherwise I gotta call Mr Ronzini at the Holiday Inn to get our old gig back.หรือผมต้องโทรหา คุณโรซีนี ที โฮลีแดยอิน เพื่อจะได้การแสดงเก่าแก่ของเราอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
There's a Jewish holiday on Monday.วันจันทร์เป็นวันหยุดชาวยิว Goodfellas (1990)
For the story that you are about to be told... took place in the holiday worlds of old.สำหรับเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟัง เกินขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดที่แสนเก่าแก่ The Nightmare Before Christmas (1993)
Now, you've probably wondered where holidays come from.ตอนนี้คุณอาจจะสงสัย ว่าวันหยุดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร The Nightmare Before Christmas (1993)
- Martha and I were thinking... of taking a little skiing holiday up in the Canadian Rockies.- มาธากับผมคิดว่า... หลังกลับจากไปเล่นสกี ที่เทือกเชาร็อกกี้ก่อน Jumanji (1995)
Is this some holiday you're taking?เที่ยวเล่นในป่างั้นหรือ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Sorry to cut your holiday short, but...-โทษทีที่กวนเวลาพักร้อน แต่... The Red Violin (1998)
Yeminum, the... holiday where white people eat very little portions because that was the night the Lord came down and he was given too much food.เป็นเทศกาลที่คนขาวจะกินน้อยมาก เพราะว่าเป็น... คืนที่พระเจ้าเสด็จลงมา มีคนถวายอาหาร แล้วมัน... มากเกินไป Bringing Down the House (2003)
And the tax holidays get longer.การยกเว้นภาษีก็ยาวนานขึ้น The Corporation (2003)
After the break we're gonna look at your favorite holiday hot spots.เราจะมาดู สถานท่องเที่ยวสุดโปรดของคุณ Resident Evil: Apocalypse (2004)
You can't go, it's a bank holiday weekend.จะไปได้ไง วันหยุดธนาคารมันปิดนะคะ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holidayAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
holidayAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
holidayA good many people have told me to take a holiday.
holidayA holiday this summer is out of the question.
holidayAll the schools are closed on that holiday.
holidayAll the students like holidays.
holidayAs yet we have not made any plans for the holidays.
holidayBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
holidayBut he likes the long school holidays.
holidayBut the boys spent all their holidays on Mr Wood's farm.
holidayCan you afford to take a holiday this summer?
holidayCan you extend your holiday by a few days?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุดงาน(n) holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
วันหยุด(n) holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai Definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอให้สนุกกับวันหยุด[khø hai sanuk kap wanyut] (xp) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)  FR: bonnes vacances !
แพ็คเก็จทัวร์[phaekket thūa] (n, exp) EN: package holiday ; package tour ; tour package  FR: séjour tout compris [ m ]
ปิดเทอม[pit thoēm] (n) EN: end of semester ; term ending ; school holidays  FR: fin de semestre [ f ] ; vacances scolaires [ fpl ]
โรงเรียนหยุด[rōngrīen yut] (n) EN: school holiday  FR: congé scolaire [ m ]
ตากอากาศ[tāk-ākāt] (v) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays  FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
วันหยุด[wanyut] (n) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break  FR: congé [ m ] ; jour de congé [ m ] ; jour férié [ m ] ; vacances [ fpl ]
วันหยุดงาน[wanyut ngān] (n, exp) EN: holiday
วันหยุดของธนาคาร[wanyut khøng thanākhān] (n, exp) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (am.)  FR: jour férié (légal) [ m ]
วันหยุดราชการ[wanyut rātchakān] (n, exp) EN: official holiday
วันหยุดโรงเรียน[wanyut rōngrīen] (n, exp) EN: school holidays  FR: congé scolaire [ m ] ; vacances scolaires [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
holiday
holiday
holidays
holiday's
holidaysburg

