หรือคุณหมายถึง crü?
Search result for

crue

(100 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crue-, *crue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel[ADJ] โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruet[N] กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น, Syn. bottle, decanter
cruelly[ADV] อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly[ADV] อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
cruelty[N] การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty[N] ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก

English-Thai: Nontri Dictionary
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't say "cursed." "cursed" would be cruel.ผมไม่อยากพูดว่า ถูกสาป New Haven Can Wait (2008)
This is cruel.นี่มันเป็นการประสงค์ร้าย The Itch (2008)
I was pretty cruel to my little brotherหมอเกือบจะเกลียด\ น้องชายของหมอ Emancipation (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
-That's cruel.- ใจร้ายจัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was awfully cruel.ฉันเจ็บปวดร้าวใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Why this cruelty?ทำไมเจ้าถึงโหดร้ายเช่นนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
And the only morality in a cruel world is chance.แต่แกคิดผิด The Dark Knight (2008)
The world is cruel.โลกนี้มันโหดร้าย และสิ่งที่ถูกต้องในโลกอันโหดร้ายนี่ The Dark Knight (2008)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
You're all cruel people.พวกเจ้า ล้วนเป็นคนโหดร้าย Episode #1.7 (2008)
Dong Chul is the cruel jerk!ดงชอล เป็นเด็กโง่ที่โหดร้าย! Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crueIt was cruel of him to beat his dog.
crueDon't be cruel to animals.
crueThe people suffered under the cruel tyrant.
crueIt is because he is cruel that I dislike him.
crueIt's shameful to treat a child so cruelly.
crueHe was treated with great cruelty.
crueThe people resisted their cruel ruler.
crueShe appears to me to be cruel.
crueThey condemned him for his cruelty to animals.
crueThere was once a cruel ruler in the country.
crueIn a way, life is a cruel thing. It holds major problems in store for each one of us.
crueIt is too cruel, I should say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด[ADV] cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce   FR: féroce ; cruel
เอื้องปากนกแก้ว[n. exp.] (eūang pāk nok kaēo) EN: Dendrobium cruentum Rchb.f.   
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUEA    K R UW1 IY0 AH0
CRUEY    K R AH1 IY0
CRUEL    K R UW1 L
CRUEL    K R UW1 AH0 L
CRUELLY    K R UW1 L IY0
CRUELTY    K R UW1 L T IY0
CRUELTY    K R UW1 AH0 L T IY0
CRUELEST    K R UW1 L AH0 S T
CRUELTIES    K R UW1 AH0 L T IY0 Z
CRUELTIES    K R UW1 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruel    (j) (k r u@1 l)
cruet    (n) (k r uu1 i t)
cruets    (n) (k r uu1 i t s)
cruelly    (a) (k r u@1 l ii)
cruelty    (n) (k r uu1 @ l t ii)
crueller    (j) (k r u@1 l @ r)
cruellest    (j) (k r u@1 l i s t)
cruelties    (n) (k r uu1 @ l t i z)
cruet-stand    (n) - (k r uu1 i t - s t a n d)
cruet-stands    (n) - (k r uu1 i t - s t a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house [Add to Longdo]
苛虐[かぎゃく, kagyaku] (adj-na,n) cruel treatment [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate [Add to Longdo]
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, / ] cruel; vicious [Add to Longdo]
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] cruel; violent [Add to Longdo]
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top