ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theatre

TH IY1 AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theatre-, *theatre*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theatre(n) โรงละคร, See also: โรงมหรสพ
theatre(n) โรงภาพยนตร์
theatre(n) การละคร, See also: เรื่องละคร
theatre(n) การสร้างละคร
theatregoer(n) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์
theatre-in-the-round(n) โรงละครที่จัดการแสดงกลางที่นั่งของผู้ชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที

English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์, ที่แสดงกลางแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theatre๑. ละคร๒. โรงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatreสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of crueltyละครโหด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of silenceละครเงียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of the absurdละครแปลกวิสัย, ละครแอบเซิร์ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre, obscenity inการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre, operating; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
theatre-in-the-roundละครล้อมวง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูคำอธิบายที่ NMD : National Missile Defence) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one in the house saw him go out. No one at the theatre identified him.ไม่มีใครในบ้านเห็นเขาออกไปข้างนอก ไม่มีใครที่โรงละครระบุว่าเขา 12 Angry Men (1957)
They have all gone to the theatre for the opening of the Bolshoi.ทั้งหมดไปที่โรงละคร เพื่อเปิดงาน บอยชอย. Suspiria (1977)
Our last kopeck gone for this flea-infested theatre and still no girl to pretend to be Anastasia.เหรียญสุดท้ายของเราไปแล้ว สำหรับโรงละคร และยังไม่มีหญิงคนใดแกล้งทำ เป็นอนาสเตเชีย Anastasia (1997)
We have front-row seats for this theatre of mass destruction.ไม่ เดี๋ยวสิ Fight Club (1999)
I'm convinced that a few people are going to leave this movie theatre or get up off the couch and go and do something anything and get this world back in our hands.หรือลุกจากเก้าอี้ แล้วลงมือทำอะไรสักอย่าง อะไรก็ได้ The Corporation (2003)
Building B C is the place where the people who major in theatre and dance are.ตึก BC เป็นตึกเรียนของพวกที่เรียนเอกการละครและการเต้น Episode #1.1 (2006)
I remember three years ago at the Theatre Royal in Brussels.เขารู้ไปซะหมด ผมจำเมื่อ 3 ปีก่อนได้ ที่โรงละครรอยัลในบรุสเซลส์ The Page Turner (2006)
But manager-producer Ian Hawke has assured Fox the trio will make their first stop tonight on their highly anticipated world tour at the Orpheum Theatre in Los Angeles.ว่าศิลปันทั้ง3จะมางานคอนเสริชแรกของพวกเค้าคืนนี้ เวิลทัวร์ที่คนดูกันล้น ที ่ออเฟียม เทียเตอร์ ในลอสแอนเจลลิส Alvin and the Chipmunks (2007)
Have you ever been to the old puppet theatre in Central Park?คุณเคยไปที่ โรงหนังหนังเก่า พับเพ็ต ที่เซนทรัล ปาร์คไหม? Bonfire of the Vanity (2008)
- And, Jason, we do not chew gum in theatre or prom.- แล้ว เจสัน ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในโรงละครนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
And now, they burst into the theatre and stone us knowing we will do nothing to defend ourselves.เฮ้! เจ้าคริสเตียน ช่างโอหังนัก ตอนนี้แกมาปากดีได้ก็เพราะ Agora (2009)
Theatre Blanc... the orchestra's home base.โรงละคร บลองก์ บ้านของวงออร์เคสตร้าแห่งนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theatreChildren of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.
theatreEverybody went to the theatre early so they could be sure of getting a seat.
theatreHello, what's that? Somebody doing street theatre or something?
theatreI had to leave the theatre in the middle of the concert.
theatreI showed my ticket to the doorman and went into the theatre.
theatreIt was April 1905 when a school was built on the site of the theatre.
theatreRomeo and Juliet is on at the theatre.
theatre"Superman" is showing at the movie theatre this month.
theatreThat 'Ayumi' kid, only 13 but has performed in movies and theatres as a child actor since she was five.
theatreThe words above the door of the theatre were a metre high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรผ่านประตู(n) admission ticket, See also: theatre ticket
โรงหนัง(n) theatre, See also: movie house, cinema, movie theater, Syn. โรงภาพยนต์, Count Unit: โรง, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [ f ] ; billet d'entrée [ m ]
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [ f ] ; démonstration [ f ] ; show [ m ] ; théâtre [ m ] ; expression [ m ]
เขียนบทละคร[khīen bot lakhøn] (v, exp) EN: write a play  FR: écrire une pièce (de théâtre)
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]
ละครเพลง[lakhøn phlēng] (n, exp) EN: musical theatre
ละครพูด[lakhøn phūt] (n, exp) EN: legitimate drama  FR: théâtre sérieux [ m ]
ละครย่อย[lakhøn yøi] (n, exp) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow  FR: sketch [ m ] ; saynète [ f ] ; petite pièce de théâtre [ f ]
ละครยก[lakhøn yok] (n) EN: toy theater  FR: théâtre miniature

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEATRE TH IY1 AH0 T ER0
THEATRES TH IY1 AH0 T ER0 Z
THEATRE'S TH IY1 AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theatre (n) θˈɪəʳtər (th i@1 t @ r)
theatres (n) θˈɪəʳtəz (th i@1 t @ z)
theatregoer (n) θˈɪəʳtəgouər (th i@1 t @ g ou @ r)
theatregoers (n) θˈɪəʳtəgouəz (th i@1 t @ g ou @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsschauplatz { m }theatre of war [Add to Longdo]
Operationsschwester { f }; OP-Schwester { f }theatre sister [ Br. ]; operating-room nurse [ Am. ] [Add to Longdo]
Theaterensemble { n }; Theatergruppe { f }theatre company [Add to Longdo]
Theaterkarte { f }theatre ticket [Add to Longdo]
Theaterkasse { f } | Theaterkassen { pl }theatre box office | theatre box offices [Add to Longdo]
Theaterkritiker { m }theatre critic; drama critic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] (n, adj-no) theatre; theater; playhouse; (P) #630 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1, 板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) #2,336 [Add to Longdo]
演劇[えんげき, engeki] (n, adj-no) drama; theatre; theater; play; (P) #2,875 [Add to Longdo]
シアター(P);テアトル;テアトロ[shiata-(P); teatoru ; teatoro] (n) theater; theatre; (P) #3,271 [Add to Longdo]
[のう, nou] (n, n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) #3,688 [Add to Longdo]
ギャラリー[gyarari-] (n) (1) (See 廊下, 回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) #4,269 [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] (n, vs) performance (e.g. music, theatre, opera); staging; (P) #5,184 [Add to Longdo]
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) #12,446 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top