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holiday
holidays
holidayed
holidaying
holiday-maker
holiday-makers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ,   /  ] holiday; festival #3,283 [Add to Longdo]
假日[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ,  ] holiday; non-working day #8,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Animateur { m }; Unterhalter { m }holiday entertainer [Add to Longdo]
Feiertag { m } | Feiertage { pl } | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Ferien { pl }; Urlaub { m } | Ferien { pl } | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [ Br. ] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Feriendorf { n }holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus { n }holiday home [Add to Longdo]
Ferienkolonie { f } | Ferienkolonien { pl }holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Ferienreisende { m, f }; Ferienreisenderholiday maker [Add to Longdo]
Ferienwohnung { f }holiday flat [ Br. ]; vacation apartment [ Am. ] [Add to Longdo]
Ferienzeit { f }holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Urlaubsanspruch { m }holiday entitlement [Add to Longdo]
Urlaubsgeld { n }holiday pay; holiday money [Add to Longdo]
Urlaubsgefährte { m }; Urlaubsgefährtin { f }holiday companion [Add to Longdo]
Urlaubsort { m }holiday resort [Add to Longdo]
Urlaubsreise { f }holiday trip [Add to Longdo]
Urlaubsvertretung { f }holiday replacement; temporary replacement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv, n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P) #2,894 [Add to Longdo]
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n-adv, n) holiday; day off; (P) #5,476 [Add to Longdo]
デー[de-] (suf) (1) day (as in holiday); (adj-f) (2) (See デーゲーム) daytime #7,242 [Add to Longdo]
祝日[しゅくじつ, shukujitsu] (n, adj-no) national holiday; (P) #7,278 [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] (n) summer vacation; summer holiday; (P) #8,335 [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P) #10,133 [Add to Longdo]
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year #10,573 [Add to Longdo]
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n, vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P) #10,949 [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) #11,902 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol"i*day\, n. [Holy + day.]
   1. A consecrated day; religious anniversary; a day set apart
    in honor of some person, or in commemoration of some
    event. See {Holyday}.
    [1913 Webster]
 
   2. A day of exemption from labor; a day of amusement and
    gayety; a festival day.
    [1913 Webster]
 
       And young and old come forth to play
       On a sunshine holiday.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A day fixed by law for suspension of business; a
    legal holiday.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States legal holidays, so called, are
      determined by law, commonly by the statutes of the
      several States. The holidays most generally observed
      are: the 22d day of February (Washington's birthday),
      the 30th day of May (Memorial day), the 4th day of July
      (Independence day), the 25th day of December (Christmas
      day). In most of the States the 1st day of January is a
      holiday. When any of these days falls on Sunday,
      usually the Monday following is observed as the
      holiday. In many of the States a day in the spring (as
      Good Friday, or the first Thursday in April), and a day
      in the fall (as the last Thursday in November) are now
      regularly appointed by Executive proclamation to be
      observed, the former as a day of fasting and prayer,
      the latter as a day of thanksgiving and are kept as
      holidays. In England, the days of the greater church
      feasts (designated in the calendar by a red letter, and
      commonly called red-letter days) are observed as
      general holidays. Bank holidays are those on which, by
      act of Parliament, banks may suspend business. Although
      Sunday is a holiday in the sense of a day when business
      is legally suspended, it is not usually included in the
      general term, the phrase "Sundays and holidays" being
      more common.
      [1913 Webster]
 
   {The holidays}, any fixed or usual period for relaxation or
    festivity; especially, Christmas and New Year's day with
    the intervening time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol`i*day\, a.
   1. Of or pertaining to a festival; cheerful; joyous; gay.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Occurring rarely; adapted for a special occasion.
    [1913 Webster]
 
       Courage is but a holiday kind of virtue, to be
       seldom exercised.           --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacation \Va*ca"tion\, n. [F., fr. L. vacatio a being free from
   a duty, service, etc., fr. vacare. See {Vacate}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of vacating; a making void or of no force; as, the
    vacation of an office or a charter.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermission of a stated employment, procedure, or office;
    a period of intermission; rest; leisure.
    [1913 Webster]
 
       It was not in his nature, however, at least till
       years had chastened it, to take any vacation from
       controversy.             --Palfrey.
    [1913 Webster] Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Law) Intermission of judicial proceedings; the space
      of time between the end of one term and the beginning
      of the next; nonterm; recess. "With lawyers in the
      vacation." --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A period of intermission of regular paid work or
      employment, or of studies and exercises at an
      educational institution; the time during which a
      person temporarily ceases regular duties of any kind
      and performs other activites, usually some form of
      liesure; holidays; recess (at a school); as, the
      spring vacation; to spend one's vacation travelling;
      to paint the house while on vacation. Vacation is
      typically used for rest, travel, or recreation, but
      may be used for any purpose. In Britain this sense of
      vacation is usually referred to as {holiday}.
      [1913 Webster +PJC]
    (c) The time when an office is vacant; esp. (Eccl.), the
      time when a see, or other spiritual dignity, is
      vacant.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holiday
   n 1: leisure time away from work devoted to rest or pleasure;
      "we get two weeks of vacation every summer"; "we took a
      short holiday in Puerto Rico" [syn: {vacation}, {holiday}]
   2: a day on which work is suspended by law or custom; "no mail
     is delivered on federal holidays"; "it's a good thing that
     New Year's was a holiday because everyone had a hangover"
   v 1: spend or take a vacation [syn: {vacation}, {holiday}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top