ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chesterfield

CH EH1 S T ER0 F IY2 L D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chesterfield-, *chesterfield*, chesterfiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chesterfield[N] โซฟาขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only smoke Chesterfield's now.ฉันอยากขอโทษเธอมาตั้งนานแล้ว เกี่ยวกับบ้านหลังนั้น มันควรเป็นของเธอไม่ใช่ฉัน Memoirs of a Geisha (2005)
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90 Imagine Me & You (2005)
For the murder of oswald chesterfield cobblepot.ข้อหาฆาตกรรมออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ ค๊อบเบิ้ลพอต Spirit of the Goat (2014)
You're under arrest for the murder of Oswald Chesterfield Cobblepot.คุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรม ออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ คอบเบิ้ลพอต Penguin's Umbrella (2014)
He had a little shoe shop down on Chesterfield.พ่อฉันมีร้านรองเท้าเล็กๆ ใน Chesterfield Flash of Two Worlds (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield   FR: sofa [m] ; divan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHESTERFIELD    CH EH1 S T ER0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chesterfield    (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfield    (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfields    (n) tʃˈɛstəfiːldz (ch e1 s t @ f ii l d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェスターフィールド[, chiesuta-fi-rudo] (n) chesterfield [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chesterfield \chesterfield\ n.
   1. a davenport with upright armrests.
    [WordNet 1.5]
 
   2. a fitted overcoat with a velvet collar.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chesterfield
   n 1: suave and witty English statesman remembered mostly for
      letters to his son (1694-1773) [syn: {Chesterfield},
      {Fourth Earl of Chesterfield}, {Philip Dormer Stanhope}]
   2: an overstuffed davenport with upright armrests
   3: a fitted overcoat with a velvet collar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top